DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

FL 15

FL 15
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aOke

PDF file size:
176.81 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Oke.pdf
Download: FL_15.pdf

Date saved:
December 14, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document FL_15.pdf:


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

FARNÍ LISTY c. 15
3. neděle adventní | 15. 12. 2019 | www.faraklobouky.cz
Nedělnížalm:Přijď, Pane, a spas nás!PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

Přípravanasvátostsmíření
Na každé slavení svátos#smíření je vhodné se připravit.
Kdobrépřípravěnazpověďpomohoutytokroky:
1. Modlitba před zpytováním- Prosba o Ducha svatého,aby nám dal touhu po obrácení azměně života (např.kancionál045)2. Poslední zpověď- Kdy jsem byl naposledy u zpovědi?Jakéjsemsidalpředsevze&?Jaksepodařilo?3. Zpytování svědomí- Zamysli se nad svým vztahemkBohu,kdruhýmlidem,ksobě-Jevhodnépoužítzpovědnízrcadlo(vkancionálu,kar#čkyvkostele,jiné)4.Vyznáníhříchů-Vyznánímábýtstručné,osobní(necizíhříchy)aúplné(všechnytěžkéhříchy)
- Je vhodné si hříchy poznačit na papír, nebo zformulovatvmyslipředzpovědí
5. Lítost a předsevze%- Vzbudit v sobětouhu přiblížitseBohu.Cochciposvatézpovědizměnit?
-OcobudusBožípomocíusilovat?Coprotoudělám?
6. Modlitba před zpovědí- Pomodli se za dobrý průběhsvatézpovědiŽivot farnos':
Sbírka na Pastoračnídům vynesla minulouneděli 82 540 Kč.PánBůh zaplaťza vašedary.
aKalendáře na nový rokjsou k dostání
v sakris#ích. Cena je80 Kč/kus.
aBiblické tancebudouve středu 18.12.v 18 hodin vPD.
aNáboženství prodospělé:středa 18.11.od 18:30 naPD(vede

o. Jan)
aChystání Betlémaa vánoční výzdobybude v pondělí 23.12.od 8:30 ve farnímkostele. Přijďte pomocis přípravou.
aKurz efek'vníhorodičovstvízačne4. února 2020 v 17h.Rodiče se mohoupřihlašovat užteďna Centru pro rodinu.Více informacíje na webu centraa na vývěskách.
aNa nástěnkáchnaleznetenový rozpisúkliduna první polole&nového roku. Prosíme
všechny farníkyochotné pomocis úklidem, aby se
přihlásili na faře.Děkujeme.Křesťanský plesPřijďte roztančit již21. Křesťanský ples. Akce se budekonat 11. ledna 2020 v Klobučanu. Předprodej vstupenekproběhne v neděli 22.prosince 2019 v Pastoračním doměod 14:00 do 15:00. Cena vstupneky je 200,- Kč. Víceinformací na plakátku nebo na Facebooku. Těší se na vástým pořadatelů.

DenLit. OslavaMísto Čas Úmysl

16.12.KLOBOUKY 17:45 P
Za dvoje rodiče, ochranu a pomoc Boží pro
* rodinu, děti a vnuky Jakuba a Martina

ÚT
17.12.KLOBOUKY 17:45 JZa * rodinu Komůrkovu, dceru Petru a její děti
POTEČ6:30JZa *, nemocné a členy růžencového

společenství

KLOBOUKY
Zpovídání: o. Pavel, o. Jan, o. Vít Hlavica

(Vizovice), Mons. Jan Múčka (Újezd)

o. Petr Martinka (Lidečko)

TICHOV17:30P

ŠTUDLOV 17:30 J

Za * i 80-tníky
KLOBOUKY 17:45 PZa rodiče Františku a Jaroslava Čelechovské,
za zetě Josefa Číže a BP pro * rodinu

KLOBOUKY18:15 VTichá adorace
KLOBOUKY6:30PZa prarodiče, tety a strýce

KLOBOUKY 16:00Zpovídání
LAČNOV 17:30 PZa manžela, rodiče Kudelovy a Martinkovy

a za * a rodinu a DO
KLOBOUKY 17:45 JNa PB za 80 let života, manžela a * rodinu

KLOBOUKY 18:30Adorace s chválami
LAČNOV6:30JZa všechny, kdo se starají o úklid, výzdobu

a za všechny dobrodince naší kaple
KLOBOUKY 7:00 FZa uzdravení těžce nemocného bratra a DO
KLOBOUKY 7:00 PZa Lucii Bařinkovu, * a rodinu Bařinkovu
TICHOV 7:30 FNa poděkování Bohu za 60 let života

a ochranu PM pro * rodinu Vlčkovu
KLOBOUKY 8:45 PZa manžela, 2 rodiče a dar zdraví

a Boží požehnání pro * rodinu
LAČNOV 9:00 FZa * a rodinu Suchačkovu a za ochranu

a pomoc Boží pro * rodiny a DO
KLOBOUKY 10:30 PZa rodiče Juřicovy, jejich syna,
celou * a rodinu Juřicovu a Valentovu a DO
ŠTUDLOV 10:30 JZa Antonína a Václava Poláchovy
KLOBOUKY 18:10 JZa rodinu Matúšů, Novákovou a DOZpovědní den: 7 kněží zpovídá v kostele,

5 kněží na Pastoračním domě
22.12.

4. neděle

adventní

8:00-10:30

9:00-12:00

13:30-17:00SO
21.12.

KLOBOUKYČT
19.12.


20.12.
P O Ř A D B O H O S L U Ž E B 16. - 22. prosince 2019
P = o. Pavel; J = o. Jan; F = o. František; V = j. Vojtěch
18.12.


FL 15

PDF file: FL_15.pdf

farni_listy.cdr© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz