DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

leták duben final1

leták duben final1
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aBXX

PDF file size:
945.01 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/BXX.pdf
Download: leták duben final.pdf

Date saved:
April 25, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document leták duben final.pdf:


Restaurace U Kina, U Kina 410, 357 01 Rotava

Rotava pro Rotavu, Rotava pro lidi, to je to co chceme. Nutí nás to k přesvědčení,
že nastal čas se zamyslet nad tím, kam by se naše město mělo dále ubírat a smě-
řovat. To je důvod, proč jsme se rozhodli založit v Rotavě místní sdružení České
pirátské strany. Zveme Vás k účasti na našich pravidelných schůzkách, které se
konají každý čtvrtek v místní restauraci U Kina od 18:00 hodin.
Chceme diskutovat, předkládat návrhy řešení a tím se podílet na chodu a růstu
města. Nejsme aparátníci svázaní rozhodnutími grémií, naopak jsme Rotaváci,
kteří znají město, nebojí se pojmenovat problémy, se kterými se potýkáme, ale
jsme hlavně Ti, kteří chtějí tyto problémy společnými silami řešit !
O tom, co nás pálí a návrhy řešení, o tom Vás budeme informovat v tomto Občas-
níku pro občany Rotavy, dále i na našem profilu www.facebook.com/piratirotava/ .
Místní sdružení Rotava—neperiodický občasník pro občany Rotavy Duben 2018

Rotava pro život

Aktivní propagace Rotavy se musí
stát jednou z hlavních priorit města.

Rotava to nejsou pouze varhany, ale i
lesy, cyklostezky a turistické trasy.
Rozvoj města musí být aktivně spjat s

rozvojem povědomí o Rotavě, s roz-
vojem turistického ruchu ve městě.
Zvýšení povědomí o městě, rozvoj
cestovního ruchu je přímo úměrný
rozvoji a zlepšování poskytovaných
služeb pro nás Rotaváky.

Zasadíme se tudíž o propagaci Rota-
vy a okolí ať již jako samostatný úkol

radnice, či ve spolupráci s okolními

obcemi, krajskými nebo celostátními
institucemi.

Vaši Piráti Rotava

Jsme nové tváře, nezatížené minulostí. Parta lidí, kterou již nebaví pouze nečinně
sledovat dění ve městě. Chceme se na chodu aktivně podílet, zlepšit fungování
poskytovaných služeb a městského úřadu. Chceme rozšířit portfolio činností města
pro občany, Rotavu pro lidi ! Nebudeme krýt klientelismus na Rotavě, nebudeme se
podílet na neprůhledných výběrových řízení, nebudeme podporovat aktivity a čin-
nosti, které jdou proti zájmu města, občanů Rotavy. Chceme „průhlednou“ radnici,
takovou, kam se občan nebude bát obrátit se svým dotazem nebo pro radu. Radni-
ci, která bude spoluvytvářet a zlepšovat podmínky pro žití na Rotavě.
Chceme budovat, ne bourat ! Chceme rozvíjet, ne ničit !
Budeme kandidovat v nadcházejících komunálních volbách.

V pátek 20.dubna bylo v Karlových Varech, Moskevská 60, za účasti předsedy Pirá-
tů Ivana Bartoše a Petra Třešňáka, poslance PČR za Karlovarský kraj, slavnostně
otevřeno multifunkční pirátské centrum. Atmosféra byla slavnostní, nálada výbor-
ná. Nechť slouží ku prospěchu nás všech.

Každý čtvrtek od 18:00 hodin probíhají
schůzky Pirátů Rotava v restauraci U Kina.
Zúčastnit se může každý ! Diskutovat
jsme připraveni i nad Vašimi návrhy či
problémy.
Přijďte, jsme otevřeni všem !!!

Vaši Piráti Rotava

Centrum bude zároveň sloužit jako alternativní poslanecká kancelář poslance
Ing. Petra Třešňáka (Piráti) ke kontaktu s občany Karlovarského kraje.

V sobotu 7.dubna jsme se jako Piráti Rota-
va zúčastnili akce Ukliďme Česko. Ve spo-
lupráci se sokolovskými kolegy jsme uklí-
zeli pravý břeh řeky Ohře ze Sokolova do
Královského Poříčí. Cca 100 pytlů odpadků
jsme zcela naplnili a akci zakončili opéká-
ním buřtů ve vodáckém kempu v cíli úseku.
Děkuji všem za účast !

Radek Náměstek

předseda MS Piráti Rotava

Dne 16.dubna se v restauraci U Kina konala
krajská schůze Pirátů našeho kraje. Na pro-
gramu jednání bylo mimo jiné založení místní
organizace Piráti Rotava a tento bod byl
schválen. Následně bylo zvoleno předsednic-
tvo místního sdružení a to ve složení :

 Radek Náměstek—předseda MS

 Petr Mazur—1. místopředseda MS

 Roman Mazur—místopředseda


leták duben final1

PDF file: leták duben final.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz