DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Odpovědi kandidátů stran Lysá nad Labem

Odpovědi kandidátů stran Lysá nad Labem
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a6u5

PDF file size:
79.47 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/6u5.pdf
Download: komplet_odpovedi.pdf

Date saved:
September 27, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document komplet_odpovedi.pdf:


1.DAVID KVÁČ
Včera se projednávala petice v rámci diskuze na kontrolním výboru (KV) města. Tento bod byl
navržen pí. Fischerovou následně stažen a projednal se pouze v diskuzi.
Vyšlo najevo, že kolegyně Fischerová v roce 2011 vytvořila petici, která byla určena
Středočeskému kraji a tu předala p. Havelkovi (tehdy starosta města). Petice byla tedy předána na
místo pro ni nekompetentní. Dále byly kritizovány i některé podpisy, které nebyly dle petičního
zákona.
Škoda, že na KV nebyla přítomna členka KV Mgr. M. Tužinská lídrině Cesta města, která byla také
signatářkou dané petice – je vidět jak si některé politické subjekty plní práci v rámci města. KV
konstatoval, že se jedná pouze o předvolební agitaci a proto se danou peticí nebude zabývat.
KSČM, resp. její zástupci jak v roce 2005, tak i v roce 2011 byli pro řešení situace na rozdíl od
jiných volebních subjektů. Když se to nepovedlo, iniciovali jsme vytvoření projektu " Nová Litol" v
roce 2014 v rámci tvorby nového ÚP, kde měla být řešena nejen občanská vybavenost, ale i nová
silnice vysoce účelová. Či-li nejen řešení dopravní situace vzniklé existencí firmy ALS-Altmann , ale i
silnice krizové, vysoce potřebné v případě nějaké kalamity na páteřním tahu.
I zde jsme byli přetlačeni názory zejména ODS, Kulturně a Cesta města.

2.KULTURNĚ odpověděl ING.JAN MAREK
Abych pravdu řekl, tak tato problematika pro mě byla naprostou novinkou. Ne že bych netušil, že
provoz do/z areálu AA je velký a zatěžuje okolní bytovou zástavbu hlukem, vibracemi a exhalacemi.
Ale spíš to, že při budování areálu byla v původní smlouvě podmínka vybudování příjezdové
komunikace mimo současný intravilán. Do teď jsem nebyl schopen zjistit, proč byla ta podmínka
zrušena.
Bohužel současný stav je co se týká realizace původního řešení dost omezený. AA bude těžko bez
nějaké "páky" budovat něco co ke svému podnikání nepotřebuje. Pro město je to relativně veliká
investice - cca 1200m vozovky v celkem složitém terénu (ČOV, záplavové pásmi, svodnice, Labe) na
pozemcích, které nejsou v majetku města.
Osobně nechci slibovat něco o čem nejsem přesvědčen, že bych to byl schopen v následujícím
období splnit. Nebudu tedy slibovat vybudování toho parciálního obchvatu. Částečné řešení vidím
ve dvou věcech.
Za prvé v dotažení rekonstrukce Mírové ulice, nová vozovka by měla být z tichého asfaltu, což
částečně odstraní hluk a vibrace.
Druhým bodem by mělo být nějaké dopravní omezení vjezdu nákladních automobilů do oblasti
areálu AA. To by se mohlo začít řešit s DI a AA již během rekonstrukce Mírové.
Bude to ale běh na dlouhou trať, bude nutný důsledný dohled MěP (ten se dá naštěstí už řešit
kamerami). Pokud to shrnu, jednoduché řešení v podobě obchvatu (realizovaného z prostředků
města) nevidím reálně v horizontu možná ani dvou volebních období. Ale částečné řešení tu je,
něco z něj už je takřka ve stádiu realizace, něco bude na dalším zastupitelstvu. Osobně zkusím po
volbách oslovit AA, zda by nebylo ochotno nějak omezit provoz alespoň v nočních hodinách a dle
jejich odpovědi můžeme rozjet další akce města (dopravní omezení).

3.ČSSD odpověděl ING.KAREL OTAVA
1. ČSSD rozpohybovala projekt rekonstrukce ulice Mírová, Dobrovského Sady a Jiráskova.
Realizace v roce 2019. Žulové kostky budou nahrazeny „Tichým asfaltem“. Dojde tím
k významnému zklidnění dopravy.
2. S Ředitelstvím vodních cest začínáme projektovat Přístaviště rekreačních lodí . Součástí je
přístupová komunikace z ulice Jiráskova. Je to první část v Územním plánu uvažované komunikace
k areálu ARS Altmann. Budeme pokračovat studií na dokončení.
3. ČSSD má ve volebním programu: „Budeme usilovat o vyřešení dopravní obsluhy areálu
firmy ARS Altmann v souladu s ÚP a zklidnění dopravy v ulicích Mírová a Dobrovského Sady“.
4. Překračování rychlosti 30 km/hod. v Dobrovského Sadech je hrubá nekázeň řidičů, našich
spoluobčanů. Městská policie dostala za úkol provádět častěji měření rychlosti v této části města.
Budeme usilovat o instalaci úsekového měření rychlosti.
..TOP 09 odpověděl MVDr PETR MATUŠINA, MBA
Odpověď na Vaši otázku by mohla být velmi krátká a vystihuje ji následující naše heslo : " Litol je
také Lysá"
Opravdu se domníváme, že Litol je v rámci investic města dost opomíjena. Jenže zde to nevypadá
na opomenutí, ale úmysl. Jak jinak si vysvětlit, že zástupci města jednali se soukromým investorem
v neprospěch města? Tato záležitost je evidentně poměrně stará, avšak stále aktuální. Zástupci
TOP09 v Lysé bohužel dosud neměli možnost přímo ovlivňovat rozhodování Rady a Zastupitelstva v
této věci. Vzhledem k tomu, že se opakovaně projednává a bude projednávat řešení celé Mírové
ulice, bylo by vhodné v této souvislosti začít řešit i tuto, dosud neexistující, cestu.
Pokud se bude mít TOP09 v následujícím období možnost vyjádřit k uvedenému problému, bude
hledat způsob, jak řešit nejen příjezdovou cestu do skladiště společnosti Altman, ale v této oblasti
konečně vyřešit cyklostezku ! a připravit návrhy projektu budoucího západního obchvatu, nebo
alespoň komunikací v celé této části Litole.
5.ANO 2011 odpověděla ROMANA FISCHEROVÁ
Uvědomuji si vážnost situace týkající se firmy Altman na Mírové ulici. Osobně jsem tuto situaci
řešila již v minulosti. Podepsanou petici občanů bydlící v Litoli jsme předávala na úřad panu
Havelkovi (v té době starosta) v roce 2010.
Uspořádala jsem jednání obyvatel Litole za účasti pana Havelky a dopravní policie v litolské škole.
Na jednání byl pozván také zástupce společnosti Altman, který na jednání bohužel nedorazil.
Jsem si vědoma dopravní situace v Litoli a "života s firmou Altman" a vybudování cesty mimo
obytnou zónu podpořím.

6.NAŠE LYSÁ odpověděl JOSEF KOLMAN
Situaci naprosto chápu, ale nepatřím mezi politiky, kteří jen slibují a skutek utek. Co vám mohu na
příští volební období slíbit, tak to je celková rekonstrukce ulice Mírová, kdy věřím, že toto výrazně
prospěje ke zklidnění celé ulice a lokality. Jestli se ale podaří dovést ke zdárnému konci jednání s f.
ARS Altmann, tak to Vám nemohu opravdu slíbit, sám bych byl ale moc rád, kdyby se to podařilo.
Jako úspěch bych viděl zákaz vjezdu nákl. aut nad 12t od 22h do 5h. Jinak prioritou je pokračovaní
ve stavbě obchvatu, kde např. v ul. Družstevní projede denně přes tisíc aut a občané nejen v této
ulici, ale v celém městě touto situací moc a moc trpí.
Toto moje vyjádření je i stanovisko našeho sdružení Naše Lysá. Děkuji za pochopení.
7.CESTA MĚSTA odpověděla Mgr.MARTINA TUŽINSKÁ
Problémy s umístěním společnosti Altmann do centra Litole jsou daleko většího rozsahu a vyžadují
koncepční řešení, než je návrh na řešení dopravní zátěže v ulici Mírová a Dobrovského sady. Ano,
dopravní zátěž v těchto ulicích je alarmující, a to zejména v důsledku nekontrolované tzv. těžké
dopravy. V současnosti se připravuje projekt rekonstrukce ulice Mírová/Dobrovského sady, který
spočívá v nahrazení tzv. kočičí dlažby asfaltovým povrchem. Tato úprava by podle názoru
odborníků měla pomoci významně snížit hluk. Nedomnívám se však, že se jedná o ideální a
komplexní řešení, neboť neřeší všechny problémy jako např. snížení frekvence průjezdnosti aut, ani
časové omezení. Prvním krokem by rozhodně mohlo být omezení vjezdu těžké dopravy v nočních
hodinách a dále samozřejmě kontrola rychlosti projíždějících vozidel. Myslím si však, že Litol si
obecně zaslouží daleko důstojnější prostředí ve svém středu. Králíčkova vila (modernistická vila s
kubistickými prvky) je klenotem, který bychom měli opatrovat, chránit a nechovat se k němu
takovýmto dehonestujícím způsobem, jehož důsledky všichni vidíme v realitě. Umím si v těchto
místech představit prostor pro kulturní a společenský rozvoj Litole a ve své podstatě celé Lysé nad
Labem. Bohužel i z druhé strany (ze strany od nádraží) společnost Altmann obtěžuje obyvatele
Litole v obytné zástavbě svým provozem. Tentokrát se však nejedná o autodopravu, ale provoz
vlečky. Společnost Altmann nerespektuje noční klid a často vysílá vlak s nákladem třeba i po 22h,
a to nemluvím pouze o pracovních dnech. Jen připomínám, že vlak s nákladem projíždí jen pár
metrů od mnoha rodinných domů. Moje přání by tedy bylo, abychom pro společnost Altmann
nalezli vhodné prostory v průmyslové zóně, která by disponovala stejnou obslužností pro
společnost, nezasahovala by však do obytné zástavby a nerušila zdejší obyvatele.
8.LYSÁ V POHYBU odpověděl PETR ZOUBEK
Dopravní situace v ul. Mírová a Dobrovského sady nemá jednoduché řešení a dnes nelze revidovat
rozhodnutí ZM Lysá nad Labem z roku 2004. Z hlediska příštího volebního období považujeme za
realizovatelné následující :
1. Vymáhání dodržování stávajícího dopravního značení (do 13t přes Litolskou svodnici, 30km/h
Dobrovského sady, zákaz stání nákladní dopravy v ulici Mírová)
2. Realizovat úsekové měření mezi Litolskou svodnicí a křižovatkou Dukelská x Mírová
3. Po dokončení rekonstrukce nadjezdu v Lysé a silnice II/272 směrem na Vestec je podle našeho
názoru možné provést validní měření provozní a hlukové zátěže této komunikace
4. Vypracování PD na odbočku z Jiráskovy ulice směrem k budoucímu přístavišti a ČOV dle

stávajícího územního plánu
Stávající provoz překladiště v centru Litole je naprosto nevyhovující, brání územnímu rozvoji a
žádné nabízené řešení celkovou situaci nevyřeší, maximálně dojde ke snížení negativních vlivů. Z
dlouhodobého hlediska považuji za rozumnější uvažovat o přesunu areálu směrem k obchvatu a
železnici (např. za Prefu) a tím otevřít prostor pro rozvoj Litole.
9.SPOLEČNĚ odpověděl TOMÁŠ KADEŘÁBEK
Úvodem bychom k této problematice chtěli sdělit následující. Naše sdružení se ustavilo teprve v
roce 2018 a v době, kdy problém vznikl, potažmo v době odstoupení města od požadavku na
vybudování nové příjezdové komunikace, jsme se v politice ještě neangažovali. Dnes tedy čerpáme
informace pouze z dostupných zdrojů a nejsme navázáni na nikoho, kdo se na rozhodování tenkrát
podílel.
Z našeho pohledu je nepochopitelné a pokládáme to za velkou chybu, že město pod vedením MOP
stáhlo podmínku na vybudování nové příjezdové cesty ke společnosti ARS Altmann, a to navíc z
nám nejasných důvodů. V případě, že by rozhodovalo naše sdružení, tak bychom pro nic takového
nehlasovali. Nerozumíme také, proč byly zrušeny dopravní značky omezující provoz pro nákladní
auta v ulici Mírová. Naprosto chápeme nespokojenost dotčených obyvatel a tento stav je určitě
potřeba řešit.
Za těchto podmínek je nicméně třeba dojít k rozumnému kompromisu. Naše sdružení samozřejmě
podporuje podnikatelské prostředí v Lysé, jelikož je to jeden ze zdrojů, který přispívá k bohatství a
prosperitě města. Zároveň, ale rozumíme a podporujeme oprávněné zájmy obyvatel na pokud
možno co nejméně narušené životní prostředí a nerušené bydlení, v tomto případě tedy obyvatel
dotčených touto zvýšenou nákladní dopravou. Okamžitě bychom tedy nechali znovu vejít v
platnost restrikci o pohybu nákladních aut v ulici Mírová v nočních hodinách, a to všemi směry,
tedy i od objektu ARS Altmann. Dohlédli bychom přitom na městskou policii, která by tato pravidla
musela důsledněji kontrolovat a případné přestupky okamžitě a nekompromisně řešit. V budoucnu
bychom se rádi vrátili k realizaci dříve plánované nové zásobovací komunikace, dle územního
plánu. Situace v lokalitě se dokončením první části obchvatu města nepochybně zlepšila a je
zřejmé, že po již plánované rekonstrukci ulice Mírové (kterou pochopitelně podporujeme), při
které bude vyměněn žulový povrch za asfaltový, dojde k dalšímu významnému snížení aktuální
míry otřesů a hluku.
Tuto nepříjemnou situaci, kterou zavinily historicky špatné kroky tehdejší radnice, jsme
samozřejmě připraveni řešit ku prospěchu všech zúčastněných. Myslíme si, že není dlouhodobě
možné, aby byl nad snesitelnou úroveň omezován a znepříjemňován běžný život dotčených
občanů Litole.
10.LYSÁ NÁS BAVÍ – KDU-ČSL odpověděl Mgr.KAREL MAREK
Teď již k Vašemu mailu. Pro mě jako Litoláka, bylo čtení dokumentů, které jste nám zaslala velmi
smutné čtení. Netušil jsem, že jsme tu mohli mít situaci s firmou ARS Altman již dávno vyřešenou.
Ptáte se však, co s tím hodláme udělat.
Jaký je aktuální stav:
1) Po 14 letech není možné se vrátit k územnímu řízení z let 2004-5. Tedy to, co se dalo vyřešit
jednoduše v minulosti je již teď není možné :-(.
2) Aktuální územní plán předpokládá napojení ARS Altman na obchvat našeho města z jihozápadu.
Tento obchvat se však aktuálně nepřipravuje, nedělají se výkupy pozemků, ani se o něm nejedná.
3) Zrušilo se noční omezení provozu a rychlostní omezení pro ulici Mírová.
4) Připravuje se spolu se Středočeským krajem kompletní rekonstrukce ulice Mírová, jejíž součástí
je i změna povrchu na tzv. tichý asfalt.
Co bych rád, abychom v tomto volebním období udělali:
1) Opětovně zavedli nočního omezení provozu a omezení rychlosti v ulici Mírová na 30 km /h
2) Uskutečnili kompletní rekonstrukci ulice Mírová, která se aktuálně se Středočeským krajem

připravuje (viz výše)
3) Zahájení jednání s firmou ARS Altman o realizaci původně uvažované zadní obslužné
komunikace, jejíž výstavba jim umožní fungování bez omezení v bodě 1).
Má osobní vize však je pokusit se přesunout firmu ARS Altman do průmyslové zóny napojené na
obchvat a oživit území kolem Králičkovy vily.

11.ODS odpověděl Mgr. JIŘÍ HAVELKA
V tuto chvíli je myslím nejdůležitější dořešit otázku obchvatu města, který by ulevil centru města a
ulicím Družstevní, Jedličkova a Československé armády. Díky první části obchvatu, již k výraznému
zklidnění dopravy v Mírové ulici došlo. Co mě v tuto chvíli trápí více je její neutěšený stav a proto
podporuji kompletní obnovu stávající komunikace ve spolupráci se Středočeským krajem. Dále
bych navrhl například časové omezení vjezdu nákladních vozidel a zákaz jejich parkování na této
komunikaci.


Odpovědi kandidátů stran Lysá nad Labem

PDF file: komplet_odpovedi.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz