DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Volební program

Volební program
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a6aW
Description:
Přinášíme Vám program sdružení
nezávislých kandidátů Nezávislí B-L, který
se budeme v následujících čtyřech letech
snažit aktivně prosazovat a plnit.
PDF file size:
419.63 kB


Keywords: Volební program:
Bělkovice-Lašťany

More information can be found here:
www.facebook.com/nezavislibl/» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document program_kr_final.pdf:


Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva
obce Bělkovice – Lašťany konané 5. a 6. října 2018.

ážení spoluobčané,
předkládáme Vám náš volební program, který se budeme v následujících čtyřech letech
snažit aktivně prosazovat a plnit. Proč zrovna Nezávislí B-L?

Jsme skupina lidí, kterým záleží na naší obci. Většina z nás ve svém volném čase pracuje pro
ostatní v rámci nejrůznějších spolků. Je nám vlastní umět se domluvit a respektovat názory
ostatních. Chceme, aby se i v naší obci pěstovaly zásady demokracie, ohleduplnosti a slušnosti.
Záleží nám na transparentnosti rozhodování obce. Všichni, kdo budou mít zájem, musí mít
přístup ke všem informacím. Jakákoli forma korupce nebo i jen klientelismu je pro nás
nepřípustná. Obec musí ke všem přistupovat stejně bez jakékoli protekce. Nehledě na to jaké
občan, či skupina občanů, zastávají názory nebo politická přesvědčení, obec je zde proto, aby ho
či ji podporovala.

c. Jana Theimerová,

MBA

úředník veřejné správy

PhDr. Helena
Skarupská, Ph.D.

vysokoškolský

pedagog

Ing. Marek Sobek

hasič

Mgr. Radim Čtvrtlík,
Ph.D.

vědecký pracovník

Mgr. Lubomír Sklenář

ředitel ZŠ a MŠ

Ing. Eva Bednářová

referent katastrálního

úřadu

Jan Kraus

obchodní ředitel

Ing. Kateřina Mračková

ředitelka RO SZIF

Ing. Jan Šindler

vedoucí střediska

dopravy

Eva Zatloukalová

administrativní

pracovník

Mgr. Michal Sklenář

manažer obchodního

týmu

Světlana Giebischová

účetní

Evžen Stanislav

vedoucí výroby

Petr Navrátil

manažer Galerie

Šantovka

Bc. Hana Vidrmanová

učitelka MŠ

6 7

www.facebook.com/nezavislibl/

11 12 13

1 2 3 4

7 8

Chceme společně budovat moderní obec,
na jejímž rozvoji se budou podílet její obyvatelé.

Budeme podporovat rozumné a reálné názory všech zastupitelů
a občanů bez ohledu na jejich politickou příslušnost.

Budeme prosazovat a podporovat:

Věříme, že nám dáte možnost naše vize uskutečnit a podpoříte naše sdružení v komunálních
volbách ve dnech 5. a 6. října 2018.

Budeme rádi, když nás u voleb podpoříte zaškrtnutím celého sdružení - jsme číslo 3!

Moderní řízení obce
- transparentní přijímání rozhodnutí obce,
- s dostatečným předstihem a otevřeně informovat občany o všech důležitých krocích,
- změna stylu komunikace = lepší komunikace ze strany obce vůči občanům i spolkům a okolním obcím – chceme znát názor ostatních,
- nulová tolerance vůči korupci, klientelismu a jiným nespravedlnostem,
- transparentní výběrová řízení, jednoznačná pravidla pro utrácení obecních peněz,
- podpora metody „Leader“ – rozvoj obce na základě spolupráce mezi místními subjekty v regionu.

Rozvoj sociální a kulturní oblasti
- vytvoření důstojného místa pro setkávání našich občanů (komunitní centrum),

- podpora kulturních akcí,

- podpora spolků,

- podpora sportu,
- výstavba hřišť pro malé děti, pro plážové sporty,
- maximální využití obecních prostor: hřiště, dětské hřiště, klubová restaurace,
- startovací byty nebo byty pro seniory.

Chytrá doprava
- řešení prašnosti, řešení rychlosti kamionové

dopravy z kamenolomu,
- omezení hlučnosti pocházející z dopravy

- nové chodníky, cesty,
- opatření pro zvýšení bezpečnosti.
Děkujeme Vám za podporu!

www.facebook.com/nezavislibl/

Rozvoj obce
- dobudování a obnova infrastruktury: cest, chodníků, osvětlení, vodovodu a kanalizace,
- rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu - vybudování cyklostezky do Dolan,
- dokončení Územního plánu obce a Programu rozvoje obce,
- kvalitní příprava projektů, aby měly maximální šanci uspět při žádosti o dotaci,
- maximální využívání všech dotačních titulů,
- podpora a rozvoj tradic: Ježíškovy matičky,
naučná stezka „Bělkovské lomy - Tepenec“.

Moderní školství
- řešení současného umístění ZŠ v několika budovách a minimálního zázemí pro děti (nová budova ZŠ, odborné učebny, prostory pro ŠD a kroužky, moderní vybavení, výdejna jídla, tělocvična),
- podpora zajištění kvalitní výuky a materiální vybavenosti pro výuku.

Zelená obec

- obnova a rozvoj zeleně,
- lepší hospodaření s vodou s důrazem na opatření proti suchu,

- zlepšení údržby obce,
- snaha o čistý vzduch (zajištění pomoci s
kotlíkovými dotacemi).
Zapojení občanů do rozhodování o rozvoji obce = participativní rozpočet

veřejná diskuze,
 obec otevřená názorům svých občanů,
 každý názor stojí za zvážení, a pokud bude mít podporu občanů i za realizaci.

Moderní obec
- zřízení aplikace „V Obraze“ - přehled aktualit z obce přímo v mobilu,
- podpora projektu „Smart villages“ - chytrá obec = vysokorychlostní internet, chytré osvětlení, chytrá zdravotní péče = využití moderních
technologií k zlepšení života v obci.


Volební program

PDF file: program_kr_final.pdf

program_kr_final© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz