DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SH RTB Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu sledovaní hráči SH 2018

SH RTB Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu sledovaní hráči SH 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aA4L

PDF file size:
187.28 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/A4L.pdf
Download: SH_RTB_Informac…H_2018.pdf

Date saved:
April 13, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SH_RTB_Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu sledovaní hráči SH_2018.pdf:


Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu „sledovaní“ hráči SH 2018

Stránka 1 z 3

Vážení sportovci, asistenti a trenéři,

v příloze Vám zasílám další verzi aktualizovaného kalendáře reprezentačního týmu
a týmu "sledovaní hráči SH".
Akce pro rok 2018 se postupně formují do konkrétních termínů a pro hráče jsou
plánovány následující soustředění a turnaje uvedené v první části tohoto emailu
"roční plánování".
V návaznosti na roční plán hovoří druhá část tohoto emailu o financování
reprezentačních výjezdů na mezinárodní turnaje.

Roční plánování:

Soustředění:

25. 3. BRNO - proběhlo
28. 4. BRNO (prioritní pro všechny reprezentanty)
25. - 27. 5. TEPLICE (prioritní pro hráče BC1, BC2 a BC4)

16. 6. BRNO (prioritní pro BC3)
3. - 5. 8. TEPLICE (prioritní pro tým BC1/2 a pár BC4)
31. 8 - 2. 9. TEPLICE (prioritní pro BC3 pár)
12. - 14. 10 TEPLICE (prioritní pro tým BC1/2 a pár BC4)

a závěrečné soustředění v listopadu či prosinci

Účast na soustředěních reprezentace je prioritou pro hráče i asistenty, kteří jsou pro rok 2018 v
týmu reprezentace nebo týmu "sledovaní hráči SH".
Doprava na soustředění je individuální, pomoc proplatit hráčům cestovné nabídla SK Kociánka
Brno, SC JU Praha a HSC Havířov. RTB dalo nabídku K. Cuřínové na proplacení cestovného.
Zajištění tělocvičny - RTB SH.
Zajištění ubytování - RTB SH.

✴✴✴

Mezinárodní turnaje:
Otevřený světový pohár v Povoa (červenec) - hráči doporučení k účasti: K. Cuřínová BC1,

A. Peška BC3, J. Bajtek BC4
Mistrovství světa v Liverpoolu (srpen) - kvalifikace A. Peška BC3
Evropský pohár v Poznani (září) - doporučení k účasti: pár BC3 (M. Čermáková, M. Drahonský,

A. Peška)
Evropský pohár na Sardinii (říjen) - doporučení k účasti: tým BC1/2 (S. Blažková, K. Cuřínová,

J. Žabka)

Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu „sledovaní“ hráči SH 2018

Stránka 2 z 3

Přihlašování hráčů na oficiální mezinárodní soutěže je na základě transparentních a jasných
podkladů prokazujících stálost sportovní přípravy a výkonnosti hráčů, provádí Česká federace SH.
Stejně tak zajišťuje kompletní organizační servis během oficiálních mezinárodních soutěží
a servis koordinátora tréninkové přípravy RTB SH během oficiálních mezinárodních soutěží.
Hráči a asistenti účastnící se mezinárodních turnajů se plně soustředí na své úkoly (viz.
dokumenty o nominaci hráčů do reprezentace a týmu "sledovaní hráči SH", které jste již dostali)
Nominace na mezinárodní turnaj BISFed 2018 vyžaduje od hráče i asistenta plné nasazení na
sportovní výkony (včetně přípravy na turnaj).

Financování výjezdů na mezinárodní turnaje je řešeno individuálně (viz níže).

✴✴✴

Národní soutěž v boccie SH 2018:
2 kola národní soutěže na jaře 2018 - proběhla
2 kola národní soutěže na podzim 2018 (termíny budou doplněny po informacích pořadatelů)

Dopravu na národní soutěže zajišťují buď mateřské kluby hráčů, nebo hráči individuálně (plně
v kompetenci klubů – TJ/SK).
Organizaci národních soutěží zajišťuje RTB SH a pořádající TJ/SK.

Závěrem:
Plánem pro letošní rok je cca 16 akcí. Zacíleno bude především na to, abychom vám poskytli
soutěžní prostředí, tzn. hodnotné sportovní výzvy na kurtu, což byl i Váš nejčastější požadavek
v zaslaných dotaznících.
Ze všech akcí je požadována písemná zpětná vazba, která pomáhá nastavovat pozitivní změny v
následující sportovní přípravě.
Ve všech oblastech, které tvoří kvalitní sportovní výkon, jsou poskytovány kvalitní informace
a také v roce 2018 budeme pracovat komplexně, stejně jako v předchozích letech.
Koncepce rozvoje přesahující rok 2018 je plánována s párem BC4. Základem pro účast na
mezinárodních soutěžích 2019 je výměna sportovního vybavení a postupná orientace na párovou
hru.

Individuální financování výjezdů reprezentace pro rok 2018

Otevřený světový pohár v Povoa (červenec):
K. Cuřínová BC1 + asistent: v případě účasti hradí RTB SH z dotace MŠMT
A. Peška BC3: v případě účasti částečně hradí RTB SH z dotace MŠMT, částečně z financí
získaných z jiných zdrojů a částečně TJ Léčebna Košumberk - finance získané z žádosti
v pardubickém kraji.
J. Bajtek BC4: v případě účasti hradí HSC Havířov
Financování světového poháru máme v této chvíli vyřešeno.

✴✴✴
Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu „sledovaní“ hráči SH 2018

Stránka 3 z 3

Mistrovství světa v Liverpoolu (srpen) - kvalifikace A. Peška BC3 + sportovní asistent
+ osobní asistent: částečně hradí RTB SH z dotace MŠMT, částečně z financí získaných
z jiných zdrojů.

Financování mistrovství světa máme v této chvíli vyřešeno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský pohár v Poznani (září) - doporučení k účasti: pár BC3 (M. Čermáková +
asistent, M. Drahonský + asistent, A. Peška + asistent)

BISFed 2018 Boccia Regional Open Poznaň: 5. - 12. září 2018

Účastnický poplatek: 890 GBP

Plánované financování:

Z velké části je předpokládané financování poskytnuté RTB SH z dotace MŠMT, financování z
jiných zdrojů je také možné. Budeme jej potřebovat v případě, že by jeli i osobní asistenti. Postup
pro financování toho, na co je potřeba získat peníze z jiných zdrojů než MŠMT si prosím přečtěte
níže a spojte se koordinátorkou tréninkové přípravy RTB SH nebo vedoucí RTB SH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evropský pohár na Sardinii (říjen) - doporučení k účasti: tým BC1/2 (S. Blažková +
asistent, K. Cuřínová + asistent, J. Žabka + asistent)

BISFed 2018 Boccia Regional Open Olbia, Sardínie: 21. - 28. 10. 2018

Účastnický poplatek: 880 EURO

Plánované financování:
K. Cuřínová + asistent: v případě účasti hradí RTB SH z dotace MŠMT
J. Žabka + asistent: v současné chvíli zažádáno u jiných zdrojů (kraj + nadace), dle níže
stanoveného postupu. Vyřizuje koordinátorka RTB SH.

S. Blažková + asistent - zmiňovaná pomoc klubu je vítána, před tím však než začneme
získávat finanční prostředky, je potřeba Simoně představit a popsat fungování reprezentačního
týmu na výjezdech a vše prodiskutovat tak, aby měla jasnou představu o tom, co a jak na
výjezdech funguje. Toto je plánováno na soustředění příští měsíc, v květnu.

Postup pro financování toho, na co nelze na MŠMT získat dotaci:
(lze aplikovat i v případě financování sportovního vybavení a aktivit v rámci

sportovní přípravy)

- na základě ročního plánu je vytvořen rozpočet pro konkrétního hráče;
- je vytvořen profil reprezentanta SH; na základě tohoto dokumentu SH garantuje pravdivost

informací o reprezentantovi;
- je vytvořeno potvrzení vedoucí RTB SH a koordinátorky tréninkové přípravy reprezentace SH

pro dárce a sponzory;
- koordinátorka tréninkové přípravy reprezentace SH pomáhá hráčům s formuláři žádostí a s
přímou komunikací s těmi, které oslovujeme;
- v případě, že je žadatelem právnická osoba, je zde možnost, aby si požádalo RTB SH nebo po
dohodě mateřský klub (v tomto případě jsou žádosti na aktivity v rámci reprezentačního týmu
vždy podpořeny oficiálními podklady SH, neboť Česká federace Spastic Handicap, jako řádný
člen Mezinárodní federace sportu boccia BISFed, je zastřešující organizací pro sport boccia v ČR);

Dne: 12. 4. 2018 Michaela Řiháčková
koordinátor tréninkové přípravy RTB SH


SH RTB Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu sledovaní hráči SH 2018

PDF file: SH_RTB_Informace k aktualizaci kalendáře reprezentačního týmu a týmu sledovaní hráči SH_2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz