DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

448892276 0 rozhodnutí

448892276 0 rozhodnutí
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aJPC
Description:
774978923
PDF file size:
550.59 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/JPC.pdf
Download: 448892276_0_roz…odnutí.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 448892276_0_rozhodnutí.pdf:


www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

Stránka 1 z 4

Mfstský úřad Prachatice

Velké námfstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor životního prostředí, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice

K jKW ŽP: OP 246.10/2/
MPUUSLOMNT Oprávnfná úřední osoba :

Marta Zifčáková DiS
K Telefon W PUU SMT ONP cax W PUU PNP RST

bJmaálW mzáfcakova@muéíKcz

Dle rodflovníku

V Prachaticích

dne 9. břeFna 2017

ROZHODNUTÍ

Mfstský úřad v Prachaticích, odbor životního prostředí příslušný dle §61 Fákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve F

nfpoz

df

jšídpisů

kona

500/2004

b.,

sprá

vní

řá

d, ve Fnfní

poF

df

jšídpisů

podle

odst

písm

kona

114/1992

b.,

nfírod

krajiny, ve Fnfní pozdfjších předpisů, posoudil předloženou žádost o pokácení stromů rostoucích
mimo les a podle §8 odst. 1 Fákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochranf přírody a krajiny, ve Fnfní

poF

df

jší

h pře

dpisů

I. povoluje

mfstu Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice, IČ:00250627

podle § 8 odst. 1 F

kona

. 114/1992 S

b., o oc

nf

přír
jiny ve Fnfní pozdfjších předpisů
provést pokácení:

druh počet kusů obvod kmene parcelní číslo

(v cm)
________________________________________________________________________________

buk lesní 1 326

539/3

Výše uvedená dřevina roste na poFemku p.č. 539/3 v obci a k.ú. Prachatice. Vlastníkem poFemku je
dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí mfsto Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice,
IČO: 00250627.

II.
ukládá:

podle ustanovení § 9 odst. 1 F

kona

114/1

992

b.,

nfír

nf


poFdfjších předpisů, mfstu Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice, IČ:00250627 provedení
náhradní výsadby v počtu a druhovém složení: 1x buk o výsadbové velikosti 10-12 cm, na pozemek
p.č. 539/1 v obci a k.ú. Prachatice. Dřevina bude vysazena nejpoFdfji do dvou let od provedení
pokácení.

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

Stránka 1 z 4

Mfstský úřad Prachatice

Velké námfstí 3, 383 01 Prachatice
Odbor životního prostředí, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice

K jKW ŽP: OP 246.10/2/
MPUUSLOMNT Oprávnfná úřední osoba :

Marta Zifčáková DiS
K Telefon W PUU SMT ONP cax W PUU PNP RST

bJmaálW mzáfcakova@muéíKcz

Dle rodflovníku

V Prachaticích

dne 9. břeFna 2017

ROZHODNUTÍ

Mfstský úřad v Prachaticích, odbor životního prostředí příslušný dle §61 Fákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve F

nfpoz

df

jšídpisů

kona

500/2004

b.,

sprá

vní

řá

d, ve Fnfní

poF

df

jšídpisů

podle

odst

písm

kona

114/1992

b.,

nfírod

krajiny, ve Fnfní pozdfjších předpisů, posoudil předloženou žádost o pokácení stromů rostoucích
mimo les a podle §8 odst. 1 Fákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochranf přírody a krajiny, ve Fnfní

poF

df

jší

h pře

dpisů

I. povoluje

mfstu Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice, IČ:00250627

podle § 8 odst. 1 F

kona

. 114/1992 S

b., o oc

nf

přír
jiny ve Fnfní pozdfjších předpisů
provést pokácení:

druh počet kusů obvod kmene parcelní číslo

(v cm)
________________________________________________________________________________

buk lesní 1 326

539/3

Výše uvedená dřevina roste na poFemku p.č. 539/3 v obci a k.ú. Prachatice. Vlastníkem poFemku je
dle předloženého výpisu z katastru nemovitostí mfsto Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice,
IČO: 00250627.

II.
ukládá:

podle ustanovení § 9 odst. 1 F

kona

114/1

992

b.,

nfír

nf


poFdfjších předpisů, mfstu Prachatice, Velké nám. 3, 383 01 Prachatice, IČ:00250627 provedení
náhradní výsadby v počtu a druhovém složení: 1x buk o výsadbové velikosti 10-12 cm, na pozemek
p.č. 539/1 v obci a k.ú. Prachatice. Dřevina bude vysazena nejpoFdfji do dvou let od provedení
pokácení.448892276 0 rozhodnutí

PDF file: 448892276_0_rozhodnutí.pdf

Město Prachatice© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz