DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Provozní řád Óbr louky

Provozní řád Óbr louky
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aLSN

PDF file size:
791.27 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/LSN.pdf
Download: Provozní_řád.pdf

Date saved:
March 20, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Provozní_řád.pdf:


ÓBR Louka Louny

PROVOZNÍ ŘÁD PRO SEZÓNU 2019
Místo Zahradní kolonie Na Losech, Louny
Provozovatel: Mezi lidi, z. s., Březinova 2411, 440 01 Louny

IČ: 05783046

Platnost řádu

Od 01.03.2019

Vážený uživateli / Vážená uživatelko komunitního sadu,
zasazením stromu v naší zahradě se stáváš adoptivním rodičem dřeviny (pozor, z právních důvodů
nikoliv majitelem) a automaticky i členem našeho pěstitelského klubu. Není naším naturelem
svazovat tě nezáživnými formalitami. Ač jsme vedeni podobným zájmem, tj. uvést vlastníma rukama
v život kousek zajímavé zeleně, přeci jen chceme předejít případným nedorozuměním. Proto si raději
ujasněme základní pravidla:

I. VŠEOBECNÁ NUDA
1. Óbr Louka je soukromým zařízením a slouží k potřebám provozovatele Mezi lidi, z.s. Na části
území areálu je realizován projekt zaměřený na posílení místní pospolitosti a zlepšení
sousedských vztahů – Komunitní sad a prostor pro trávení volného času (dále KS).
2. Území Komunitního sadu je vymezeno pozemky pod sázenými stromy a jejich
bezprostředním okolím.
3. Užívání KS je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají jejich odpovědní zástupci.
4. Provozovatel neručí za poškození / ztrátu obsahu pěstebních míst v případě krádeže či
vandalství.
5. Provozovatel neručí za případnou ztrátu, či poškození předmětů ve vlastnictví návštěvníků.
6. Uživatelé odpovídají za škody, které způsobí vlastníku nebo provozovateli areálu Óbr louka.
7. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji
způsobil.
8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát upozornění a pokynů zástupců provozovatele nebo
osoby jimi určené, dodržovat ustanovení tohoto řádu, udržovat čistotu, pořádek a
bezpečnost, řádně užívat prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně
hlásit provozovateli.

II. TAKOVÉ TY VĚCI PRO JISTOTU
1. Návštěvník Óbr louky a KS nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své ani jiných a ani jinak
omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
2. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka z areálu, jestliže porušuje tento řád nebo se
chová hrubě či neslušně vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo k provozovateli.

III. CO A JAK
1. Členové pěstitelského klubu mají zakázáno pěstování rostlin jedovatých a obsahujících
omamné nebo psychotropní látky, které jsou takto nazývány státem.
2. Členové pěstitelského klubu mohou vysazovat výhradně tyto ovocné druhy, doporučené
AOPK pro umisťování do krajiny ČR:
 broskvoň obecná (Persica vulgaris),
 hrušeň obecná (Pyrus communis),
 jabloň domácí (Malus domestica),
 jeřáb domácí (syn. jeřáb oskeruše) (Sorbus domestica),
 jeřáb obecný ‚sladkoplodý‘ (Sorbus aucuparia var. dulcis),
 hruškojeřáb ouškatý (Sorbopyrus auricularis),
 kaštanovník setý (Castanea sativa),
 kdouloň podlouhlá (Cydonia oblonga),
 mandloň obecná (Amygdalus communis),
 meruňka obecná (Armeniaca vulgaris),
 mišpule německá (Mespilus germanica),
 morušovník černý (Morus nigra)*, morušovník bílý (Morus alba),
 ořešák královský (Juglans regia),
 slivoň švestka (Prunus domestica), slivoň obecná (Prunus insititia),
 třešeň ptačí (Cerasus avium),
 višeň obecná (Cerasus vulgaris).

Nejlépe jejich staré odrůdy, preferované min. polokmeny nebo plnokmeny (tj. vysoké)
Pro výsadby do krajiny nejsou vhodné žádné typy květních, listových okrasných kultivarů,
kultivarů s převislou korunou apod. Výjimky můžete konzultovat s provozovateli.

3. V případě, že se pěstitel o svůj strom nestará a přerostlé rostliny nebo úroda z něj expandují,
budou tyto bez varování zkráceny/odstraněny, stejně jako tímto řádem nepovolené rostliny.
4. Provozovatel odstraní veškeré rostliny, které jsou napadeny škůdci nebo plísní a jejich
pěstitel tento problém prokazatelně neřeší, čímž ohrožuje celý KS.
5. Členové pěstitelského klubu mohou volně vstupovat do areálu KS, případně pořádat
soukromé akce za dodržení všech podmínek. Kvůli koordinaci akcí provozovatel doporučuje si
předem ověřit, zda již není KS rezervován pro jinou akci.
6. Vstup na území KS je dovolen nejkratší možnou cestou od nejbližší veřejné komunikace, resp.
tak aby nedocházelo ke zbytečnému pošlapání ostatního porostu louky.
7. Na území KS je zakázáno rozdělávat oheň.Provozní řád Óbr louky

PDF file: Provozní_řád.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz