DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Beverage 17

Beverage 17
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a9eK

PDF file size:
130.3 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/9eK.pdf
Download: Beverage 17.pdf

Date saved:
February 8, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Beverage 17.pdf:


PREMIUM GASTRO:
KVALITA, INOVACE A PŘIDANÁ HODNOTA V GASTRONOMII
Společnost Premium Gastro založil před několika
lety v Praze Petr Svejkovský, který se rozhodl zúročit
mnohaleté zkušenosti z oboru a umožnit tak zákaz
níkům přístup ke kvalitním a designově dotaženým
produktům světových značek. Dnes Premium Gastro
zajišťuje kompletní servis top českým restauracím
i hotelům a expanduje i na evropský trh. Jak to vlastně celé začalo?
Po studiích na dvou hotelových školách

v Praze a ve švýcarském Lausanne
jsem strávil několik let na zaoceánské
lodi, kde jsem se od píky vypracoval na

manažera zásobování. Po návratu
do Čech jsem přemýšlel, co bude dál.

Rozhodl jsem se zúročit zkušenosti
z logistiky a být oporou restauratérů.
Zvolil jsem tedy druhou stranu, a to zá

sobování restaurací a hotelů. Skrze
plastové kelímky jsem se dostal až ke

kvalitnímu porcelánu a osobnímu po

radenství ve volbě vhodného servi
su. První úspěchy jsme slavili s talíři,
které mají záruku na odštěp a opravdu
hodně vydrží. Levné, nekvalitní talíře
se totiž velmi často štípou. Dnes nabí
zíme věci do kuchyně, bufetové systé
my atd. formou osobního poradenství.

Proč by měli klienti hledat nové pro
dukty právě v Premium Gastro?

Zaměřujeme se hlavně na přida

nou hodnotu v pohostinství, a to po

všech stránkách. Jde nám o to, na
bídnout vyšší kvalitu než jiné firmy,

a to za srovnatelnou cenu. Dnes do

Čech dovážíme přes 40 značek pře

devším evropské výroby. Sortiment
nejen rozšiřujeme, ale také obměňuje

me. Primárně mi jde o absolutní spo
kojenost klienta s perfektně funkčním
produktem.
Co konkrétně znamená důležitá při
daná hodnota po všech stránkách?

Snažíme se celkově přispět k roz

voji české gastronomie. Za inspirací
a novými produkty jezdíme na zahraniční veletrhy, přinášíme na český trh trendy, které jsou momentálně aktuál-
ní, a chceme českým klientům nabídnout něco, co tady ještě nebylo. Je pro nás
důležité i vzdělávání našich klientů, ukazujeme jim, co právě „frčí“ venku, ať už
jde o tvary, barevnost, nebo kulinářské techniky. Práce s českými klienty je občas
náročná, protože mnoho z nich stále klade na první místo cenu místo hodnoty.
Snažím se jim vysvětlit, že kvalitní produkt je dobrá investice, která se v provo
zu vyplatí. Kromě toho podporujeme mladé talenty, aktivně podporujeme soutě-
že i většinu českých kuchařských týmů a jsme partnery národního týmu AKC ČR.
Chceme obor dále rozvíjet, ne pouze vydělávat peníze. Asi to zní jako klišé, ale je
to tak.
Co plánujete do budoucna?
Je toho spousta! Teď máme za sebou sezonu výstav, kde jsme s unikátní tech
nologií X-Oven (pec na dřevěné uhlí) získali dokonce cenu veletrhu Grand Prix,
takže se můžeme více soustředit na samotný byznys. Zařízení od nás berou jak
michelinské restaurace, tak i kantýny. Expandujeme na slovenský trh, řešíme vý
hradní zastoupení značky Crucial Detail pro celou Evropu a také plánujeme vlast
ní výrobu, ale detaily ještě nebudu prozrazovat.
Portfolio značky Premium Gastro najdete na webových stránkách

www.premium-gastro.com


Beverage 17

PDF file: Beverage 17.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz