DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2018PR 4lete 1kolo Vysledky

2018PR 4lete 1kolo Vysledky
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/a9hl

PDF file size:
466.21 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/9hl.pdf
Download: 2018PR_4lete_1k…sledky.pdf

Date saved:
April 29, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2018PR_4lete_1kolo_Vysledky.pdf:


Výsledky přijímacího řízení v roce 2018- čtyřleté obory, 1.kolo

Mechanik elektrotechnik - slaboproudá a silnoproudá zařízení:

Pořadí Ev.číslo Body Rozhodnutí

1. 45 69.8 přijat

2. 32 přijat

3. 80 přijat

4. 64 přijat

5. 5 přijat

6. 1 přijat

7. 16 přijat

8. 12 přijat

9. 67 přijat

10. 61 přijat

11. 13 přijat

12. 42 přijat

13. 60 34,39 přijat

Informační technologie:

Pořadí Ev.číslo Body Rozhodnutí

1. 17 83,58 přijat

2. 65 přijat

3. 62 přijat

4. 7 přijat

5. 38 přijat

6. 40 přijat

7. 48 přijat

8. 43 přijat

9. 6 přijat

10. 30 přijat

11. 68 přijat

12. 11

přijat

13. 57 přijat

14. 69 přijat

15. 70 42,01 přijat

Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy:

Pořadí Ev.číslo Body Rozhodnutí

1. 24 78,97 přijat

2. 23 přijat

3. 59 přijat

4. 8 přijat

5. 37 přijat

6. 56 přijat

7. 31 přijat

8. 44 přijat

9. 22 přijat

10. 34 přijat

11. 82 přijat

12. 58 přijat

13. 4 přijat

14. 52 přijat

15. 33 přijat

16. 41 36,33 přijat

Poučení:
Seznam přijatých žáků se zveřejňuje na dobu min. 15 dnů od data zveřejnění. Termín zveřejnění: 28.4.2017. Podle
§60a odst. 6 a 7 školského zákona v platném znění:
(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli
poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech
potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední
škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke
vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání


2018PR 4lete 1kolo Vysledky

PDF file: 2018PR_4lete_1kolo_Vysledky.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz