DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Inzerát sociální pracovník

Inzerát sociální pracovník
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aL5a
Description:
Křesadlo HK - Centrum pomoci lidem s PAS, Z. Ú.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Sociální pracovník / Terapeut odborné péče -
pro služby Odborné sociální poradenství a
Sociální rehabilitace.

V případě zájmu zašlete životopis na
mailovou adresu "stranik@kresadlohk.cz"
PDF file size:
186.42 kB


Keywords: Inzerát sociální pracovník:
volná pracovní pozice, sociální pracovník
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/L5a.pdf
Download: Inzerát sociá…ovník.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Inzerát sociální pracovník.pdf:


ŘESADLO HK Okružní 1130 +420 777 009 412 info@kresadlohk.cz
Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. 500 03 Hradec Králové +420 777 009 413 www.kresadlohk.cz

http://www.facebook.com/kresadlohk

Strana z 3

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / TERAPEUT

ODOBRNÉ PÉČE

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, Z. Ú. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Sociální pracovník / Terapeut odborné péče – pro služby Odborné sociální poradenství
a Sociální rehabilitace. Vyžadujeme především znalost a orientaci problematiky PAS
(poruchy autistické ho spektra) a minimálně roční praxi v oboru. Speciální
pedagogicko- psychologické vzdělání výhodou.
V případě zájmu zašlete životopis na mailovou adresu „stranik@kresadlohk.cz“
Nabízíme:
• Práci na plný úvazek (dle domluvy možný i zkrácený úvazek)
• Hrazené vzdělávání, možnost osobního rozvoje

• Služební telefon

• Stabilní finanční ohodnocení

• Přátelské pracovní prostředí

• Zajímavou pracovní náplň
Nástupní plat: 24 000 až 25 000 Kč.
Kvalifikační požadavky:
• Vyšší doborné vzdělání získa né absolvováním vzděláv acího programu
akreditovaného podle zvláštního právníh o předpisu (Záko n č. 561/200Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání –
školský zákon, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených
na sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.
• Vysokoškolské vzdělání získané stud iem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, soci ální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném podle zv láštního právního předpisu (Zákon č.

ŘESADLO HK Okružní 1130 +420 777 009 412 info@kresadlohk.cz
Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. 500 03 Hradec Králové +420 777 009 413 www.kresadlohk.cz

http://www.facebook.com/kresadlohk

Strana 2 z 3

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění da lších , ve zn ění
pozdějších předpisů.).

Morální a osobnostní předpoklady:

• Čistý trestní rejstřík

• Zdravotní způsobilost

• Schopnost týmové spolupráce

• Dobré komunikační schopnosti
• Schopnost řešení konfliktů na pracovišti

• Zodpovědný přístup a empatie
• Schopnost samostatně řešit zadané úkoly

Další požadavky (např. praxe):
• Znalost problematiky PAS – praxe v oboru
• Orientace v systému sociálních služeb a její problematice
• Znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky
č. 505 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
• Práce s výpočetní technikou (MS Office, OS Windows, Google kalendář, Google disk,

mobilní telefon)

• Řidičský průkaz typu B
Základní náplň práce (činnosti):
• Poskytnutí základního sociálního poradenství
• Vedení procesu vyjedn ání kontraktu, včetně info rmování o službě, zji šťení
nepříznivé sociální situace, vypracování 1. verze Individuálního plánu a příprava

podkladů k uzavření smlouvy
• Vedení případového procesu uživatele při řešení jeho NSS, včetně aktualizací a

revizí IP
• Komunikace s rodinou a dalšími zainteresovanými stranami klienta
• Poskytování intervencí klientům v terénu, i v sídle organizace

• Podílení se na tvorbě metodik

• Správa dokumentace klientů

ŘESADLO HK Okružní 1130 +420 777 009 412 info@kresadlohk.cz
Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. 500 03 Hradec Králové +420 777 009 413 www.kresadlohk.cz

http://www.facebook.com/kresadlohk

Strana 3 z 3

• Poskytování služeb dle IP. Poskytování služby podle § 70 zákona č. 108/2000 Sb.,
o sociálních službách a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., o sociálních službách
• Svolání multidisciplinárního týmů pro řešení nepříznivé sociální situace klienta
Termín nástupu:
• Nástup možný ihned nebo dle dohodyInzerát sociální pracovník

PDF file: Inzerát sociální pracovník.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz