DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

odpověď na 2.anonym

odpověď na 2.anonym
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aTwa
Description:
Vyjádření vedení obce k anonymní antikampani.
PDF file size:
578.88 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Twa.pdf
Download: odpověď na 2.an…anonym.pdf

Date saved:
October 1, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document odpověď na 2.anonym.pdf:


x obecni [rad: iist6, d.p. 195, 294 23 * telJ 326 303 221; fax: 326 303 221* inf'o(ir)obeccista.cii

VaLeni obdan6,
dovolte, abychom V6s i touto cestou upozornili, ze po obci se sirfnovy dopis (ziejme od piedchozlho anonymniho pisatele), nyni v5akvyd6vanf za dopis na5i obce a spolednosti Reality e ista.
Tento pisatel zneuliYe pozv6nku na veiejn6 sezn6menl s projektem
vystavby v ploSe 216 a 23. Tato pozvinka bvla pouze v rozsahuiedn€ stranv A4. Tento pisater k ni vsak pFipoiil dalsi stranv.kter6 naviil podpilednosti
Dopis op6t obsahuie Fadu IZi zievn6 s cirem odernitst6vaiici zastupitelstvo obce a ie tedv zievn6 pokradovenim
nef6rov6 piedvolebni kampan6.
I z tohoto dfrvodu se itlmto dopisem, zneuzivajiclm navlc jmeno
obce, bude zabyvat policie.
Obec e istaReality eista s.r.o.

zast. Mgr. Jakubem HouZvicem,

#.' Crh
oBEC irsrAto tu tu - t t lt e c c i s I u. t: z

zast. Zdefikem Ty5erep,


odpověď na 2.anonym

PDF file: odpověď na 2.anonym.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz