DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno

Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aKG2
Description:
Návrh rozšíření via ferraty Vodní brána o
trasu na vrchol Vhlídka + barmská lávka .
Představení. rozpočet.
PDF file size:
651.78 kB


Keywords: Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno:
návrh ferrata, rozpočet ferrata
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/KG2.pdf
Download: Záměr třetí fer…raveno.pdf

Date saved:
March 4, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno.pdf:


Rozšíření via ferraty Vodní brána o novou trasu a barmskou lávku
mezi vrcholy Vodní brána a Vyhlídka.

Oznamovatel: Vodní brána z.s.
IČ: 22769609
Sídlo : V zahradách 250/25 Liberec 10 46010
Jméno, příjmení, telefon a bydliště oprávněného zástupce oznamovatele:

Martin Marek
Telefon: 724247624 email: cokar@seznam .cz
Adresa: V zahradách 250/25 Liberec 10 46010
Transparentní účet spolku Vodní brána z.s. : 6687476001/5500

Seznámení se situací:
V roce 2011 začalo občanské sdružení Vodní brána o.s. s prosazováním plánů na zbudování
zajištěné horolezecké stezky typu via ferrata v údolí Jizery u Semil a Bitouchova. Během jara 2011
jsme důkladně zmapovali terén a navrhli 4 realizovatelné trasy v lokalitě a začali projednávat
možnosti realizace alespoň jedné trasy s ochranáři.
V létě 2011 se rozeběhl botanický průzkum lokality, což byla tenkrát základní podmínka
ochranářů pro případné udělení souhlasu. Botanický průzkum vypracovali: Ing. Gabriela Leugnerová
a Ing.Vladimír Janeček PhD průzkum financovala firma LesyČR a byl dokončen v roce 2012 (plný
obsah průzkumu je v příloze) v obrazové dokumentaci botanického průzkumu Ing. Leugnerové jsou
i všechny tehdy navrhované trasy( červená, modrá, žlutá, fialová trasa)
Na jaře roku 2013 jsme dostali od KÚOŽP povolení zprovoznit červenou trasu a povolení
vybudovat sestupovou, resp .obousměrnou modrou trasu.
Myslíme si že se za pět let provozu dá říci, že ferraty slouží svému účelu a nedochází k žádným
negativním dopadům ani na krajinu ani na přírodu . Máme písemně doloženo, že ochranáři na
stávajících dvou trasách nezjistili žádný neg. vliv na chráněné druhy.
Po pěti letech , které jsme si nechali na odstup, přicházíme s návrhem pokusit se prosadit
ještě jednu, podle našeho názoru velice atraktivní trasu.
Nová plánovaná trasa by začínala polici vedle začátku stávající červené trasy a pokračovala
by traversem nad hladinou řeky ve stejné úrovni ,jako je galerie, pak by pokračovala můstkem přes
žlab a podél pilíře různě členitým terénem na vrchol Vyhlídka . Součástí záměru je i tzv. barmská
lávka - asi 15 m dlouhý visutý lanový most z vrcholu Vyhlídka na vrcholek Vodní brány.

Specifikace cílové skupiny návštěvníků:
Výstup by mohl odpovídat kategorii Klasická ferrata s obtížností B-C s klíčovým místem hned na
začátku a s možností vybrat si na závěr ze dvou dvacetimetrových variant mezi pohodovou
pokloněnou hranou( B) a náročnějším převislým koutem (D) Podle nás by smysl ferraty měl spočívat
spíš v zážitku, než v nějaké přehnané sportovní hodnotě. Chceme vytvořit místo k aktivnímu
odpočinku a setkávání lidí mezi sebou, ale i setkávání s krásnou přírodou.
Odhad kapacity zařízení:
Předpokládáme, že návštěvnost lokality by stoupla (nová trasa by byla znatelně delší a jistě i
lanové mosty by přilákaly nové návštěvníky), zároveň by se ale návštěvníci mohli rozptýlit ve větším
prostoru a nemuselo by docházet k frontám u náročných míst. Z ferraty Vodní brána by se tak mohl
stát plnohodnotný celodenní cíl na výlet.
Počítáme že nová trasa by byla otevřená celoročně . Dá se říci, že návštěvnost ferraty Vodní
brána Je celoročně velice stabilní. Důvodem je mimo jiné i to , že nejbližší okolní ferraty v Děčíně a
v Johnsdorfu jsou na pískovci, na kterém je lezení v zimě a po dešti zakázáno.

Technické provedení:
Důsledně bychom postupovali podle nejnovějších zásad pro vytváření nových ferrat, které jsou
shrnuté v materiálech DAV z roku 2014. Zároveň bychom se chtěli stejně jako doposud důsledně
vyhnout používání kramlí a umělých stupadel. Výhodou téhle zásady je menší narušení rázu krajiny a
také možnost účinného uzavření trasy prostým odmontováním lana v případě potřeby. Zdá se, že
návštěvníci tuto zásadu vnímají pozitivně jako zvýšení sportovní hodnoty výstupu.

Tabulka č. 1 materiálové náklady

materiál

množství

cena

celkem

lano 14mm 255m 55 14025

oka mosty 16 350 5600

oka koncová 12 350 4200

kotva kovaná 35 350 12250

kotva trento 20 350 7000

lanové svory 140 30 4200

očnice 28 20 560

lepidlo 10 300 3000

vrtáky 4 1000 4000

Materiál na sanaci 10000
Celkové odhadované náklady na materiál 64835

Tabulka č. 2 odhad práce

Fixování 1

Značení 1

Vrtání 4

Lepení 1

Tahání lana 3

Rezerva 3

Sanace a dokončení 5

Celkem dní 18
Celkem 2 pracovníci x 10 h 360hod.

Tabulka č: 3 celkový rozpočet

Samotné provedení by se zásadně nelišilo od provedení modré a červené trasy . Roxorové
kotvy pr22mm vlepené do předvrtaných děr chemickou maltou. Postupové lano by mělo průměr 12,
resp 14 mm. Trasa by měla délku asi 160 m + dva můstky s celkovou délkou 14 a 5 m.

Současný stav:
V současnosti je podél plánované trasy možné lézt horolezeckým způsobem (s lanem a
jištěním) aby bylo možné trasu a její uskutečnitelnost zhodnotit. Na místech plánovaných lávek je
provizorní demontovatelné kotvení pro možnost vytvořit na ukázku lávku ze speleolan. Určitě
bychom Vás mohli ještě před posouzením a rozhodnutím trasou provést, nebo se na místě sejít.
Jednání s úřady:
Vloni jsme poslali žádost o stanovisko k záměru na KÚ OŽP. Dostali jsme povinnost nechat
na záměr vypracovat naturové hodnocení. Aby se ochranáři mohli rozhodnout, jestli záměr povolí
(udělí výjimku),musíme sehnat asi 50 000 kč a příslušného odborníka s akreditací a ten pro nás za
těch 50 000 vypracuje odborný podklad na základě kterého pak úředníci na Krajském Úřadě věc
posoudí a udělí případný souhlas nebo nesouhlas se záměrem.

Celkový rozpočet

Železo + montážní materiál

64835

Naturové hodnocení

50000

Nářadí a vybavení

50000

Práce na trase

150000

Práce na sanaci

10000

Celkové náklady

324835

Osobně se mi zdá, že ta věc je prostá šikana, protože už se jednou studie prováděla na celé
území a na všechny tenkrát zvažované trasy (celé znění studie je v příloze).
Co dál?
Pokud se Vám náš plán na novou trasu v Semilech líbí a Chtěli byste nám pomoct s jeho
realizací, potřebujeme nutně v tuto chvíli nějakou účinnou podporu především co se týče jednání
s úřady ochrany přírody. !( přečtětě si vyjádření KUKL str 2 odst 2 je v přiloze: ……„…k předložení
výjimky je třeba doplnit veřejný zájem, který má být předmětný pro udělení této výjimky…“ Ta
poslední věta zní velmi výhružně. Ochranáří v takovýchto projektech evidentně nevidí veřejný

zájem…
Mohli byste nám pomoci s propagací záměru, nebo právní radou (setkal jsem se s názorem, že
po nás v tomto případě požadují ochranáři naturové hodnocení neoprávněně) a sám tomu opravdu
nerozumím.
Potřebujeme Vaši podporu! Pokud si myslíte , že to, co nabízíme je ve veřejném zájmu,
potřebovali bychom Vaše stanovisko.

Peníze
Ačkoli stávající ferrata dostala povolení na základě kompletního botanického průzkumu
(provedli v r.2011-2012 Ing. Legnerová a Ing.Janeček) a průzkum se tenkrát vztahoval i na tuto trasu
!!! Stál údajně 20 000 kč a financovaly ho Lesy ČR. Dnes požadují ochranáři „naturové“ hodnocení,
které stojí min 50000 kč.
Podle mého názoru je toto ochranářská taktika jak bránit podobným aktivitám.. (o to tvrději,
když jsou úspěšné).
Abychom mohli pokročit, potřebujeme sehnat peníze na Posudek o vlivu záměru na přírodu –
Naturové hodnocení. Můj osobní názor je, že ,když po nás tuto šikanující částku chtějí státní úředníci
(a my děláme veřejně prospěšnou věc), pak by tuto byrokracii měl financovat stát…
Pro náš spolek je tady velké riziko, že vydáme těžce sehnaných 50 tis. Kč a ochranáři nakonec
řeknou, že ferrata není ve veřejném zájmu. Prosíme tedy jestli by se na naturové hodnocení našeho
záměru nesložily obce.
Pokud bychom získali částku na Naturu, do roka bychom mohli dostat vyjádření (povolení) ochranářů
. Potom, když už by bylo jasno, že ferratu smíme postavit, bychom oslovili nějaký internetový
startovač a jsem si jistý, že na realizaci bychom peníze sehnali…
S pozdravem Martin Marek jednatel VB 

Nashledanou
PS rád se u Vás zastavím, abych vše dovysvětlil, popř. můžu doplnit obrázky
Seznam příloh:
Botanický průzkum skalní vegetace jižní části PR Údolí Jizery u Semil
a Bítouchova ( r.2012) Ing. Gabriela Leugnerová/ Ing. Vladimír

Janeček PhD

Žádost o stanovisko KÚOŽP Liberec ze 12. 6. 2017

Stanovisko KÚ OŽP Liberec ze 16.8. 2017

Stanovisko MMR (2014) jestli ferrata podléhá stavebnímu zákonu
(týkalo se jiné ferraty, která se nakonec nerealizovala)

11 fotografií s vyznačením trasy , kotvením a s popisky


Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno

PDF file: Záměr třetí ferraty v Semilech opraveno.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz