DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

5 CHYB KTERÉ DĚLÁ KAŽDÝ TAROTOVÝ ZAČÁTEČNÍK

5 CHYB KTERÉ DĚLÁ KAŽDÝ TAROTOVÝ ZAČÁTEČNÍK
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a5NA

PDF file size:
740.94 kBMore information can be found here:
kartarkasvatava.cz/5…ok-zdarma/

Date saved:
February 8, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 5 CHYB KTERÉ DĚLÁ KAŽDÝ TAROTOVÝ ZAČÁTEČNÍK.pdf:


5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
Děkuji a zároveň gratuluji ke stažení

volného eBooku, který vám pomůže
lépe nastartovat Vaše učení se Tarotu.

Je v něm obsaženo pět chyb, které
dělají téměř všichni tarotoví začátečníci

a jeho úkolem je pomoci Vám je
překonat.

Kéž bych je znala a uměla si s nimi

poradit hned, jak jsem se poprvé

dostala k Tarotu, nemusela bych od
něho několikrát odejít i když mě tolik a
tolik lákal.
Od první chvíle, co jsem měla tarot v

ruce jsem věděla, že je to velice
duchovní nástroj, který má potenciál a

sílu pomoci mi dostat se a poznat mou

vnitřní moudrost a vytvářet tak
pozitivní změny nejen v mém životě,
ale i v životě jiných lidí.

Ale vždy, když jsem vzala knihu
nějakého známého autora a snažila se

zapamatovat si významy všech 78
karet, ztratila jsem po chvíli odvahu s
tím, že se to stejně nikdy nenaučím,
zasekla jsem se u prvních stránek a byla
jsem připravena to vzdát.
A tak to bylo několikrát. . .
Vždy nová kniha, nová naděje, že to
učení nebude tak složité a vždy stejný
konec.

Ztráta energie a stres, z toho že to
nezvládám a odložení knihy i karet.

Učení se tarotu se pro mě stalo
stresujícím a ne zrovna povznášejícím

zážitkem, kterým jsem doufala, že
Tarot v mém životě bude.
Jednou jsem si však řekla dost, že už

nebudu kupovat stále dokola nové
knihy, stále pátrat na internetu po těch
„správných“ a lehko naučitelných
významech.
Věděla jsem, že něco musím změnit,
protože jsem to nechtěla stále dokola
vzdávat.
Přestala jsem s neustálým vyhledáváním

a čtením a postupně vytvořila svůj

vlastní systém, jak porozumět

tarotovým kartám bez stresujícího
učení.

Během pár měsíců se můj život s
tarotem i mé znalosti změnili, stala jsem
se mnohem sebejistější „čtenářkou“
tarotu, mé čtení bylo velice intuitivní a
snadno pochopitelné.
Začala jsem si více věřit a to pomohlo
dost výrazně i mé práci pro mé klienty.

Druhou věc, kterou jsem pochopila, je

to, že se každý může stát také

sebejistým a intuitivním a výborným
vykladačem tarotu.

Staňte se sebejistým a intuitivním
kartářem-čtenářem Tarotu!

 Zajímáte se o Tarot, chcete mu

lépe rozumět, ale stále se Vám

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník

významy karet nemohou vrýt do
paměti?
 Jsou Vám některé z následujících

rčení blízké a známé? „Nemohu

si vrýt významy tarotových karet

do paměti. Snažím se je všechny

zapamatovat, ale zapamatovat si

78 karet je tak těžké.“

 „Asi nejsem dobrý kartář a

bohužel ani jasnovidec.“
 „Myslím, že vím, co která karta

znamení, ale nejsem si jistý svou

intuicí.“

 „Vždy, když si tarotové karty

vykládám, musím se dívat do

knih na jejich významy, jinak to

nezvládnu, i když bych tolik

chtěl. Jak tedy mám vykládat

ostatním, když k tomu potřebuji

nápovědu z knih?“

Pokud jsou Vám některé věty blízké a
víte, o čem jsou, pak jistě budete chtít

věnovat pozornost tomu, o co se s
Vámi chci podělit. Udělejte si tedy pár
minut čas a přečtěte se tento e book,
který je o pěti nejvýraznějších chybách,
kterých se většina tarotových nadšenců
dopouští.

Chyba 1.

Chci si zapamatovat všech 78 významů
tarotových karet .
Znáte to? Je to jako byste to řekli vy?
Máte všude po bytě poházené papírky
a kartičky s napsanými významy karet?
Snažíte se nacpat si do hlavy klíčová

slova a základní fráze pro každou
kartu?
Zabírá vám spoustu času psaní těchto
významů. Jejich třídění, zvýrazňování a
stále nic neumíte?
Znáte již význam jedné karty, ale jak
přistoupíte k další, význam té první je
již nenávratně pryč?
Víte již, že například desítka pentaklů

znamená obecně dobré peníze, ale
nevíte, co karta znamená třeba v oblasti
vztahů?
Mnoho tarotových začátečníků se tarot
učí tak, jako by chodili znovu do školy.
Používají taháky, kartičky, různé grafy,

mnemotechnické pomůcky, jen aby si
zapamatovali to, co je potřeba.
Jdou na to ale špatně.
Víte, pokud se budete soustředit jen na

zapamatování významů tarotových

karet, necháváte si ujít možnost a
příležitost k vytvoření osobního a
intuitivního spojení s tarotem.
Ztrácíte tak šanci proniknout do hlubší
duchovní moudrosti, která je na Tarotu
opravdu zajímavá, zvláštní a jedinečná.

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
A co je nejhorší, učení se stává časem
spíše zátěží, povinností, nudou a

stresem, než vášní a zábavou a

éoznánímK

Je to zkrátka vše o tom, co si máte

zapamatovat a co skutečně vnímáte a
cítíte uvnitř karty.

Jde o to, že k zapamatování si tolika
významů je zapotřebí používat nejen

levou mozkovou hemisféru (logické
myšlení).

Chcete-li se naučit tarot snadno a

používat ho jako duchovní nástroj,
budete muset do učení zapojit i pravou

mozkovou hemisféru, která má co
dočinění s kreativitou, fantazií a intuicí.
Tarot je tak krásně intuitivní.
Jen při pohledu na metafory karty, vás

může ťuknou vaše hluboká vnitřní
moudrost a dovolí vám tak přistoupit k
postřehům, které máte ukryty hluboko
v sobě a své duši.
Takže když budete k učení používat jen

levou hemisféru a budete se snažit

zapamatovat si významy jednotlivých
karet, bude vaší pravé hemisféře chybět
zkušenost, která vám umožní vytvořit si
osobní a intuitivní spojení s každou
kartou.
Moje strategie k překonání této chyby:

Při učení tarotu používejte obě
mozkové hemisféry, pravou i levou.
Neučte jen významy klíčových slov a
fráze pro jednotlivé karty.

Naučte se techniky a systémy, které

vám pomohou interpretovat všechny
tarotové karty.
V kurzu Tarotové významy se například

dozvíte, jak interpretovat obraz, nebo
příběh uvnitř karty, takže si budete
moci jakoukoliv kartu okamžitě spojit s
jejím hlubším významem.
A to není jen se učit nazpaměť tarot.

Aktivně spolupracujete s tarotovou
kartou, přivádíte ji k životu, což je více
zábavné, než jen učení se frázím.

Budeme provádět praktická cvičení,

které vám pomohou získat významy
karet od srdce a intuitivně.

Chyba 2.
Cítíte se zahlceni a zmateni všemi těmi
tarotovými významy?
Zjistili jste, že naučit se 78 významů
tarotových karet je dost těžké.

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
Co ale s tím, když zjistíte, že v každé
knize, na každé internetové stránce je

mnoho různých významů pro jednu
kartu, což teprve pro všech 78?
Takže další zmatek a nejistota, kde a jak
si vybrat ten správný význam.
Má smrt znamenat změnu? Konec?

Nový začátek? Znovuzrození? Něco
dobrého, či špatného? Skutečnou smrt?

Ztrátu? Konec vztahu? Novou fázi
stávajícího vztahu?
No, není divu, že cítíte zmatek.
Zdá se, že každý autor má trochu jinou
představu, jiný nádech a jiné pojetí té
které karty, takže je zcela přirozené, že
se člověk cítí tak trochu zmateně, když
pátrá po tom správném významu.
Zde je ale pravda: Často tyto zdánlivě

odlišné významy hovoří o stejných

věcech. Je to o tom, že každý autor
pohlíží na Tarot z trochu jiného úhlu
pohledu.

Je to jako známý příklad o tom, jak

popsat hrušku. Je to vždycky hruška,
ale jeden člověk ji může popsat jako
kulaťoučkou, jiný jako podlouhlou.

Jeden jako nažloutlou, druhý jako
žlutou.
Popisy mohou být odlišné, ale vždy jde
o jednu věc-o hrušku.
Tak je to i s tarotovými kartami. Vždy
jde o stejnou kartu, ale každý člověk ji
může přisoudit trochu odlišný význam.
Vidíte, mnoho tarotových čtenářů a
autorů, kteří přišli na svou vlastní
individuální a velice hlubokou duševní
cestu s tarotovými kartami.
Vybrali si významy, které jsou pravdivé
pro ně, ale které nemusí být pravdivé
pro vás.
Takže co je lepší postup, učit se cizí
významy, nebo si vytvořit své, které
vám půjdou od srdce a tudíž lehčeji?

Které nebude těžké si zapamatovat a
umět je používat ve výkladech?

Takže čerpat z vašich vlastních

zkušeností s kartou, vybrat si její

význam podle vlastního pocitu je pro
vás to pravé a je to jednoduší, než se

spoléhat na to, co o významu karty
říkají jiní.
Moje strategie k překonání této chyby:
Pokud jsou pro vás tarotové karty zcela
novou záležitostí, vezměte je do ruky,

prohlédněte si, rozdělte podle
jednotlivých barev a pokuste se najít co
nejvíce společných témat pro každou
skupinu.

Zapomeňte na to, co se píše všude
kolem o jejich významu.

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
Vezměte jen společná témata pohárů,
mečů, pentaklů, holí, nebo es, dvojek,
desítek….
A již vidíte, proč existuje tolik různých
významů tarotových karet.

A jak budete pokračovat v prohlídce,

vezměte na vědomí své vlastní
významy.
Co ve vás evokuje a vyvolává třeba eso

mincí? Nebo již zmiňovaná Smrt? O
čem vypovídají poháry, nebo meče?
V tuto chvíli je dobré začít si vést deník,
nebo založit sešit, ve kterém budete mít
každá karta svou stránku, na kterou si

budete zapisovat své vlastní významy
tarotových karet.
Zapište si sem své vlastní zkušenosti s
každou kartou, včetně příběhů, obrazů
a lidí, kteří na nich jsou znázornění. A

hlavně dbejte na to, aby tyto koncepce
byly pravdivé pro vás.

Tyto osobní významy, budou
nejsilnější, protože reprezentují vaši

vlastní cestu s

kartami a rezonují s vaší velmi
hlubokou a intuitivní úrovní.

Chyba 3.
Nedůvěra v sebe a ve své schopnosti.
Hodně studentů, nebo začátečníků s
tarotovými výklady dělají tu chybu, že
si nevěří, protože:
Jejich předci byli „normální“ a oni

nejsou z páté generace čarodějek,
vykladačů karet, mágů a já nevím čeho
všeho.
Sdělím vám jedno skromné tajemství.
Nemusíte být jasnovidec, čarodějka, ani
nemusíte mít předky s touto minulostí.
Já také nejsem jasnovidec, nemám vize

o budoucnosti, neumím provádět
kouzla a magii. Neumím číst myšlenky
lidí, ani neumím pohybovat na dálku s
předměty.
Nemám žádné zvláštní mimosmyslové
schopnosti.
Co ale mám a máte to i vy je intuice.
Ten prastarý dar, který nám byl dán již

na počátku věků a my jsme ho

postupem času, nástupem moderních
technologií, přestali používat.

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
Víte, já věřím, že intuice je v každém z

nás a my si musíme vybrat, zda ji
budeme poslouchat, nebo ne.
Takže je dobré, když je tarotový čtenář
otevřen a naslouchá své intuici a svému
vnitřnímu hlasu.
Moje strategie k překonání této chyby:
Zde jsou mé strategie k posílení naší
intuice.
Za prvé, meditujte.
Není to těžké. Posaďte se do pohodlné
polohy se zavřenýma očima. Párkrát se

zhluboka nadýchněte, abyste měli

pocit, že jste uvolnění a dokážete
relaxovat.

Sledujte své myšlenky, jak mizí jako
měkké, bílé mraky na letní obloze.
Otevřete svou mysl, rozšiřte ji do jejího
nejširšího potenciálu.

Následujících 5-10 minut se pokuste

setrvat v tomto uvolněném stavu. Na
konci meditace si řekněte: “otevírám se
své vnáířní moudrosti a pln d$v uji

své intuici“
Dělejte to denně.
Za druhé, veďte si deník svých tušení.
Kdykoliv a každý to známe, kdy budete
mít nějaké tušení, či výrazný pocit,
zapište si to. Až si po čase svůj deník

budete pročítat, budete mít kontrolu
nad tím, zda vaše tušení bylo správné,

nebo ne a věřte, že pokud na tomto

úkolu budete poctivě pracovat, vaše
intuice a vaše tušení značně zesílí.
A za třetí, vykládejte si denní karty.

Třeba na týden dopředu. Postupujte
takto.

Vyložte kartu a do svého deníku si 5
minut pište vše, i kdyby to mělo být
„mě nic nenapadá“, co vám k této
kartě přijde na mysl.

Všímejte si detailů, barev, postav,
zvířat, atmosféry, příběhu co vám
evokuje.

Později, druhý den, nebo večer se
vraťte k vašim postřehům a srovnejte s
událostmi daného dne a zjistíte, že jste

opravdu dnes potkali někoho, koho
vám karta představovala, nebo se stala
situace, kterou karta může znázorňovat.
Chyba 4.

Knihy o Tarotu To byla vražedná chyba
v době, kdy jsem se začínala učit tarot.

Karty jsem vykládala tím stylem, že

jsem je měla v jedné ruce a knihu s
jejich významy v roce druhé.
I když jsem chtěla odhadnout, co která
karta znamená, vždy jsem se pro jistotu
podívala do knihy.

Prostě jsem postrádal důvěru v sama
sebe a místo toho se spoléhala na cizí

zdroje, když jsem se měla spoléhat
5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
především na zdroj, který mám v sobě-
mou intuici.
Tak dlouho a tolik jsem se spoléhala na
mé knihy, že již nezbyl prostor pro mě.

Nemohla jsem se hnout v mých
zkušenostech, nemohla jsem se rozvíjet
ve čtení tarotu pro mě ani pro ostatní.
Jak neprofesionální.
Jak nudné.

Mé výklady byly suché, bez života a
opravdu fádní.

Dnes bych je popsala tak, že umí

zéívaíK

aříve byl můj výklad spíše suchý
seznam významů, dnes umím napsat, či

sdělit krásné věty s hodnotným
obsahem.
Když jsem tedy své knihy uklidila zpět

do knihovny a řekla si, že je čas to

opravdu změnit, pokud se tarotu chci

opravdu a na úrovni věnovat, otevřel
se mi tím nový svět.

Naučila jsem se

vykládat

intuitivně,

karty mi začaly

sami povídat

své příběhy a

to poměrně

snadno a
hlavně rychle. I výklady byly přesnější a
já z nich měla a mám lepší pocit.
Moje strategie k překonání této chyby:
Pokud jste přesvědčeni o tom, že je pro
vás těžké uklidit všechny knihy, které

jste dosud o významu tarotových karet

nakoupili, že je pro vás obtížné

nepátrat na internetu po významech

tarotových karet, pokud jste

přesvědčeni, že to bez nápovědy a

toho, co vymyslel již někdo jiný
nezvládnete, zkuste toto.
Dejte si slib, že dalších pět výklad$

zkusíte ud lat sami, bez nápovědy v
knihách.
Dalších pět výkladů udělejte jen za
pomoci svého zdroje-vaší vlastní intuice
a citu.

Budete se sami divit, kolik toho o
tarotu víte a znáte.
Překvapíte sami sebe-věřte mi.
Sama jsem si tím prošla.
Dejte si tedy šanci, ukliďte knihy zpět
do poličky a spojte se se svým nitrem.

Jedině tak se z vás stanou opravdu
dobří a úspěšní čtenáři tarotu.
Chyba 5.
Jedině Keltský kíž .
Téměř každá tarotová kniha obsahuje
některé druhy Keltského kříže.
Výkladu složeného většinou z deseti

karet, který je brán jako základní
rozložení tarotových karet. Možná si
myslíte, že je vhodné ho používat na
všechny výklady, bez ohledu na to, jaké
máte zkušenosti.

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník
Nechápejte mě zle, Keltský kříž je
skvělý a krásný rozklad, který přináší

někdy velmi hluboké poznatky pro

některé situace, ale…ne každý ho
potřebuje.
Pokud chcete vědět, co nastane zítra,

nebo rychlou odpověď pro nějakou
vaši záležitost, mohli byste, pokud k
výkladu použijete deset karet, skončit
zmatení a se ztrátou sebedůvěry.
Chcete-li totiž přečíst Keltský kříž dobře,
musíte být již zruční a vycvičení v
hledání kombinací a vazeb jednotlivých
karet v něm obsažených.
A to jsou dovednosti, které začátečníci
většinou opravdu ještě nemají.
Moje strategie k překonání této chyby:

Za prvé a především, nepoužívejte
zatím Keltský kříž pro „obyčejné“ a
běžné denní výklady.

Začněte s 1, 2 nebo 3 kartami, dokud

opravdu nepocítíte dost velké

sebevědomí a sebedůvěru, abyste

mohli zvednout počet karet ve svých
výkladech.
Pamatujte, že tarot nemusí být složitou
a stresující záležitostí. Učení může být

zábavnou, poučnou a poutavou
záležitostí.
A když se budete učit s radostí, stanete
se rychleji jistějšími, přesnějšími a
lepšími intuitivními čtenáři tarotu, pro

které nebude problém poskytovat

lidem duchovní rozvoj, osobní vhled,
transformace a změny v jejich, ale i ve
vašem životě.
Takže to je nový způsob, jak se učit
TAROT.

To Vás mohu naučit v ON LINE

KURZU TAROTOVÉ VÝZNAMY 1

5 chyb, které dělá každý tarotový začátečník5 CHYB KTERÉ DĚLÁ KAŽDÝ TAROTOVÝ ZAČÁTEČNÍK

PDF file: 5 CHYB KTERÉ DĚLÁ KAŽDÝ TAROTOVÝ ZAČÁTEČNÍK.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz