DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

erasmus 2018

erasmus 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aFOO
Description:
Informace pro zájemce z řád studentů - výjezd
Anglie, Irsko
PDF file size:
261.83 kB


Keywords: erasmus 2018:
erasmus, Jeseník

More information can be found here:
www.soje.cz/cz/clank…-2018.html» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document erasmus-2018-15356131960phpjizwt7.pdf:


Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat u Mgr.
Marie Lapčíkové ve 3. patře, kabinet č. 310. Budou
akceptovány pouze řádně vyplněné přihlášky!!!
Známky a počty zameškaných hodin si žáci zjistí u
svých třídních učitelů.
Odevzdávat do 17.9.2018!!!

Základní informace o projektu Erasmus+ Výzva 2018
Škola získala grant ve výši 107 749 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží pro 30
žáků školy.

Projekt zahrnuje 2 aktivity – krátkodobé a dlouhodobé odborné stáže žáků v podniku.
Krátkodobých 4týdenních stáží se zúčastní 28 žáků a dlouhodobých 3 měsíčních stáží 2 žáci.
20 stáží se uskuteční v Irsku a 10 v Anglii. Na stáže žáky doprovodí 3 učitelé školy. Praxe budou
probíhat jako povinné školní praxe.

Stáže jsou určené pro žáky 2. a 3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a
učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.

Přehled stáží

10 žáků pojede na 4týdenní stáž do Velké Británie (Portsmouth) a doprovodí je 1 učitel,
18 žáků pojede na 4týdenní stáž do Irska (region Cork) a doprovodí je 2 učitelé,
2 žáci pojedou na 3 měsíční stáž do Irska (Cork).

Termíny stáží
4týdenní stáže ve Velké Británii a v Irsku proběhnou na přelomu dubna a května 2019.
3měsíční stáže v Irsku proběhnou v období duben–červenec 2019.
Stáže účastníků budou probíhat v irských a anglických firmách v oblasti stavebnictví a
strojírenství a v příbuzných oborech. Účastníci získají nové odborné znalosti, dovednosti a
kompetence v oboru studia. Během stáže budou účastníci plnit příslušnou jednotku výsledků
učení ECVET pod vedením experta z hostitelské organizace.

Praxe bude probíhat v rozsahu 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Víkendy budou volné a bude na
ně zajištěn kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.

Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass – mobilita, který uznávají
zaměstnavatelé a vybrané VŠ v celé EU. Europass usnadní účastníkům stáží získání pracovního
místa. Na některých VŠ po předložení Europassu odpouští zájemcům o studium přijímací
zkoušky z cizího jazyka.
Doprava na stáž bude zajištěna letecky. Ubytování bude v hostitelských rodinách. V rodinách je
zajištěna i polopenze.
Během prvních 2 týdnů stáže bude v zahraničí přítomný učitel. Péči o účastníky bude po celou
dobu poskytovat též místní tutor z partnerské organizace.
Před stáží poskytneme účastníkům přípravný kurz, který bude probíhat ve škole mimo běžnou
výuku. Účastníci absolvují kurz angličtiny vč. online kurzu, kulturní seminář, organizační přípravu
a pracovní přípravu.
Účastníci budou pracovat na zlepšení angličtiny, seznámí se s cílovou zemí a s průběhem a
organizací praxe.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci mají zaplacené přípravné
kurzy, dopravu na stáž a ubytování s polopenzí. Dále obdrží kapesné na pobyt, ze kterého si
budou moci hradit obědy, místní dopravu během stáže a další pobytové výdaje.


erasmus 2018

PDF file: http://www.soje.cz/storage/user-76/module-349/erasmus-2018-15356131960phpjizwt7.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz