DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

2018 02 17 GP Ostrava 2018 CZ

2018 02 17 GP Ostrava 2018 CZ
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aKZj

PDF file size:
967.41 kB


Source:
1jcbo.cz
Free PDF file download:Free PDF file download: http://www.1jcbo.cz/uploads/kalendar/2018-02-17_GP_Ostrava_2018_CZ.pdf
Download: 2018-02-17_GP_O…018_CZ.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 2018-02-17_GP_Ostrava_2018_CZ.pdf:


Pořadatel: 1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA, z. s.
Místo konání: VÍTKOVICE Aréna a.s., Atletická hala
Starobělská 1392/74, Ostrava - Zábřeh, GPS: 49°48'15.1"N 18°14'51.1"E
Opět v nové atletické hale video na 8 tatami 8x8 m

Datum: 17. 02. 2018 sobota: U13, U15

18. 02. 2018 neděle: U18, U23

Ředitel soutěže: Ing. JAN BABINEC, kontakt: +420 725 536 401
e-mail: janbabinec@1jcbo.cz, www.1jcbo.cz

Přihlášky: Ing. JAN BABINEC, +420 725 536 401, janbabinec@1jcbo.cz
Zahraniční závodníci musí k registraci použít přiložený formulář
Čeští závodníci se musí zaregistrovat elektronicky zde
https://evidence.czechjudo.org/Calendar.aspx
Termín pro přihlášení: 14. 02. 2018 do 23:00 hodin

Startovné: 280,- Kč za závodníka

Ceny: Závodníci, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží diplom a

medaili

Ubytování: Hotel PULS www.arena-vitkovice.cz/hotel-puls
Hotel Park Inn www.parkinn.cz/hotel-ostrava
BEST WESTERN Hotel Vista www.hotelvista.cz
Clarion Congress Hotel Ostrava www.clarioncongresshotelostrava.com
Pro informace ohledně ubytování a cen kontaktujte:
MARKÉTA PAVLICOVÁ, DiS, +420 737 440 108

e-mail: marketapavlicova@1jcbo.cz
Termín pro rezervaci ubytování: 11. 02. 2018
Kategorie:

sobota

17. 02. 2018

MU13 ročníky 2007 - 2006 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg
WU13 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg
MU15 ročníky 2005 - 2004 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg

WU15 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg
MU18 ročníky 2003 - 2001 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg
neděle WU18 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg
18. 02. 2018 MU23 ročníky 2000 - 1996 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg

WU23 48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 kg

Časový rozvrh:
sobota 17. 02. 2018 neděle 18. 02. 2018
váhová kategorie U13 8:00 – 9:00 váhová kategorie U18 8:00 – 9:00
váhová kategorie U15 9:00 – 11:00 váhová kategorie U23 9:00 – 11:00
zahájení: 10:00 zahájení: 10:00

OSTATNÍ USTANOVENÍ:

Soutěž proběhne na 8 tatami.

DŮLEŽITÉ: Vstup na atletickou plochu je možný POUZE pro soutěžící závodníky a jejich trenéry, a to pouze v přezůvkách!

KIMONA
• Kimona podléhají stávajícím pravidlům juda.
• Druzí čtení závodníci mohou nastoupit v modrém kimonu.
• Pokud závodník nastupuje k utkání s kimonem s tzv. „Backnumbers“, musí být jméno uvedené na backnumbers shodné s příjmením
nastoupivšího závodníka. V případě, že nejsou jména shodná, bude závodník rozhodčím vyzván k výměně kimona. V případě, že tak
neučiní ve stanoveném čase, bude diskvalifikován pro nevyhovující závodní úbor. Závodník není vyloučen z celé soutěže a může v
soutěži pokračovat.
• Závodníci na stupních vítězů nastupují v bílém kimonu

VEDOUCÍ DRUŽSTVA
V této soutěži vysílající složka (oddíl/klub) stanoví vedoucího družstva. Vedoucí družstva musí být starší 18-ti let. V případě potřeby sdělí
vedoucí družstva své jméno hlavnímu rozhodčímu, sportovnímu řediteli nebo řediteli soutěže. Pokud v průběhu soutěže musí vedoucí družstva
soutěž opustit, ustanoví nového vedoucího družstva. Práva a povinnosti vedoucího družstva jsou stanoveny RMS čl. 1.13

CHOVÁNÍ A OBLÉKÁNÍ TRENÉRŮ
Účastníci turnaje jsou povinni dodržovat Zásady pro chování trenérů a vedoucích družstva na soutěžích ČSJu. Více zde…

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
- povinností vítězů je zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků s předání medailí a diplomů
- diplomy a medaile budou předány pouze při vyhlášení vítězů
- na stupně vítězů nastupují závodníci v bílém kimonu bez bot a ponožek
- v případě, že ve váhové kategorii bojují tři závodníci, je oceňován a vyhlášen vítěz na 1. a 2. místě
- v případě, že jsou ve váhové kategorii dva závodníci, je vyhlašován pouze vítěz hmotnostní kategorie.
PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI, DOPROVOD A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ
PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE:
- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro identifikaci sportovců a ostatních účastníků při
soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby
zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají
- zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí na soutěži v tisku nebo v elektronických

médiích
ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE SVÝM PŘIHLÁŠENÍM BEROU NA VĚDOMÍ ŽE:
- se soutěže účastní na vlastní nebezpečí
- je jejich povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na
soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele soutěže, respektive osob
pořadatelem pověřených k organizaci soutěže
- ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude

jednat v rozporu s výše uvedeným
- veškeré aktivity a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži, jsou jeho soukromou
záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu ani pořadatel žádnou odpovědnost

MIMOŘÁDNÁ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
- Závodník mladší 18-ti let, startující ve vyšší věkové kategorii mužů a žen, se musí prokázat v průběhu vážení závodníků platným
dokladem o zjištění o své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii nebo písemným čestným prohlášením, že takový
doklad vlastní.
- V případě použití písemného čestného prohlášení je povinen sportovec předložit do 7 kalendářních dnů ke kontrole STK ČSJu platný
doklad nebo jeho kopii o zjištění své zdravotní způsobilosti ke startu ve vyšší věkové kategorii. Ing. Jan Babinec

ředitel soutěže

Schváleno ČSJu dne: 29.6.20172018 02 17 GP Ostrava 2018 CZ

PDF file: http://www.1jcbo.cz/uploads/kalendar/2018-02-17_GP_Ostrava_2018_CZ.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz