DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ceník (1)

ceník (1)
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aN8X
Description:
Ceník služeb
PDF file size:
541.08 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/N8X.pdf
Download: ceník (1).pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ceník (1).pdf:


Ceník služeb - výživa stravovací plán -̵​1200Kč ̵vánoční nabídka 900KčGPLGHQQtVWUDYRYDFtSOiQQDPtUXYVWXSQtNRQ]XOWDFHYFHQČQHRPH]HQiNRPELQDFHSRWUDYLQQiYUKVSRUWRYQtFKDNWLYLWYFHQČYODVWQtPDWHULiO\NURN]DNURNHPSRSViQRFRMDNDNROLNSRWUDYLQMtVW90ti denní online koučing - 2200Kč ̵vánoční nabídka 1700KčGPLGHQQtVWUDYRYDFtSOiQQDPtUXRQOLQHGHQQtNRPXQLNDFHSRGSRUDQHRPH]HQiNRPELQDFHSRWUDYLQ]DMLãWXMtFtSHVWURVWSRGUREQiGLDJQRVWLNDDQiYUKVSRUWRYQtFKDNWLYLWYFHQČ[RQOLQHNRQ]XOWDFHD]KRGQRFHQtGRVDåHQêFKYêVOHGNĤYFHQČYODVWQtPDWHULiO\NURN]DNURNHPSRSViQRFRMDNDNROLNSRWUDYLQMtVWNRPXQLNDFHSRX]HRQOLQHIRUPRX90ti denní osobní koučing - 2500Kč ̵vánoční nabídka 2100Kč GPLGHQQtVWUDYRYDFtSOiQQDPtUXRQOLQHGHQQtNRPXQLNDFHSRGSRUDQHRPH]HQiNRPELQDFHSRWUDYLQ]DMLãWXMtFtSHVWURVWSRGUREQiGLDJQRVWLNDDQiYUKVSRUWRYQtFKDNWLYLWYFHQČ[RVREQtNRQ]XOWDFHD]KRGQRFHQtGRVDåHQêFKYêVOHGNĤYFHQČYODVWQtPDWHULiO\NURN]DNURNHPSRSViQRFRMDNDNROLNSRWUDYLQMtVWPRåQRVWNDåGRGHQQtNRPXQLNDFH]YROHQRXIRUPRX WHOHIRQLFN\VN\SH 90ti denní VIP osobní koučing - 6500Kč ̵vánoční nabídka 4900Kč GPLGHQQtVWUDYRYDFtSOiQQDPtUXRQOLQHGHQQtNRPXQLNDFHSRGSRUDQHRPH]HQiNRPELQDFHSRWUDYLQ]DMLãWXMtFtSHVWURVWSRGUREQiGLDJQRVWLNDDQiYUKVSRUWRYQtFKDNWLYLWYFHQČ[RVREQtNRQ]XOWDFHD]KRGQRFHQtGRVDåHQêFKYêVOHGNĤ[SĜHPČĜHQtQDSĜtVWURML7$1,7$YFHQČYODVWQtPDWHULiO\NURN]DNURNHPSRSViQRFRMDNDNROLNSRWUDYLQMtVWPRåQRVWNDåGRGHQQtNRPXQLNDFH]YROHQRXIRUPRX WHOHIRQLFN\VN\SH =iYČUHþQiNRQ]XOWDFHGRVDåHQêFKYêVOHGNĤSOXVSURPČQDNOLHQWD YODVRYiSURPČQDOtþHQtNUiVQiIRWNDQDSDPiWNXNRQ]XOWDFHVW\OLVWN\SRUDGHQVWYtYHYêEČUXREOHþHQt Výživové poradenství 500Kč/hod. YKRGQpSUR³~SOQp]DþiWHþQtN\´YH]GUDYpYêåLYČ]iNODG\SURRULHQWDFLYH]GUDYpVWUDYČ VH]QiPHQtNOLHQWDVH]iVDGDPLGRSRUXþHQtNRQ]XOWDFHVWiYDMtFtFKQiY\NĤ]GUDYpKRåLYRWQtKRVW\OX SRUDGHQVWYtMDNVSUiYQČMtVWUDG\DWLS\NH]PČQČ

Stylistické poradenství 500 Kč/hod. -máte plný šatník a přesto nemáte co na sebe? Nebo nevíte, jak to nakombinovat? -Sbalte si do kufru vše, co máte a pojďme to dát dohromady :-) Vymyslíme společně, co nosit a co raději někomu přenechat :-) -Poradím Vám, jaký typ oblečení nosit do práce, do společnosti, jaké vzory Vám budou slušet :-) Asistované nákupy 500 Kč/hod. -zdravé nákupy (jak a co koupit pro zdravý jídelníček, čtení etiket, doporučení) -stylistika (jak si poskládat šatník, co si pořídit do Vaší skříně tak, aby to lahodilo Vaší postavě - vzory, látky, barevná typologie) -nevíte, jak se správně obléci na pohovor, do práce nebo na pracovní večeři? Vybereme to společně :-) Ceník - vizážistika líčení -denní od 250 Kč -slavnostní od 350 Kč -svatební 1000Kč včetně zkoušky Proměna ve spolupráci s kadeřnicí Jitkou Hamříkovou - barva + střih + líčení ​1500 Kč


ceník (1)

PDF file: ceník (1).pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz