DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Bavorskélitanie2varhaník

Bavorskélitanie2varhaník
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aS9o

PDF file size:
27.14 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/S9o.pdf
Download: Bavorskélitanie…rhaník.pdf

Date saved:
August 27, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Bavorskélitanie2varhaník.pdf:


Piano
œœœ
œœ
œœ
œœ
Mat ko Bo ží,œ
œœ

œ˙
˙œ

œœ
œœ
œœ
œœ
vo lá me k.toœ
œœ
œœœ
˙˙Ó

bě.˙
˙Ó

- - - - -

ÓŒœ

Slyš,
ÓŒœ
œœœœœœœœ
Ma ri a, svých dí tekœ
œœ
œœ

œ˙
˙.

˙Œ
hlas..˙Œ
œ œœœ
œœœ œœœ

Chvá lí Těan dělů

˙˙

œœ
œÓ
kůry.˙Ó

- - - - - - -

Litanie k Panně Marii
bavorské litanie, II.

Chválí t

ě svatí Boží,

chválí t

ě blažených sbory,

chválí t

ě církev svatá,

chválí t
ě synové Evy.

Matko Boží, voláme k tob
ě.

Matka jsi milosti Boží,

Matka jsi moudrosti pravé,

Matka jsi v

ěčné rady,

Matka jsi duchovní síly,

Matka jsi p
řekrásné lásky.

Matko Boží, voláme k tob
ě.

Nebes jsi královna krásná,

panenství koruna zlatá,

studnice ctností ty

čistá,

nad

ěje rajská ty kněžna,

nev
ěsta neposkvrněná.

Matko Boží, voláme k tob

ě.Blažených radost ty milá,

ěrných jsi chvála ty stálá,

vít

ězů pomoc ty mocná,

všech svatých zá

řivá hvězda,

pokorných syn
ů ty láska.

Matko Boží, voláme k tob
ě.

Ty jsi prut z ko

řene Jesse,

tys chvála Svatého Ducha,

nového zákona Archa,

nebeské vlasti ty brána,
zrcadlo církve ty svaté.

Matko Boží, voláme k tob
ě.

říšných ty záruka spásná,

v zármutku út

ěcha sladká,

záštito Božího lidu,

říčina radosti naší,

svatých ty p
řesvatá Matka.

Matko Boží, voláme k tob
ě.2.3.4.

6.5x

odpov

ěď k invokacím


Bavorskélitanie2varhaník

PDF file: Bavorskélitanie2varhaník.pdf

LPM_II_varhany© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz