DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

PP program

PP program
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aPIh

PDF file size:
202.66 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/PIh.pdf
Download: PP_program.pdf

Date saved:
July 1, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document PP_program.pdf:


DLOUHODOBÉ AKCE I LONG TERM EVENTS
6. 8. – 31. 8. I výstava I exhibition I A I Amazing family
I Amazing family I Rodina Mannů – jedna z nejvýznamněj-
ších německých rodin 20. století. V čem byla tak výjimečná
i obyčejná, v čem byla queer?

I Pride House, Vodičkova 37,

Praha 1

I Prague Pride
30. 7. – 19. 8. I výstava I exhibition I Jedna láska, jedno

manželství, Robert Vano

I One love, one marriage by

Rober Vano
I Robert Vano na černobílých fotografi ích za-
chycuje příběhy dvojic, které chtějí vstoupit do manželství,
ale zatím nemohou.
I Hlavní nádraží, Wilsonova 8, Praha 2

I Jsme fér
7. 8. – 12. 8. I výstava I exhibition I A I Ne/viditelní:
Gen der a umění v Ázerbájdžánu a střední Asii

I In/vi-
sible: Gender and Art in Azerbaijan and Central Asia
I Dokáže moderní umění nenásilnou formou otevírat dialog
o LGBT? Výstava grafi k a audiovizuálního umění.

I Pride

Mandala,

I Prague Pride
6. 8. – 12. 8. I hry I games I Live Action Pride I Live Ac-

tion Pride
I Týdenní festival larpových her (nejen) s LGBT
tematikou. Buď sám sebou a zároveň hraj někoho jiného.

různě po Praze I Rolling
10. 8. – 12. 8. I výstava I exhibition I Hanácké teplé salón
I Queer Salon from Haná I „Rozkvétá Haná, když gayové
a lesby prací tvořivou ji věnčí.“ Výstava mladých olomouc-
kých autorů.

I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Ollove

NEDĚLE
I SUNDAY 5 8.
19.30 I duchovní akce I religion I ohoslužba v předvečer

Pride
I Service on pride eve I Spolek LGBT věřících před-
staví svůj program na Prague Pride a modlitbou se přimluví
za šťastný průběh festivalu.

I Martin ve zdi, Martinská 8,

Praha 1

I Logos

PONDĚLÍ
I MONDAY 6 8.
14.00 I výstava I exhibition I Komentovaná prohlídka vý-

stavy Amazing family

I Amazing family – guided tour I
Rodina Mannů – jedna z nejvýznamnějších německých rodin
20. století. V čem byla tak výjimečná i obyčejná, v čem byla
queer?
I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride
17.00 I výstava I exhibition I Vernisáž výstavy Jedna

láska, jedno manželství
I One love, one marriage –

exhibition opening
I Světově známý Robert Vano zahájí
výstavu fotografi í zamilovaných gay a lesbických párů a je-
jich blízkých.
I Fantova kavárna, Hlavní nádraží, Wilsonova

8, Praha 2

I Jsme fér
18.00 I koncert I concert I A I Zahájení festivalu Pra-

gue Pride
I Prague Pride Opening concert I Odstartování
teplého týdne na Střeláku. Jídlo, pití, chill, Petr Kotvald,
kapela Mucha ad. Moderuje Anatol Svahilec.

I Pride Vil lage,

Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
19.00 I fi lm I fi lm I A I Každým dnem I Any Day Now I
Amerika na konci sedmdesátých let a soudní spor o to, zda
dva muži mají právo být rodiči opuštěného chlapce.

I Ame-

rické centrum, Tržiště 13, Praha 1

I Americké centrum
22.00 I party I party I A I Kick-off party I Kick-off

party
I Pulzující taneční hudba, akční drinky, Czeslaw Walek
a společné odstartování festivalu.

I Friends, Bartolomějská

11, Praha 1

I Friends Prague
ÚTERÝ
I TUESDAY 7 8.
14.00 I workshop I workshop I Vztek matek I Mothers‘

anger
I Jak porozumět vzteku vůči vlastnímu dítěti? Pod ve-
dením odbornic začneš se svým dítětem šťastně růst.

I Pride

House, Vodičkova 37, Praha 1

I Barbara Ernest
15.00 I setkání I meet-up I Den pro manželství a rodinu
I Family and equal marriage day I Program pro děti, sva-
tební koláčky nebo DJ Gadjo.cz. Pořádá iniciativa Jsme fér
na podporu rovných svazků.

I Pride Vil lage, Střelecký ostrov,

Praha 1

I Prague Pride
15.00 I výstava I exhibition I Nikdo nechce zůstat sám I

Nobody wants to stay alone

I Zvířata bez domova zažívají
stejně jako lidé pocity strachu a nejistoty. Vyber si nového
chlupáče u Pet Heroes.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Pra-

ha 1

I Pet Heroes
17.30 I procházka I tour I Za teplými zvířaty do zoo I

Visit queer animals at the Prague zoo

I Co ve zvířecí
říši NENÍ proti přírodě? Netradiční prohlídka zoo s etologem
Františkem Tymrem.
I Zoo Praha, U Trojského zámku 3, Praha

I Prague Pride
17.30 I debata I discussion I Sexuální násilí – další

coming out
I Sexual violence – another coming out I
Tabu o sexuálním násilí v LGBT komunitě prolomí sexuolog
Ivo Procházka a Tereza Hendl z University of Sydney.

I Pride

House, Vodičkova 37, Praha 1

I Konsent
18.00 I debata I discussion I Rodičovství pro začáteč-

níky
I Parenthood for Beginners I Jste dvě nebo dva
a chcete dítě? Odborná panelová diskuze moderovaná Ma-
gdalénou Skřivánkovou.

I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1

I Prague Pride
18.00 I debata I discussion I A I Tradiční rodina? Ale
jaká?
I Traditional family? I Ohrožují LGBT lidé takzvanou
tradiční rodinu? Debata se sociálním antropologem Janem

I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos
18.00 I výstava I exhibition I A I Queer Teens verni-

sáž a party
I Queer Teens exhibition opening & party
I Queer a trans dospívající představí svá výtvarná a fi lmová
díla. Následovat bude podvečerní party.

I Patra, Krymská 17,

Praha 10

I Trans*parent
18.00 I debata I discussion I Tores Gorgeous I Tores Gor-

geous
I V těle Jakuba se od malička necítila dobře. Nyní jde
Tores za svým snem a podstupuje změnu pohlaví.

I Dandy

Prague, Anny Letenské 18, Praha 2

I Tores Gorgeous
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:

O jménech a pojmenování
I Meditation with Logos:

Names and labels
I Jakým jménem oslovuješ při modlitbě
Boha? Jak pojmenuješ vlastní sexuální orientaci? Meditace
o důležitosti jmen.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Logos
18.30 I výstava I exhibition I A I Teplo domova: Queer

Domesticita v moderní Praze
I The Warmth of Home:

Queer Domesticity in Modern Prague

I Jak bydlely české
queer osobnosti meziválečného období? Výstava historika
umění Ladislava Zikmunda-Lendera.

I Společnost pro queer

paměť, Na Strži 40, Praha 4

I SPQP
19.00 I debata I discussion I podPROUDem: Pozitivní
rodiny – rodiče a děti žijící s HIV
I Pozitive families –

parents and children living with HIV

I Život rodičů a dětí
v souvislosti s virem HIV. Debaty podPROUDem odkrývají
různá společenská tabu.

I Patra, Krymská 17, Praha 10 I

PROUD + Sestry věčné radosti
19.00 I debata I discussion I Genderman I Genderman I
Co dělá muže mužem? Nastal čas vymanit se ze starých rolí?
Diskuze o stavu mužství v české společnosti.

I Pride House,

Vodičkova 37, Praha 1
I Otevřená společnost o.p.s.
19.00 I divadlo I theatre I Po Fredrikovi I After Fredrik I
Ohlušující radost z vášně, lásky, života, ale i bolest, zklamání
a smutek ze smrti. Je možné žít po Fredrikovi?

I Divadlo Na

Fidlovačce, Křesomyslova 4, Praha 4

I Divadlo Na Fidlovačce
19.00 I party I party I A I 80s 90s party I 80s 90s party
I Vzpomínáš s radostí na tahle léta? Největší hudební osm-
desátkové a devadesátkové pecky s živými vstupy saxofoni-
sty.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
19.00 I kvíz I pub quiz I Mezipatra: Pub quiz I Mezipatra:

Pub quiz
I Vyznáš se v queer historii a vysypeš z rukávu
všechna alba Céline Dion? Příležitost pro tebe a tvůj tým.
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra
19.30 I debata I discussion I i-skuze I Hi, I‘m bi I Dis-
kuze na téma bisexuality a pansexuality. Jaké problémy bi
lidi nejčastěji řeší?

I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I

sbarvouven.cz
20.30 I fi lm I fi lm I Mezipatra: Best of Shorts I Mezi-

patra: Best of Shorts
I Promítání těch nejlepších kraťasů
z queer fi lmového festivalu Mezipatra. O silné příběhy a hu-
mor nebude nouze.
I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha

I Mezipatra
21.00 I fi lm I fi lm I A I Promítej i queer: Nerodič I

Screen It Queer: Non-Parent

I Mozaika různých forem
(ne)rodičovství ukazuje, že výchova dětí už není nutně zá-
ležitostí biologických rodičů.

I Containall, Stromovka, Praha

I Jeden svět
22.00 I party I party I A I Rainbow Karaoke Night I

Rain bow Karaoke Night

I Zábavná noc amatérských zpě-
váků v režii MC Kristiny a velká taneční jízda v podání DJe
MeeVeeho.
I Friends, Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends

Prague

STŘEDA
I WEDNESDAY 8 8.
14.00 I performance I performance I A I Pride Ride –

duhová tramvaj
I Pride Ride – rainbow tram I Umělecká
performance s  motivem lékařského pláště, instalovaná
v tramvaji na cestě centrem Prahy, vybídne k pravidelnému
HIV testování.
I centrum Prahy, víc na webu I Prague Pride +

Artedu
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří

v Centru queer paměti

I Open House in the Center of

Queer Memory
I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo do-
mova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek.

I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
15.00 I sport I sport I A I Sportovní odpoledne I Sport

afternoon
I Půjčovna sportovních potřeb, akro jóga s lek-
torkou, badminton i volejbal. Tělocvična pod širým nebem.
Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
15.00 I party I party I A I Let It Roll DJs I Let it Roll

DJs
I DJs z největšího evropského DnB festivalu. B-Complex,
Bifi dus Aktif, Cherw, Beesu, El Minor, Mkay a Whiney (UK).
Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride + Let

It Roll DJs
15.00 I setkání I meet-up I A I Queer Teens Piknik I

Queer Teens Picnic
I Dones něco na zub a poděl se s ostat-
ními. Po mlsání se pustíme do společného výtvarného díla.
Pro dospívající 13–21 let.

I Pride Vil lage, Střelecký ostrov,

Praha 1

I Trans*parent
16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear

Lazy Afternoon

I Bear Lazy Afternoon I Pojď pokecat
a dát si dobré pivo s medvědy, medvíďaty – prostě s chlapy!
Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
16.00 I setkání I meet-up I Seznamka pro eL ženy –

CHANGE KUFR 2018

I Dating for lesbians I Odstartuj
svou životní změnu. Seznamka pro nezadané a příležitost
poznat několik desítek žen.

I Kafe v kufru, Moravská 10,

Praha 2

I Zdenka Change + Kafe v kufru
17.00 I sport I sport I A I Akro jóga I Acro yoga I Jak
vypadá kombinace jógy, akrobacie a thajské masáže? Zdar-
ma a pod širým nebem akro jóga s lektorkou Glynis.

I Pride

Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
17.00 I workshop I workshop I Probuďte v sobe zpě-
váka!
I Wake up the singer in you! I Pěvecký workshop
se zkušenou sbormistryní Danou Houdkovou ti dá odvahu
zpívat a najít svůj hlas.

I Edgar’s Prague, Podedvorská 17,

Praha 14–Kyje

I Edgar’s Prague
17.00 I debata I discussion I eseda o té, co mluví

o LGBT+ na školách

I The girl who talks LGBT at

schools
I Jak se (ne)mluví o sexualitě a genderu na ško-
lách? Poznatky Kateřiny Vostatkové, která LGBT témata ve
školách otevírá.
I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I LGBT

česká komunita
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:

Ježíš a „hříšníci“

I Meditation with Logos: Jesus and

the „sinners“
I Přijímal pohany, židy i největší hříšníky.
Naslouchal lidem odsunutým na okraj společnosti. Meditace
o Ježíšově přijetí.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Logos
18.00 I debata I discussion I Duhová rodina je základ

státu
I Rainbow family as a foundation of the state I
Proč by zrovnoprávnění duhových rodin pomohlo celé spo-
lečnosti? Debata (nejen) pro heterosexuální většinu.

I Pride

House, Vodičkova 37, Praha 1

I Strana Zelených
18.00 I workshop I workshop I Obtěžování na ulicích: co
s ním dělat?
I Street harassment: how to deal with it
I Boření mýtů o sexuálním násilí a účinná obrana před ob-
těžováním. Panelová diskuze s mini-workshopem.

I Patra,

Krymská 17, Praha 10

I Konsent
18.00 I performance I performance I WE ARE ALL BEAU-

TIFUL FREAKS

I WE ARE ALL

BEAUTIFUL FREAKS

I Umělecká
jízda za dunivých zvuků techna a rychlých talků představí
brutálně mnoho materiálu k tématu jinakosti.

I Korpus, Ha-

vanská 14, Praha 7

I Peter Susan Sagat
18.00 I debata I discussion I A I Hlasy dětí I Voices of

children
I O tom, jaké to je vyrůstat s LGBT rodiči, se toho
namluví hodně. Ptá se ale někdo přímo dětí? Vy na debatě
můžete.
I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride
18.30 I fi lm I fi lm I A I Defi novat nové maskulinity I

Defi ning New Masculinities

I Prozkoumávání alternativ-
ních identit pomocí hudby. Film o kazachstánské kapele 91
otevře diskuzi o vnímání genderu.

I Pride Mandala, Školská

28, Praha 1

I Prague Pride
19.00 I debata I discussion I A I Philip Baldwin: Křes-
ťanství posiluje v boji proti útlaku menšin

I Christia-
nity makes you stronger in the struggle for equality
Debata s britským aktivistou, HIV+ křesťanem, hostem Pride
Voices.
I Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1 I Logos
19.00 I setkání I meet-up I Galibi piknik I Picnic with

Galibi
I Další setkání vysokoškolského LGBT klubu. Chystá
se mlsná soutěž Nejlepší piknikový koš.

I Pride Vil lage, Stře-

lecký ostrov, Praha 1

I Galibi
19.00 I debata I discussion I Mezipatra: Music if Female I

Mezipatra: Music if Female

I Pasuje k sobě queer rocková
hudba a ženy? Diskuze o alternativní scéně, na které ženy
dlouhodobě válí.
I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

I Mezipatra
19.00 I divadlo I theatre I R Pakan: Reverenda Domina
I R Pakan: Reverenda Domina I Inscenace angažovaného
divadla z Bratislavy o ženách žijících v uzavřených klášter-
ních komunitách.
I Vila tvanice, ostrov Štvanice 858, Praha

I Divadlo NoMantinels
19.30 I koncert I concert I Doodles – koncert Prague

Pride 2018
I Doodles – Prague Pride 2018 Concert I
Jediný český gay sbor. Zazpívá v nejrůznějších jazycích,
rozpláče i pobaví, a dokonce i zatančí.

I Branické divadlo,

Branická 63, Praha 4

I Doodles
20.00 I performance I performance I MKE UP NOT W∆R
samoživícím otcomatkám a matkootcům

I MKE UP

NOT W∆R to single parents

I Rituální taneční perfor-
mance vzdá hold všem rodičům samoživitelům a rozproudí
potřebnou diskuzi.
I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Aleš Kauer
20.00 I performance I performance I Večer slam poetry
I Slam poetry night I Mistři slova budou bojovat do po-
sledního rýmu o body publika. Famózní přednes vlastních
textů nebo improvizace.

I Venuše ve vehlovce, Slavíkova 22,

Praha 3

I Anatol Svahilec + Prague Pride
20.30 I fi lm I fi lm I A I Mezipatra: Becks I Mezipatra:

Becks
I Jak se vzpamatovat z rozchodu s dlouholetou pří-
telkyní? Film inspirovaný životem zpěvačky Alyssy Robbins.
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra
20.30 I duchovní akce I religion I A I Queer meditace I

Open queer meditation

I Hodinu meditace povede Geshe
Yeshe Gawa – rodilý Tibeťan, mnich a bývalý životopisec
Jeho Svatosti dalajlamy.

I Pride Mandala, Školská 28, Praha

I Tibet Open House
21.00 I fi lm I fi lm I Promítej i queer: Mezi počestnými I

Screen it Queer: Among Righteous Men

I Strhující životní
příběh Jeana Wyllyse bojujícího za práva LGBT osob v brazil-
ském kongresu.
I Containall, Stromovka, Praha 7 I Jeden svět
22.00 I party I party I A I Afterparty ve Stormu – Let

It Roll DJs
I Storm Afterparty – Let It Roll DJs I After-
party s DJs z Let It Roll, největšího DnB festivalu na světě.
Dej volnost své energii.

I Storm club, Tachovské náměstí 5,

Praha 3

I Let it roll
22.00 I party I party I A I Connection party I Connec-

tion party
I Na 100 % nebudeš z večírku odcházet sám.
Neopakovatelná příležitost k pařbě.

I Friends, Bartolomějská

11, Praha 1

I Friends Pragueprogram 2018
ČTVRTEK I THURSDAY 9 8.
13.00 I workshop I workshop I A I Queer Teens

Workshop
I Queer Teens Workshop I Řešíš slova jako
lesba, gay, bi nebo trans a chceš poznat podobné lidi? Tvůrčí
workshop pro mladé lidi do 21 let.

I Pride House, Vodičkova

37, Praha 1

I Trans*parent
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří

v Centru queer paměti

I Open House in the Center of

Queer Memory
I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo do-
mova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek.

I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
14.00 I workshop I workshop I Hate speech na sociálních

sítích a co s tím

I Hate speech on social media and

how to deal with it
I Přistála ti na facebookové zdi nadáv-
ka nebo urážka? Praktický workshop ukáže, jak se úspěšně
bránit.
I Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 I In Iustitia
15.00 I workshop I workshop I WorQshopy I WorQshops
I Tvořivé dílny, vyšívání, graffi ti, kadeřnictví a k tomu DJs
Viki Valda & Koko.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
15.00 I setkání I meet-up I Živá knihovna Amnesty In-

ternational
I Living library by Amnesty International I
Ojedinělá příležitost k osobnímu rozhovoru s lidmi, se který-
mi se běžně nesetkáš.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha

I Prague Pride + Amnesty International
16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear

Lazy Afternoon

I Bear Lazy Afternoon I Pojď pokecat
a dát si dobré pivo s medvědy, medvíďaty – prostě s chlapy!
Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Bears
16.00 I workshop I workshop I Skupina příbuzných

LGBT+ dětí
I Extended Friends & Family Support Group
I Jak lépe porozumět ne-heterosexuální orientaci svých dětí
a blízkých? Prostor pro vzájemné sdílení.

I Pride House, Vo-

dičkova 37, Praha 1

I Trans*parent
17.00 I debata I discussion I Ga(y)me night: Rainbow

Gaming
I Ga(y)me night: Rainbow Gaming I Jaké video-
hry hrají nejraději gayové a lesby? Dva kluci přiblíží historii
i současnost teplých videoher.

I Patra, Krymská 17, Praha

I Prague Pride
17.00 I hry I games I Ga(y)me night: Trans*parentní

deskohraní
I Ga(y)me night: Board game evening with

Trans*parent
I ance pro všechny vášnivé i začínající
hráče deskových her. Pravidla vysvětlíme nebo si přines
vlastní hru.
I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Prague Pride +

Trans*parent
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:

Podivuhodně jsi utvořen

I Meditation with Logos: I am

fearfully and wonderfully made

I Bůh člověka stvořil
a rozumí mu. Meditace nad pasážemi z Bible, které mohou
být nápomocné LGBT lidem.

I Pride Vil lage, Střelecký ostrov,

Praha 1

I Logos
18.00 I workshop I workshop I Podpůrná skupina pro

trans lidi
I Transgender Support Group I Jsi trans nebo
stále tápeš ohledně své genderové identity? Podpůrná sku-
pina pro maximálně 15 osob.

I Pride House, Vodičkova 37,

Praha 1

I Trans*parent
18.00 I debata I discussion I Tores Gorgeous I Tores

Gorgeous
I Ještě před třemi lety byla Jakub panihel. Pak
se rozhodla jít za svým snem a podstoupit změnu pohlaví.
Dandy Prague, Anny Letenské 18, Praha 2 I Tores Gorgeous
18.00 I debata I discussion I A I LGBT člověk v rodi-


I LGBT person in your family I Co nejčastěji trápí děti
a rodiče LGBT dětí na telefonních krizových linkách? Diskuze
nabídne dva unikátní pohledy.

I Pride House, Vodičkova 37,

Praha 1

I Linka bezpečí
18.00 I debata I discussion I Ohrožení nebo rizikoví?

Stigma a zdraví ne-hetero mužů

I Endangered or ris-

ky? Stigma and health of non-hetero men

I Ovlivňuje
stigmatizace šíření HIV mezi ne-hetero muži? Diskuze s od-
borníky přinese nečekaná zjištění.

I Pride House, Vodičkova

37, Praha 1

I Queer Geography
18.00 I performance I performance I SEXPOSED | #jdi-

sebodnout: SOMA performance

I SEXPOSED | #jdise-

bodnout: SOMA performance

I Vizuálně pohybová perfor-
mance s ústředním motivem lékařského pláště tě povzbudí
k pravidelnému HIV testování.

I Piazzetta Národního divadla,

nám. Václava Havla, Praha 1

I Artedu
18.30 I performance I performance I A I Silk Road

Fashion show
I Silk Road Fashion show I Módní přehlídka
umělce ze Střední Asie, který používá módu, aby zviditel-
nil LGBT tematiku.
I Pride Mandala, Školská 28, Praha 1 I

Prague Pride
18.30 I debata I discussion I Ga(y)me night: Gamer je víc

než sex a gender

I Ga(y)me night: Gamer is more than

sex and gender
I Proč na genderu, pohlaví nebo etnicitě při
hraní videoher záleží? Debata o kontroverzích z virtuálního
světa.
I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Prague Pride
19.00 I debata I discussion I Mezipatra: Gender v plen-

kách
I Mezipatra: Baby years of gender I V Česku roste
počet dětí a dospívajících, kteří řeší svou genderovou identi-
tu. Debata na stále aktuálnější téma.

I Kasárna Karlín, První-

ho pluku 2, Praha 8

I Mezipatra
19.00 I performance I performance I A I Pride Voices I

Pride Voices
I Vlajková loď festivalu přiveze do Prahy pě-
tici zahraničních hostů a jejich velké osobní příběhy: Loiza
Lamers, Gery Keszeler, Jaro Vinarsky, Corinne Rufl i a Philip
Baldwin.
I NoD, Dlouhá 33, Praha 1 I Prague Pride
19.00 I workshop I workshop I A I Queer Sounds I

Queer Sounds
I Zvukové experimenty, elektronika, jam
i networking. Hudební workshop Maly Herby, zakladatelky
Sounds Queers?.
I Zvuk Open Media Lab, Krymská 14, Praha

I Zvuk
19.00 I debata I discussion I A I Ne / viditelní v Turec-
I In / Visible in Turkey I Kdo určuje, jak jsou prezento-
váni LGBT lidé ve většinové společnosti? Panelová diskuze
s LGBT aktivisty z Turecka.

I Pride Mandala, Školská 28,

Praha 1

I Prague Pride
19.30 I divadlo I theatre I Splašený taxík aneb Čekám na
tebe v posteli!
I Run For Your Wife I Komedie o taxikáři,
který má na tajňačku dvě manželky zároveň. Co se stane, až
to jednou celé praskne?!

I Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha

I Perfi dní divadlo
20.00 I divadlo I theatre I MANNuscript – v podání DADA
(Drag Addicts Divadelní Alternativa).

I MANNuscript
– by DADA (Drag Addicts Divadelní Alternativa).
Ďábelský pakt muže, který se zřekl lásky k druhým. Lehce
dadaistický příběh sešitý z poznámek literárních velikánů.
I Venuše ve vehlovce, Slavíkova 22, Praha 3 I Drag Addicts
20.30 I fi lm I fi lm I A I Mezipatra: Na jedné lodi I Mezi-

patra: Anchor and Hope
I Poklidný život Kat a Evy rozbouří
otázky případného rodičovství. Zůstat ve starých kolejích,
nebo se nebát změny?

I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2,

Praha 8

I Mezipatra
20.00 I performance I performance I A I Adam All I

Adam All
I Duchovní otec a vůdčí osobnost britské Drag
King scény & Apple Derrieres konečně v Praze!

I Pride Vil-

lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
21.00 I fi lm I fi lm I A I Promítej i queer: AsexuaLOVE
I Screen it queer: AsexuaLOVE I Nestojí o sex ani o ro-
mantický vztah. Život asexuálů ve společnosti, kde je sex
zásadně důležitý.
I Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha

I Jeden svět
21.00 I performance I performance I A I Kara van Park
I Kara van Park I Jedna z nejžádanějších britských Drag
Queens v podání zpěváka Waina Douglase rozzáří pražský
Pride.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
22.00 I party I party I A I Extra Travesti show s Crazy

Goddess
I Extra drag show with Crazy Goddess I Ne-
smrtelná forma zábavy se špičkami v travesti – Vlasta Wild
a Crazy Goddess. Taneční songy od DJe WhiteCat.

I Friends,

Bartolomějská 11, Praha 1

I Friends Prague

PÁTEK
I FRIDAY 10 8.
10.30 I procházka I tour I A I LGBT+ prohlídka Prahy
I LGBT+ Tour of Prague History, Culture and Archi-

tecture
I Unikátní tříhodinová prohlídka Prahy se speci-
álním zaměřením na LGBT komunitu.

I náměstí Republiky I

Prague4gay
11.00 I sport I sport I A I Prague Pride Street Workout
I Prague Pride Street Workout I Zkušený trenér zve na
hodinu cvičení pod širým nebem. Následovat bude lahodné
smoothie v Dandy baru.

I Riegrovy sady I Dandy Prague
11.00 I procházka I tour I A I Prohlídka Prahy pro

medvědy
I Tour through the city for bears I Jízda nos-
talgickou tramvají na Pražský hrad, romantický Petřín, la-
novka i vyhlášená zmrzlina. Procházka s medvědy.

I zastáv-
ka tramvaje Zvonařka – U Zvonařky 9, Praha 2

I Prague Bears
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří

v Centru queer paměti

I Open House in the Center of

Queer Memory
I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo do-
mova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek.

I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
15.00 I performance I performance I A I Pride Ball I

Pride Ball
I Vůbec poprvé v Praze! Kultovní taneční styl vo-
gue a celé odpoledne soutěží a skvělé show.

I Pride Vil lage,

Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
15.00 I setkání I meet-up I DIY přípravy do průvodu

s Trans* parent

I DIY Parare preparation with Trans*-

parent
I Máme barvy, pastelky i spreje. Společná výroba
nápaditých bannerů do sobotního průvodu.

I Pride Vil lage,

Střelecký ostrov, Praha 1

I Trans* parent
15.00 I workshop I workshop I Plná hlava coming-outu
I Head full of coming out I Máš coming out už za sebou,
nebo ještě čekáš? Bezpečný prostor pro sdílení zkušeností,
pocitů i obav.
I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Linka

bezpečí
16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear

Lazy Afternoon
I Bear Lazy Afternoon I Osvěžující pivo
s medvědy, medvíďaty, chlapy! Zastav se na pohodový pokec.
I Pride Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Bears
16.00 I debata I discussion I E I „Mít pocit rodiny“
Životní příběhy stárnoucích leseb
I “Feeling Family”

Life Stories of elderly Lesbians

I Odvaha švýcarského
lesbického páru, Karin (80) a Evy (77), ke coming outu je pří-
ležitostí k propojení generací žen.

I Divadlo U Valšů, Karoliny

Světlé 18, Praha 1

I PROUD + Život 90
17.00 I koncert I concert I A I Dance Divas I Dance

Divas
I Open air show s tanečními hity Whitney Houston
a Michaela Jacksona vytuní bary, drinky, občerstvení a 35
hvězdných účinkujících.
I Křižíkova fontána, Výstaviště Pra-

ha, Praha 7

I Janis Sidovský a Prague Pride
17.00 I performance I performance I E I Po Königsallee

s Hansem Pleschinskim

I Königsallee with Hans Ple-

schinski
I Byl Thomas Mann gay? Literární večer s význam-
ným německým spisovatelem.

I Pride House, Vodičkova 37,

Praha 1

I Prague Pride
17.30 I debata I discussion I A I Ne / viditelní v Ázer-

bájdžánu a střední Asii

I In / Visible in Azerbaijan and

Central Asia
I Kdo určuje, jak jsou prezentováni LGBT lidé
ve většinové společnosti? Panelová diskuze s LGBT aktivisty.
I Pride Mandala, Školská 28, Praha 1 I Prague Pride
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:

Ježíš deklaruje svoji identitu

I Meditation with Lo-

gos: Jesus declares his identity

I Vstoupil do synagogy
a představil sebe i svůj úkol. Meditace o přijetí vlastní iden-
tity tváří v tvář neporozumění okolí.

I Pride Vil lage, Střelecký

ostrov, Praha 1

I Logos
18.00 I debata I discussion I Coming out ve věřící rodině
I Coming out in a religious family I Jak oznámit, že jsi
gay, lesba nebo trans? Panelová diskuze o coming outu u vě-
řících.
I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos
18.00 I debata I discussion I Sexualita a občanství: nevi-

ditelné hranice (ne)uznání
I Sexuality and citizenship:

invisible borders of (un)recognition

I Neil s Gabrielem
se vzali na Novém Zélandu. Pak se přestěhovali na Sloven-
sko. Jak to změnilo jejich gay život?

I Pride House, Vodičkova

37, Praha 1

I Queer Geography
18.00 I performance I performance I Hanácké teplé sa-

lón
I Queer Salon from Haná I Celovečerní program toho
nejteplejšího, co se na Hané urodilo. Vernisáž, krátké fi lmy
a soutěž QueerVideoStop.

I Patra, Krymská 17, Praha 10 I

Ollove
19.00 I debata I discussion I A I O životě čínských gayů
I About life of Chinese gays I Jak se žije čínským gayům
v různých částech světa? Diskuze s hosty z Číny, Hongkongu,
Tchaj-wanu a Evropy.

I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I

European Chinese LGBT center
19.00 I debata I discussion I A I Mezipatra: One pivo,

please
I Mezipatra: One pivo, please I O kulturní výměně
a refl exi českého queer života s pražskými expaty.

I Kasárna

Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

I Mezipatra
19.00 I party I party I A I ear / d / párty PRAGUE 2018
I Bear / d / party PRAGUE 2018 I Tombola, drinky, travesti
show TiFanny BiGest & Madonna Daniel Maxová. Moderuje
David Chyska.
I Piano bar, Milešovská 10, Praha 3 I Slovakia

Bears
20.00 I setkání I meet-up I A I Huňatý pivo s medvědy
I Shaggy beer with bears I Tradiční festivalová akce pro
všechny gay medvědy, chlapy, kluky, obdivovatele a přátele.
I Café Bar Flirt, Martinská 419 / 5, Praha 1 I Prague Bears
20.30 I fi lm I fi lm I A I Mezipatra: Ptačí klec I Me-

zipatra: The Birdcage

I Alberta a Armanda šokuje zpráva
o chystaném sňatku jejich syna s dcerou ultrakonzervativ-
ního politika. Filmová klasika na velkém plátně.

I Kasárna

Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

I Mezipatra
21.00 I fi lm I fi lm I Promítej i queer: Silvana I Screen

it Queer: Silvana
I Lesba, feministka a hvězda švédské
rapové scény – Silvana Imam. Emotivní fi lm zachytil sou-
kromí slavné „power pussy“.

I Containall, Stromovka, Praha

I Jeden svět
21.00 I procházka I tour I A I Gay Prague at night tour

for Pride
I Gay Prague at night tour for Pride I Tour po
pražských gay barech a klubech se zkušeným průvodcem,
který u piva zodpoví vše o místní gay scéně.

I Saints, Polská

32, Praha 2

I Saints
21.30 I performance I performance I A I Jaro Viňarský:

Only4ThisMOMENT

I Jaro Viňarský: Only4ThisMOMENT
I Unikátní performance světově uznávaného tanečníka Jara
Viňarského vznikla speciálně pro Prague Pride.

I Pride Vil-

lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
21.30 I party I party I A I Queer Noises I Queer Noises
I Třípatrový mejdan v centru Prahy. Klasika queer scény už
přes devět let. Mix live hudby, DJs a performance.

I Chapeau

Rouge, Jakubská 2, Praha 1

I Queer noises
22.00 I party I party I A I OBR – Pride Queer Femme

Party
I BOBR – Pride Queer Femme Party I Nejlepší letní
párty pro děvčata od Bobří řeky. Vystoupí Mary C, Beatrice
Eli, Mala Herba a další.

I Underdogs / Eternia, Nádražní 3,

Praha 5

I Prague Pride
22.00 I party I party I A I Prague Pride vs. Komiks I

Prague Pride vs Komiks

I Luxusní kombinace výjimečných
prostor bývalého klubu Face2face, zahraničního hudebního
hosta a artových instalací předních českých umělců.

I tva-

nice, Praha 7

I Komiks

SOBOTA
I SATURDAY 11 8.
11.30 I průvod I parade I A I Pride Parade I Pride Pa-

rade
I Duhový průvod Prahou, který oslavuje rozmanitost
společnosti, radost ze života a rovná práva pro všechny bez
ohledu na sexuální identitu.

I Václavské náměstí, Praha 1 I

Prague Pride
15.00 I party I party I A I Pride Park I Pride Park I
Tři programem nabité stage, skvělé jídlo, pití, kámoši a Jar-
marQ neziskovek. Rozjeďte to třeba s MATAMAR, Kara Van
Park, NANO a další.
I Letenská pláň, Praha 7 I Prague Pride
21.00 I party I party I A I Freedom night – afterparty I

Freedom night – afterparty

I Lesbian Afterparty. Fotopro-
jekce z průvodu, DJs Henriette, Vilém, Mejsi, WhiteCat. MCs
Tezy & Bazy.
I PM klub, Trojická 10, Praha 2 I Freedom night
23.00 I party I party I A I Dirty Dirty Dancing #4 I Dirty

Dirty Dancing #4
I Ofi ciální afterparty celého festivalu.
DJka Hannah Holland, DJ Cormac a OO Bidlo. Průvodem zda-
leka nic nekončí.
I Altenburg 1964, Partyzánská 23, Praha 7 I

Pioneer Prague & Prague Pride

NEDĚLE
I SUNDAY 12 8.
11.00 I piknik I picnic I A I Pride Piknik I Pride Picnic I
Po sobotní party vás na nohy postaví menu z duhového pik-
niku. Zahrají DJs i hudebníci od Vychytane.cz DJs CRW.

I Pride

Vil lage, Střelecký ostrov, Praha 1

I Prague Pride
11.00 I procházka I tour I A I Prague Queer Heritage

Tour 2018
I Prague Queer Heritage Tour 2018 I Jak se
dříve žilo gayům a lesbám v Praze? Vycházka s autorem
průvodce Teplá Praha Janem Seidlem.

I náměstí Míru, Praha

I SPQP
11.55 I setkání I meet-up I A I Oběd s medvědy v Jiho-

městském pivovaru

I Lunch with bears at Jihomestsky

brewery
I Završení pražského medvědího léta u dobrého
piva a vyhlášených specialit.

I Jihoměstský Pivovar, Podja-

vorinské 11, Praha 11-Chodov

I Prague Bears
13.00 I hry I games I Prom I Prom I Roztleskávačky, fotba-
listé nebo zesměšňovaní geekové. Komediální LARP z ame-
rické střední školy. Zahraj si!

I TBD I Rolling
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří

v Centru queer paměti

I Open House in the Center of

Queer Memory
I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo do-
mova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek.

I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
14.00 I duchovní akce I religion I ohoslužba pro účast-

níky Prague Pride

I Service for Pride visitors I Bo-
hoslužba farářů a farářek z různých církví s hudbou Nikol
Fischerové & projektem Metanoia.

I Martin ve zdi, Martinská

8, Praha 1

I Logos
16.00 I kvíz I pub quiz I A I Prague Pride quiz at Saints

Bar
I Prague Pride quiz at Saints Bar I Osmý ročník pro-
věří gay historii, umění, hudbu, fi lm a obecné znalosti. Vy-
brané vstupné podpoří pražské HIV centrum.

I Saints, Polská

32, Praha 2

I Saints
21.00 I party I party I A I Zakončení Prague Pride ve

Friends
I Prague Pride wrap-up party I Ohlédnutí za ce-
lým festivalovým týdnem. Navíc projekce z průvodu a Lokiho
kvíz.
I Friends, Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends Prague


PP program

PDF file: PP_program.pdf

Mag_leto ȀĀ© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz