DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

LetakPiratiCakovice2018

LetakPiratiCakovice2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aTwL
Description:
Pirátský leták Pirátů Praha Čakovice pro
komunální volby do zastupitelstva městské
části Praha Čakovice
PDF file size:
937.67 kB


Keywords: LetakPiratiCakovice2018:
Piráti Praha Čakovice leták

More information can be found here:
www.oblak.cz/PiratiC…ce2018.pdf

Date saved:
October 3, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document LetakPiratiCakovice2018.pdf:


VOLEBNÍ ZPRAVODAJ
PRO ČAKOVICE, MIŠKOVICE A TŘEBORADICE - 2018

Milí spoluobčané a sousedé
držíte v rukou volební speciál, kte-
rý přináší informace důležité pro
Vaši nadcházející volbu.

Impulsem pro vytvoření tohoto

zpravodaje je fakt, že v obecním

časopise funguje podivná cenzura
a rada naší městské části neumož-
nila otisknout inzerát Pirátů.
Piráti chtěli inzerátem vyjádřit

podporu ČMT (volební strana č. 3),

kde mají své zástupce, a chtěli se

distancovat od tragikomického a
naivního billboardu KDU-ČSL.

To se však díky našim radním ne-

podařilo, a proto jsem zvolil cestu

tohoto zpravodaje. Má to řadu

výhod: čtenáři se toho mohou
dozvědět více a navíc bez cenzury.

Tento zpravodaj je ale třeba číst a

je černobílý, takže podle marketin-
gových specialistů je neatraktivní.
Současná doba je „prý“ hektická a
lidé „prý“ dlouhé texty nečtou.

Možná to o některých lidech platí,
času je málo a informací mnoho.
Přesto si myslím, že lidé stále číst

umí a chtějí, pokud je co. Kdo jde
volit, určitě o své volbě přemýšlí.

Někdo volí podle stran, někdo

podle programu či osobností, ně-

kdo podle skutků těchto osobnos-
tí.

Ve zpravodaji najdete informace,

které mohou pomoci při Vaší

volbě a při rozhodování zda a ko-
ho jít volit.
Přeji Vám dobrou volbu.

Radek Štefanič, pirátský kandidát

na kandidátce ČMT. (více o mně

najdete uvnitř)
Čeká nás volební trojboj, Víte koho volit?
Letos se v naší městské části volí hned třikrát. Do našeho místního zastupitelstva, do
Pražského magistrátu a také do Senátu, neboť spadáme pod senátní obvod Praha 8.
Není snadné vyznat se v nabídce kandidujících stran a hnutí v naší městské části. Na-
víc nám o sobě nechtějí tyto strany a jejich kandidáti moc říci. Je jich osm a volba je
v letošních volbách obzvláště důležitá.
Novou radu čeká řada klíčových rozhodnutí, která určí, jak se bude naše městská část
vyvíjet. Zejména jde o Metropolitní plán Prahy, o nezbytná opatření v dopravě a vy-
jednání rekonstrukcí silnic a chodníků, v čemž současná rada selhala.
Každý má své preference, co je pro městskou část podstatné a důležité. Strany by
nám proto měly ukázat ve svém programu, co hodlají v dalších letech pro městskou
část udělat, aby si občan měl podle čeho vybrat. Proti očekávání řada stran program
vůbec nemá, nebo ho nechce ukázat. Podrobný přehled najdete uvnitř zpravodaje.

Piráti Praha Čakovice

volí ČMT - číslo 3
Pirátská kajuta v Praze-Čakovicích vznikla přibližně na jaře 2017 a spoluzakládali ji
dva čakovičtí zastupitelé za ČMT – Roman Šemík a Radek Štefanič. Nejednalo se o
rozdělení ČMT, ale o názorovou jednotu s tím, jak Piráti fungují na pražském
magistrátu. Rok uběhl rychle a přiblížily se tyto volby. Spolupracovali jsme na celo-
pražském pirátském programu a Roman kandiduje za Piráty na senátora v okrese
Chrudim. Přejeme mu hodně štěstí.
Při rozhodování, zda Piráti postaví v Čakovicích samostatnou kandidátku, jsme
zvažovali všechny okolnosti a dospěli k rozhodnutí, že je tu situace tak specifická,
že nejsprávnější je být stále spolu s ČMT. Neboť programově i názorově jsme stále
jednotní a jsme jeden tým.
Osobnosti má ČMT výborné a kandidátka na starostku Katka Arnotová je podle
nás ideál a jednoznačně nejlepší manažer a pracant, který pro městskou část dělá
opravdu hodně už dlouhá léta.
Proto se Piráti rozhodli nekandidovat samostatně a vyslali svého zástupce Radka
Štefaniče na kandidátku ČMT. Pokud tedy jsou vám Piráti blízcí, chtěli byste je vo-
lit a chybí vám v nabídce, pak volte ČMT, jsme tam a pracujeme na lepší součas-
nosti a budoucnosti všichni společně.

Program ČI osobnosti?

Myslím si, že strana, která nepřed-

staví svůj program a své kandidáty,
ukazuje, že si neváží voličů a neza-
slouží si jejich hlasy. Strana, která

nemá program, nemůže mít ani vizi

a není možné, aby městskou část
spravovala ve prospěch občanů.

Hledal jsem na webech kandidují-

cích stran programy určené kon-
krétně pro naši městskou část. Pře-

kvapivě jsem jich mnoho nenašel a

ani představení kandidátů se stra-
nám jaksi nedaří.
Proto jsem připravil stručný pře-

hled, jak si ta která volební strana
váží svých voličů, jak je otevřená.

Udělejte si sami obrázek, komu se
dá věřit.

U každé strany je uvedeno, zda zve-

řejnila na webu svůj program a ta-

ké podrobně představila kandidáty

pro naši městskou část, vše
k datu 25. 9. 2018.

Výsledek je podivuhodný, nechce
se mi tomu ani věřit, ale je to tak.

JEN Prázdná volební hesla
Zažíváme asi nejprázdnější volební

kampaň v historii. Z billboardů na
nás pokřikují kandidáti jen nic neří-
kající hesla, a oproti minulým létům
se už ani neodváží něco slibovat.

Fotka a výkřik je dnes „in“

Zajímavé jsou billboardy se skupi-

novými fotografie kandidátů bez

návazného obsahu. Asi s nadějí, že
stačí ukázat, že jsou lidé a ne mi-
mozemšťané, a že to bude stačit.

Marketingové agentury totiž tvrdí,
že lidé volí jen podle fotek.

Bylo by pochopitelné, kdyby se pla-

káty snažily upoutat pozornost a
přiměly člověka, aby se zajímal o

volební program a názory kandidá-
tů. To by ale kandidující subjekty

nějaké programy s obsahem muse-

ly mít. To by kandidáti museli ně-

kde něco sdělovat. Tak to bohužel
není.
Co nám jednotlivé strany Skutečně nabízejí?
Zde je výsledek našeho průzkumu, zda a jak strany zveřejňují svůj konkrétní program
pro naši městskou část a představují kandidáty. Seřazeno podle volebních čísel.
1. Pro Prahu Čakovice, Miškovice, Třeboradice program NE kandidáti jen fb
Nemá na stránkách samostatný program pro naši městskou část! Kandidáti jsou představeni
jen na facebooku, ale aspoň že tak. Hlavní volební skupinová fotka kandidátů do Prahy mi
připadá strašidelná – sedm zasmušilých tváří, kráčejících po silnici ve formaci trestného ko-
manda. Ve tvářích vidím znechucení, naštvanost a možná i odhodlání s občany zatočit. A vše-
mu vévodí starosta Lochman, který si vyhrnuje rukáv, aby nejspíš dal voličům „přes ...“, po-
kud ho nebudou volit. Program pro naši městskou část ale na stránkách není k nalezení.
2. KSČM program NE kandidáti NE
Na stránkách strany není program ani kandidáti. Ten nemá pro komunální volby ani celá
KSČM. Buď si myslí, že program voliče nezajímá, nebo je nad jejich síly program sestavit.
3. ČMT + STAN + s podporou Pirátů program ANO kandidáti ANO
Na svých stránkách uvádí kompletní přehledný volební program a představuje kandidáty. Na
facebooku pravidelně zveřejňuje všechny novinky a rychle reaguje i na dotazy. Takhle vypadá
strana, která se snaží spoluobčanům podat plné informace.
4. ODS a TOP09 pro Čakovice, Miškovice, Třeboradice program NE kandidáti NE
Kandidují společně a mají na celostátní stránkách ODS jen své zástupce. Program není
k nalezení. Místní stránky jsou momentálně mimo provoz, asi se na nich pracuje. Do redakční
uzávěrky tedy program není zveřejněn. Aspoň že na facebooku ODS se nějaké kusé informa-
ce vyskytují. Stránky TOP09 taky mnoho nenabízí, poslední „aktualita“ je z roku 2015. Pro-
gram jsem nenašel a facebookové stránky TOP09 pro Čakovice nemá.
5. Svoboda a přímá demokracie (SPD) program NE kandidáti NE
Je novinka v naší městské Části. Asi s velkým rozpočtem na billboardy, ale bez konkrétního
programu. Jediné, co lze na jejich stránkách zjistit, je slib, že zprůjezdní Čakovice, avšak bez
jediného slova, jak to plánují zařídit. Smutné, nebo spíš účel.
6. Hnutí ANO 2011 program NE kandidáti NE
Také nemá pro Čakovice samostatný program, a dokonce na stránkách hnutí není ani uvede-
no, že by čakovická buňka ANO existovala. Asi je to tím, že ve zdejší ANO došlo k totální revo-
luci. Dosavadní členové byli odejiti a místo nich nastoupily nové tváře, údajně dosazené sta-
rostou Lochmanem. Ano, naším starostou, který kandiduje za Hnutí pro Prahu. Říká se, že
kandidátka ANO je jakási Lochmanova „druhá kolona“, kterou ovládl.
7. KDU-ČSL program ANO kandidáti NE
Podle celostátních stránek asi ještě nezjistila, že volby jsou. Stránky jsou zaseklé v roce 2014,
bez programu, bez informací. Po troše hledání najdete samostatné stránky Čakovické KDU,
kde se kandidáti představují a program je k dispozici. KDU to v Čakovicích rozjela s „ujetým“
billboardem, za který sklidila po právu kritiku, a to pomíjíme fakt, že se pokusila zneužít pirá-
ty ve svůj prospěch. Celkově ale KDU patří mezi ty, kteří program mají dostupný.
8. ČSSD program NE kandidáti NE
Na stránkách ČSSD není ani zmínka o letošních volbách. K tomu není co dodat.
Vyhodnocení průzkumu:
Kromě dvou stran lze říci, že strany nenabízejí konkrétní vize a závazky, jen prodávají
„zajíce v pytli“, v lepším případě hezké tváře. Hlavním hodnotícím kritériem je kon-
krétní program pro naší městskou část.
Na prvním místě jednoznačně ČMT: vše přehledně zveřejněno – jak jinak, jasní fa-
vorité, vždy otevřené informace! Nenabízejí koblihy, ale program.
Druhé místo KDU-ČSL a Zelení: za program na webových stránkách.
Poslední místo: všechny ostatní. Je to až neuvěřitelné, že ostatní strany mají jen
hesla a fotky tváří, ale program buď není, nebo jej nelze nalézt. Hledali jsme opravdu
usilovně. Možná, že to ještě napraví. Možná jej mají jen v písemné podobě. Buďte
pozorní a než jim hodíte hlas, dobře to promyslete!

O autorovi zpravodaje

Tento volební speciál jsem se roz-

hodl napsat proto, abych sdílel své

zkušenosti s politikou rady a zejmé-
na starosty Lochmana.

Jmenuji se Ing. Radek Štefanič, je
mi 48 let, žiju v Čakovicích přes 10
let. Jsem ženatý 22 let, mám tři

dcery. Profesí jsem softwarový ar-

chitekt a od roku 1996 jsem spolu-

majitelem IT společnosti, kde vedu
sekci vývoje software.

Jsem osmým rokem opozičním za-

stupitelem a jsem členem sdružení
nezávislých kandidátů ČMT. První

čtyři roky jsem byl členem kontrol-
ního výboru.

V posledním roce jsem s dalšími
Piráty spoluzakládal buňku Pirátské
strany v naší městské části.

Zastávám hodnoty svobody, ote-

vřenosti, zodpovědnosti a solidari-
ty. Jsem přesvědčen, že správná

komunální politika funguje jen teh-

dy, pokud rada komunikuje

s občany otevřeně a všechny infor-

mace jsou maximálně dostupné

v přehledné podobě. Jen tak je me-
zi lidmi a radnicí možná důvěra. Jen

tak jsou občané aktivní. Naše sou-
časná rada bohužel taková není.

Inicioval jsem před 7 lety otevřený

registr smluv a navrhl jej k projed-

nání zastupitelstvu, ovšem starosta

Lochman a tehdejší koalice toto

znemožnila. Vytvořili vlastní podo-

bu, která má k transparentnosti
hodně daleko.
Věřím, že tyto volby situaci změní,

že si vybereme takové zastupitele,

kteří budou realizovat politiku ote-
vřenou, transparentní.

V letošních volbách kandiduji na

13. místě na kandidátce ČMT a ta-
ké s Pirátskou vlajkou. Na strán-

kách ČMT www.snk-cmt.cz najdete
můj profil a program.

Veškeré náklady na tisk a roznos
hradím ze svého. Jsem si jistý, že to
za to stojí.

cesta k MOCI podle starosty LOCHMANA
Poprvé v Čakovicích kandidoval v roce 2010 za Věci veřejné. Vzpomínáte na tu partu?
Vít Bárta, Kateřina Kočí a další exoti. Značka byla k mání, tak se jí v Čakovicích ujal
Alexander Lochman pod heslem „starosta je výrobní prostředek“. Nebyl zvolen, ale
to nevadilo: jiný zvolený kandidát se mandátu vzdal a na jeho místo nastoupil pan
Lochman.
Když se ukázalo, jaký jsou Věci veřejné projekt, přestoupil před volbami 2014 do
Hnutí pro Prahu developera Passera. Toto hnutí ve volbách 2014 v Praze propadlo a
skoro nikdo ho nezná. A tak pan Lochman a jeho lidé letos používají název Starostové
pro Prahu. Skuteční Starostové (hnutí STAN) s nimi ovšem nemají nic společného a u
soudu se domáhají ochrany proti zneužívání svého názvu.
V naší městské části Lochmanova skupina změnila název na Pro Prahu Čakovice, Miš-
kovice a Třeboradice. Ještě že si nezačali říkat „Pro Prahu ČMT“!
Pozor na hrozící koalici „Hnutí Pro Prahu + ano 2011 + spd“
Z kuloárů se proslýchá, že starosta Lochman si již domluvil povolební koalici s ANO a
SPD. Říká se, že je místní ANO 2011 druhou kolonou pana Lochmana. Ale informace o
možné povolební trojkoalici ještě s SPD mě opravdu vyděsila.
Tak jsem se na to osobně ptal pana Lochmana, který tuto informaci nepopřel a otáz-
ku přecházel mlčením a odpovědi se vyhnul. Nemůžu tedy nic tvrdit, ale měl jsem
pocit, že informace se zakládá na pravdě. Chci varovat před takovou koalicí, kde stra-
ny mají společné znaky v netransparentní politice a uzavřenosti.
Nezbývá než doporučit a přát si, aby se volilo podle programů a osobností, protože
pak taková koalice nebude moci vzniknout.
zácpy a rozbité silnice - OSM ztracených let
Stav silnic jistě znáte, některým se říká tankodrom, některým se už ani neříká silnice.
Všichni také jistě zažíváte, jak se prodlužuje doba dojezdu do Prahy, ať už použijete
autobus, nebo osobní auto. Současná rada měla mnoho slibů, ale za posledních 8 let
nic moc nezměnila!
Opět se nám stejní lidé snaží ve volebních heslech slibovat, že už to konečně zlepší,
že teď už to dokážou. Já jim nevěřím! Už se ukázalo, že to neumí. I když má magistrát
finanční rezervy, vedení radnice je nedokázalo přitáhnout k nám a proměnit je ve
zlepšení silnic. Jeden nemusí být detektiv, stačí se zeptat na TSK a zjistíte, že o opravy
silnic naše rada nijak zásadně neusilovala, a proto k nim nedošlo. Opravený kousek
Cukrovarské je sice pěkný počin, ale sám o sobě nic nevyřeší.
Nechci tvrdit, že opravit silnice je jednoduchá akce, že stačí to někde na TSK či magis-
trátu nahlásit. Do hry vstupuje mnoho faktorů a je třeba se tomu poctivě a vytrvale
věnovat a lobovat za zájmy obyvatel městské části. Že to jde, vidíme například v sou-
sedních Kbelích, které za poslední léta prošly velkým rozvojem a posunuly se o hodně
kupředu.
To, co mi opravdu vadí, je, že starosta strávil mnoho času přesvědčováním magistrá-
tu, že je třeba stavět další domy na okolních polích, ale agendu oprav a rozvoje silnic
zanedbal. Osm promarněných let už stačí.
Je třeba postavit nový tým radních, který takovou práci dokáže odvést. Pod vedením
stávajícího starosty to ale nepůjde.
Chceme změnu: pracovité radní, kteří tvoří tým
Naše městská část potřebuje v roli starosty a radních pracovité lidi, a to nejen jedno-
ho, ale je třeba sestavit tým spolupracujících lidí. Současná rada ukazuje, že taková
není, neboť má systém práce, kdy každý radní pracuje jako solitér, ale rada jako tým
nepracuje.
Odpovědnost padá zejména na starostu Lochmana, který ukázal, že není dobrý ma-
nažer. Jen rozdělil mezi radní oblasti, do kterých si dokonce nesmí ani mluvit. Je to
podivný a neefektivní způsob práce. Možná má starosta dobré PR, ale jinak ukazuje,
že podnikatel nemusí být nutně dobrým politikem. Řízení, které funguje ve firmě,
není vhodné pro radu obce. Komunální politika je především systematická týmová
práce a na tu pan Lochman zjevně není stavěný.
Je veřejným tajemstvím, že starosta Lochman, ač uvolněný na plný úvazek za cca 50
tisíc měsíčně, se věnuje práci na radnici tak 1 až 2 dny v týdnu, že vše nechává na
poslední chvíli. Takového starostu tady nepotřebujeme.
Volíme Senátora:

Lukáš Wagenknecht

V našem obvodě letos volíme

také senátora. Piráti zde mají

svého kandidáta, kterým je Lu-
káš Wagenknecht.

Bylo by skvělé, kdyby se Lukáš

stal senátorem, mělo by to urči-

tě dobrý vliv i na naši městskou
část. Lukáš celou svojí historií

dokazuje, že ctí otevřenost a

nebojí se rozkrývat korupční
kauzy.

Uspořádali jsme v červnu

v Čakovicích neformální setkání

občanů s Lukášem a nadále
s ním spolupracujeme.

Spojení pirátského senátora,

Pirátů na magistrátu a ČMT

v naší městské části bude základ

pro skvělou, efektivní spolupráci

a velká výhoda pro naši měst-
skou část.
Volíme Lukáše Wagenknechta.

Ví, jak na to. Program a všechny

informace o něm najdete na

stránce lukaswagenknecht.cz
Jaká má být nová rada?
Přál bych si, aby nová rada byla komunikativní, otevřená, aby spolupracovala
s občany na důležitých rozhodnutích, aby se občanů ptala na jejich názor. Ta součas-
ná dosluhující s občany nemluví, vše rozhoduje za zavřenými dveřmi, jen před volba-
mi hrají radní politické divadlo.
Když uveřejní informace v místním časopise či webu, je to vždy zpráva o tom, co už se
stalo. Položte si otázku, kolikrát se za posledních osm let rada předem ptala na názor
občanů, na to, co občané chtějí? Taky si nemůžete vzpomenout? V časopise čteme
buď oslavné ódy na to, jak to rada bezvadně zařídila, nebo stesky, že to jinak nejde a
ošklivý je magistrát nebo jiná instituce. Dokonce i připomínky k metropolitnímu plá-
nu byly schvalovány a projednány zastupitelstvem poslední možný den.
Máme možnost v těchto volbách rozhodnout, zda si přejeme radu, která bude s lidmi
komunikovat, nebo radu, která se na další čtyři roky zavře na radnici a uslyšíme o ní
jen tehdy, když se jí to bude hodit.
Pokud jste pro tu otevřenou, pojďte volit a vyberte ČMT, ta má číslo 3.
Piráti na magistrát #Na prahu změny
Transparentní a profesionální radnice: Jedině veřejná kontrola zajistí, že si kmotři nerozdělí Prahu. To prosazujeme už
čtyři roky. Město nebude informace tajit, ale zveřejňovat. Zavedeme transparentní účty města. Prosadíme otevřená výbě-
rová řízení, aby městské firmy řídili odborníci, ne političtí trafikanti.
Digitální metropole: Zavedeme uživatelsky přívětivý úřad. Z jedné internetové stránky půjde vše vyřídit nebo se objednat
na kamenný úřad bez front. Co úředník potřebuje, to si sám zjistí. Pomocí internetu umožníme občanům hodnotit služby
a dávat podněty úředníkům a politikům.
Čisté a zdravé město: Proti vedrům pomohou stromy a voda. Zeleň místo betonu vyčistí vzduch. Vysadíme více stromů
v ulicích. Podpoříme zelené střechy a další opatření proti betonové džungli. Pítka a kašny osvěží Prahu. Třídění odpadu
musí být pohodlné a musí se vyplatit.
Služby pro moderní rodinu: Prosadíme, aby se stavělo více bytů a méně kanceláří. Městské byty nebudou pro prominen-
ty, ale pro ty, kdo je skutečně potřebují. Developeři se budou podílet na nákladech na občanskou vybavenost spolu
s městem. Podpoříme moderní a dostupné vzdělávání
Podrobný program Pirátů pro Magistrát najdete na https://praha.pirati.cz/program

pirati.cz

PiratiPrahaCakovice

@PiratiCakoviceLetakPiratiCakovice2018

PDF file: http://www.oblak.cz/PiratiCakovice/LetakPiratiCakovice2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz