DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

ZDARMA KOLO AKCE CPP

ZDARMA KOLO AKCE CPP
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aVFf
Description:
ZDARMA KOLO AKCE CPP
PDF file size:
491.04 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/VFf.pdf
Download: ZDARMA jízdní k…o-akce.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document ZDARMA jízdní kolo-akce.pdf:


ODDĚLENÍ OBCHODNÍ A METODICKÉ PODPORY BRNO

Ě O J I Š T Ě N Í

J Í Z D N Í H O K O L A

Z DA RM A

Podmínky
Akce je určena pro klienty České podnikatelské pojišťovny,a.s., Vienna Insurance
Group(dálejen„ČPP“).

Trváníakce15.5.2017–15.8.2017

Podmínkyakce
Pokud si klient v uvedeném období sjedná pojištění domácnosti v rámci produktu
Domexzíská pojištěníodcizení jízdního kolana místě jiném v maximálním limitu
10000Kč(zavšechnyvěci)poceloudobutrvánípojistnésmlouvyZDARMA.

Dalšípodmínky

•pojištěníodcizeníjízdníhokolakončívestejnýdenjakoPS
•nárok na pojistné plnění v případě odcizení jízdního kola krádeží vzniká jen
tehdy, bylo-li jízdní kolo připevněno lanovým ocelovým zámkem kpevné
konstrukci.ZDARMA KOLO AKCE CPP

PDF file: ZDARMA jízdní kolo-akce.pdf

j© 2020 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely