DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Príloha A MEDart rozhlas kategórie

Príloha A MEDart rozhlas kategórie
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aTvA

PDF file size:
204.62 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/TvA.pdf
Download: Príloha A_MEDar…egórie.pdf

Date saved:
October 23, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Príloha A_MEDart_rozhlas_kategórie.pdf:


kategó riao čo idestopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

kategó riao čo i destopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

kategó riao čo i destopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

MEDart >> Rozhlasový príspevok

max. 02:00 min.montáž jednotlivých

zvukováno

án o.mp3
max. 04:00 min.

- úvod - predstavenie

respondenta, uvedenie

jeho príbehu

- jadro - rozprávanie

príbehu

- záver - postrehy, hlavná

myšlienka, pointa

dobr ovoľné.mp3
max. 04:00 min.

úvodný písaný text
nahrávka:

otázka >

odpoveď
...

A - ROZHOVOR

B - OŽIVENÁ

HISTÓRIA

Pýtaj sa ľubovoľného človeka na
ľubovoľnú tému. Nahrávka sa začína
tvojou prvou otázkou a končí sa poslednou
respondentovou odpoveďou. Daj si záležať,
aby bola téma rozhovoru zaujímavá a aby
si viedol rozhovor k zmysluplnému záveru.
K rozhovoru pripoj krátky písaný text,
ktorý priblíži tému a respondenta.
Poznáš niekoho, kto má zaujímavý životný
príbeh? Popros ho, aby ti ho porozprával.

Niektorú časť jeho osudu môžeš
prerozprávať aj ty - docieliš tak, aby bola
tvoja nahrávka živá a dynamická.

C - LOVEC ZVUKOV.mp3

Zabudni nachvíľu, že sa dokážeš

dorozumieť slovami. Započúvaj sa do
zvukov okolo seba. Rozprávaj myšlienku
tak, aby nad slovami prevažovali zvuky,
ideálne bude, ak hovorené slovo nepoužiješ
vôbec.

kategó riao čo i destopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

kategó riao čo i destopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

kategó riao čo i destopážforma

zahlásenie

(sprievodný text

k nahrávke)

formát

MEDart >> Rozhlasový príspevok

max. 02:0 0 min.áno.mp3

textový úvod (zahlásenie)

s uvedením redaktora,
nahrávka:

slovo redaktora,

respondent,

(anketa)
Zvoľ si ľubovoľnú tému a nauč o nej
svojich poslucháčov. Pýtaj sa odborníkov
a zainteresovaných ľudí. Tvojím cieľom je,
aby si poslucháč vedel problém konkrétne
predstaviť, aby pochopil tému a aby sa
niečo nové dozvedel. Môžeš si vybrať
napríklad z týchto okruhov: Slovenské
národné povstanie, DNA, plast/životné

prostredie, vlaky, história žiarovky,
vybraná osobnosť vedy/kultúry/politiky,

nový film v kine, novinky z vedy
a techniky, školské divadlo, koníček...
F - MODERÁTORSKÝ
VSTUPmax. 02:0 0 min. slo vo moderátoranie.mp3

Priprav si vstup do vlastnej relácie
a prejav svoje moderátorské schopnosti.
Stačí krátko pozdraviť poslucháčov,
podeliť sa s nimi o zaujímavý fakt alebo

napríklad uviesť pieseň, ktorá bude

nasledovať. Si pánom sám sebe,
je to na tebe.
Informuj o aktuálnom dianí. Zisti si viac
o konkrétnej téme a získaj vyjadrenie

od kompetentných ľudí na vedúcich
pozíciách i od tých, ktorých sa problém

týka. Sústreď sa na fakty a buď
objektívnym pozorovateľom.
D - SPRAVODAJSKÝ

PRÍSPEVOK
E - PUBLICISTICKÝ
PRÍSPEVOKmax. 04:00 min.

zahlásenie

slovo redaktora,

respondent1,

respondent2

án o.mp3


Príloha A MEDart rozhlas kategórie

PDF file: Príloha A_MEDart_rozhlas_kategórie.pdf

kategórie_súťaž SŠ_full_schválené.xlsx© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz