DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Mikulovice spolek leták 03 09 18 WEB

Mikulovice spolek leták 03 09 18 WEB
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a1ww

PDF file size:
396.7 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/1ww.pdf
Download: Mikulovice_spol…18_WEB.pdf

Date saved:
September 5, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Mikulovice_spolek_leták_03-09-18_WEB.pdf:


Pospolitost občanů je základem k tomu, aby se lidem v obci dobře žilo. Pro její obnovení a následné udržení je důležité
tkávání lidí jak na tradičních akcích pořádaných obcí a místními spolky, tak i na nových, kterými bychom chtěli život
obci obohat. V této souvislos rádi podpoříme akvity stávajících i nově vznikajících spolků, které by pořádaly např.

přednášky
a besedy na různá témata, kurzy a sportovní akvity či zájezdy do divadel a na koncerty pro všechny skupiny

yvatel.V
zhledem k narůstajícímu počtu mladých rodin v naší obci vnímáme základní a mateřskou školu jako důležitou součást

obc
e. Proto bychom rádi navázali na stávající spolupráci s vedením školy a pokračovali v jejím dalším rozvoji a podpoře

např
. úpravou prostor v okolí ZŠ a MŠ, vybudováním nových sportovních a herních prvků a dalším materiálním
technickým vybavením, využim školních a sportovních prostor i pro další zájmové, sportovní a společenské akce.
Nemalou část obyvatel v Mikulovicích a Blatě tvoří senioři, kterým bychom chtěli v případě zájmu zajist pomoc v oblas

služ
eb, jako je např. stravování, ošetřovatelská péče aj.P
odpoříme parcipavní rozpočtování, což znamená na základě ankety umožnit občanům rozhodovat o využi čás
zpočtu obce. Občanům nabídneme i další spoluúčast na veřejném dění.ROZUMEM A SRDCE PRO OBČANY MIKULOVIC A BLATA1. Romana Součková

51 le

t - referent OÚ

Barbora Pohanková

41 le

t - živnostník

Adéla Štanglová

41 le

t - odborný referent

Bc. Zuzana Bihary

30 le

t - administrátor webu

Ing. Kateřina Němcová

38 let - ekonom-účetní

Pavlína Procházková

42 le

t - ekonom-účetní OSVČ

Kateřina Zemková

39 let - kadeřnice

Petr Dospěl

50 le

t - OSVČ ve stavebnictví

9. I

rena Kynclová

74 let - důchodkyně - biochemikCO JE NAŠÍM CÍLEMEliškaDovolte, abychom se Vám představili111„Milí
spoluobčané, jsme skupina lidí různého věku a profesí, bez polické příslušnos. Co nás však spojuje,

je nadšení a z
ájem zlepšit kvalitu života všem občanům, kteří zde žijí. Věříme, že mnohdy stačí zapojit selský rozum,
y se věci pohnuly k lepšímu. Nabízíme lidský přístup, vstřícné jednání, otevřenost, naslouchání a hledání řešení.”4
rozpočtu obce plánujeme hledat další finanční prostředky v rámci dotačních tulů na úrovni krajské, státní i evropské,
teré mohou napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel či dopravní infastruktury. Finanční prostředky

obc
e musí být využívány hospodárně, efekvně a účelně.K
e spokojenému životu patří i bezpečnost, proto budeme usilovat o zlepšení dopravní bezpečnos – např. instalováním

zrc
adel v nepřehledných úsecích, zřízením přechodů pro chodce apod. Dále bychom chtěli rozšířit spolupráci s městskou

policií,
popř. s Policií ČR v oblas prevence kriminality.
Chceme občanům nabídnout vyšší informovanost o dění v obci formou aktuálních a přehledných internetových stránek,
yuži hromadných sms či sociálních sí, zbudováním dalších vývěsních ploch a vydáváním štěného obecního

zprav
odaje.
Každý z nás někdy potřebuje např. řemeslníka, opraváře, kadeřnici, masérku či pedikérku. V Mikulovicích i v Blatě je

řada
drobných podnikatelů, o kterých občané netuší, že v obci působí, a právě proto tyto rádi podpoříme jejich

zvidit
elněním.
Všichni chceme žít na pěkném místě, a k tomu by měla přispět snaha o zlepšení vzhledu naší obce výsadbou nové zeleně,
atrakvněním současných odpočinkových zón a vybudováním nových míst k odpočinku.V
elkým tématem v obci je odpadové hospodářství. Jsou slyšet dotazy občanů, zda lze zvýšit frekvenci svozu komunálního

odpadu
či v pravidelných intervalech zajist přistavení velkoobjemových kontejnerů. V rámci této problemaky chceme
obci také upravit plochy v okolí kontejnerů na tříděný odpad. h
ps://www.facebook.com/RozumemASrdcemProObcanyMikulovicABlataNAŠÍM CÍLEM JE HEZKÉ A PŘÍJEMNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT, PROTO BUDEME USILOVAT,
Y SE KAŽDÝ OBČAN MIKULOVIC A BLATA VE SVÉ OBCI CÍTIL „DOMA”.4


Mikulovice spolek leták 03 09 18 WEB

PDF file: Mikulovice_spolek_leták_03-09-18_WEB.pdf

Mikulovice_spolek_leták_03-09-18_WEB.cdr© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz