DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

soc.reh.KAMARAD Jc

soc.reh.KAMARAD Jc
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aXYB

PDF file size:
673.67 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/XYB.pdf
Download: soc.reh.KAMARAD Jc.pdf

Date saved:
August 25, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document soc.reh.KAMARAD Jc.pdf:


Financováno z projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

KAMARÁD
Financováno z „Operačního programu Zaměstnanost“
IP Služby sociální prevence v královéhradeckém kraji IV,
reg číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
„Sociální rehabilitace – nácvik pracovních dovedností, bydlení – osoby s lehčím mentálním

postižením – Jičínsko“

CÍLOVÁ SKUPINA
Služby Sociální rehabilitace KAMARÁD jsou poskytovány osobám s lehkým a
středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve
věku od 18 do 45 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Služba sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytovaná bezplatně

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Služba Sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytována:
ambulantní formou v plně vybaveném cvičném bytě Po – Pá 800 – 1500
terénní formou probíhá v domácnosti uživatele Po – Pá 800 – 1600

POSLÁNÍ
Pomoci lidem s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením dosáhnout co
největší míry samostatnosti, soběstačnosti a
nezávislosti. Posilováním osobních kompetencí,
schopností a dovedností klientů podpořit
zvládnutí samostatného života v jejich
přirozeném prostředí.

CÍLEM
Napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do
ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či
návrat na trh práce, udržení se na trhu práce
nebo přístup ke službám, které návrat na trh
práce umožňují.
Podporovat samostatnost, nezávislost na rodině,
dalších osobách či institucích. Vést klienta ke zvládnutí samostatného
života, umožnit jeho začlenění do většinové společnosti.
Zvýšit schopnost orientace klienta v oblasti zaměstnání, kultury a
společenského života. Podpořit klienta v plnohodnotném naplňování
volného času.

ČINNOSTI
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí.

KONTAKTY
KAMARÁD Jičín, z. s. KAMARÁD Jičín, z. s.

Textilní 965 Sladkovského 111

Jičín 506 01 Jičín 506 01

IČO 68247125

č. ú.: 268147599/0300

Mgr. Bc. Jiří Jílek, ředitel 775 995 247

Pracovníci: 775 995 246/8/9
Email rehabilitace.kamarad@seznam.cz

FB profil: Kamarád Jičín

www.kamarad-jicin.czsoc.reh.KAMARAD Jc

PDF file: soc.reh.KAMARAD Jc.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz