DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

piratewheel 2012 11 10 cz (1)

piratewheel 2012 11 10 cz (1)
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aXwp

PDF file size:
79.87 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Xwp.pdf
Download: piratewheel-201…cz (1).pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document piratewheel-2012-11-10_cz (1).pdf:


ÚN0ڎOVÚNOST

KaždýÍmáÍsv

jÍhlasPÍ

ZáklademÍjeÍdobráÍv

leP

SOUKROMÍ

korespondenceDÍidentityDÍdatD

lokaceDÍfinancíDÍvlastníhoÍt

aÍteritoriaP

ZÁKLÚFY PRIN'IPY

TRÚNSPÚRÝN'Ý

KdokolivÍm

žeÍ

initÍvláduDÍ

politikyÍaÍstátníÍú

edníkyÍ

odpov

dnéÍzaÍjejichÍ

inyP

TI'KS

VolnýÍtokÍnástroj

ÍftoolsíDÍ

ideál

ÍfideasíDÍkulturyÍfcultureíDÍ

informacíÍfknowledgeíÍaÍ

postoj

ÍfsentimentsíP

1UMÚNISMUS

WezÍohleduÍnaÍokolnosti

iÍnarozeníDÍmáÍkaždý

stejnáÍprávaP

ZNOROFOST

PolykulturaÍveÍvšechÍ

aspektechÍspole

nostiÍYÍ

technickémDÍvzd

lávacímDÍ

kreativnímP

OFOLNOST

NeexistujíÍkritickéÍbodyD

kteréÍlzeÍnabouratP

FecentralizaceÍaÍudržitelnostP

SWÚRMÍÝ'ON

ÝkonomikuÍvytvá

íÍob

anéD

neÍkorporacePÍ'eníÍseÍ

dobrovolnickáÍpráceP

KVÚLITNÍÍLÝ0ISL

VšechnyÍzákonyÍjsouÍ

nutnéDÍefektivníDÍp

ěř

enéÍ

aÍzaloženéÍnaÍfaktechP

PatentovéÍmonopolyÍjsouÍ

úpln

Íodstran

nyPÍJsouÍpro

spole

nostÍ

istáÍztrátaP

ÝNÝR0IÝ

NahrazeníÍuranuÍthoriemP

PobídkyÍproÍdecentralizovanéÍ

vodníDÍv

trnéDÍsolárníÍzdrojeP

KOPÍROVÚ'ÍMONOPOLY

MonopolyÍbránícíÍkreativit

ÍaÍ

sdíleníÍkulturyÍjsouÍúpln

odstran

nyPÍ

VOJÝNSKÁÍFOKTRÍNÚ

eformulovánaÍpodleÍzásadyDÍ

žeÍnicÍnem

žeÍaÍnem

loÍbyÍ

býtÍdrženoÍvÍtajnostiP

VZF

LÁNÍ

VolnéÍv

domostiDÍITPÍU

itelÍ

neníÍautoritaPÍPodporaÍ

skupinovéÍprácePÍ

MOTIVYÍZISKU

ÝxistujíÍd

kazyD͞eÍziskÍje
ÍdobrýÍmotivátorDÍnesmíÍbýtÍale

bezÍkontrolyP

MONOPOLY

SoukroméÍmonopolyÍjsouÍ

škodlivéPÍOmezeníÍve

ejnýchÍ

monopol

ÍnaÍzákonyÍaÍ

infrastrukturuPÍ

PRÁ'Ý

PodporaÍpodnikáníÍaÍ

decentralizaceP

POLI'IÝ

ZáklademÍjeÍdobráÍ

lePÍRespektováníÍ

soukromíPÍF

kazyP

SO'IÁLNÍPOLITIKÚ

Nepodmín

nýÍzákladníÍ

íjemPÍ

FÚN

VycházíÍzÍve

ejn

Íp

ístupnýchÍ

datP͎ivotníÍprost

edíDÍFP1DÍ

zne

išt

níP

ZFRÚVOTNÍÍPÉ

ÚnonymníÍaÍvšeobecná

léka

skáÍpé

ePÍLidéÍvlastníÍsvéÍ

záznamyPÍÚdajeÍoÍvýkonechPÍ

VeškeréÍITÍveÍve

ejnéÍspráv

jeÍauditovatelnýÍaÍsvobodný

softwarePÍWifiÍvšudeÍtamD

kdeÍjeÍpouli

níÍosv

tleníPÍ

ZÁV

ÚNSKÁÍFÚTÚ

iÍvytvá

eníÍdatabázíÍob

jeÍt

ebaÍpo

ítatÍsÍtímD͞eÍ

všechnoÍvyjdeÍnajevoÍaÍbudeÍ

zneužitoPÍ

WÝZÍTÚJNOSTÍ

VládaÍpracujeÍproÍob

anyP

NeníÍdovolenoÍmítÍtajnosti

edÍsvým͚éfemP

W1ISTLÝWLyIN0

SilnáÍochranaÍwhistleblowerjejichÍvyhledáváníÍ

jeÍnelegálníP

ÍSTUPY

INTÝRNÝTOVÁÍNÝUTRÚLITÚ

ZÍhlediskaÍuplinkuÍjsouÍsiÍ

všichniÍrovniP͎ádnéÍrychléÍ

placenéÍlinkyPÍ

FÝMOKRÚ'IÝ

jejímižÍzákladyÍjsou

soukromíDÍzodpov

dnostDÍ

transparenceÍaÍprávníÍstátP

PRÁVNÍÍSTÁT

ÍPrávoÍplatíÍstejn

ÍproÍvšechnyPÍ

Spole

nostÍnep

istupujeÍ

kÍuplat

ováníÍzákon

selektivn

ZOFPOV

FNOST

SoukromíÍaÍtransparenceÍvedeÍ

kÍzodpov

dnostiDÍobran

protiÍkorupciP

IN2OSVOWOFÚ

MonopolyÍnaÍsdíleníÍTI'KS

jsouÍodbourávnányÍjak

okolnostiÍdovolíPÍ

UNIVÝRZITY

ejnéÍfinancováníPÍ

VýsledkyÍjsouÍvolnýmiÍ

dílyPÍ

UFRŽITÝLNOST

Wezpe

náÍenergieÍzÍ

obnovitelnýchÍzdroj

PÍZda

eníÍ

zne

ováníPÍPodporaÍ

ešení

bezÍnutnostiÍdopravyP

NÝÍFOWÝVÁNÍRÝNTY

KorporátníÍsocialismusÍjeÍ

protiklademÍvolnéhoÍtrhuPÍ

ZÚ1RÚNI

NÍPOLITIKÚÍ

PodporaÍrozvíjeníÍt

chtoÍ

zásadÍvÍzahrani

íPÍ

TransparenceP

VOLNEÍFzLÚ

hemÍ

ekáníÍnaÍodstran

níÍ

copyrightuÍaÍpatentových

monopol

ÍseÍposilujeÍrole

volnýchÍd

ÚNONYMITÚ

PosledníÍbaštouÍobranyÍ

soukromíDÍdemokracieÍa

whistleblowinguÍjeÍprávo

statÍvÍanonymitPÚRTI'IPÚ'Ý

astÍvšechÍjeÍnejenÍmožnáDÍ

jeÍtakéÍnesmírn

Íprosp

šnáPÍ

2INÚN

NÍÍNÝUTRP

ÝkonomikaÍmusíÍbýtÍ

decentralizovánaÍaÍcoÍ

nejvíceÍanonymníPÍ

FOTÚ'ÝKULTURY

'okolivÍjeÍfinancovánoÍzÍ

ejnýchÍzdroj

DÍa

Ípln

ÍneboÍ

jenÍ

áste

DÍjeÍvolnéÍdíloPÍ

VLÁFNÍÍFÚTÚ

VšechnyÍTI'KSÍvytvo

enéÍ

vládouÍjsouÍkÍvolnémuÍ

použitíÍjakýmkolivÍ

sobemP

RÝ2ORMÚÍWÚNK

VycházíÍzeÍzásadÍfinan

níÍ

neutralityÍaÍodolnostiP

Filozofie a politika Pirátského kola

VersionÍuCEuYEEYEC

FOPRÚVÚ

ejnáÍdopravaÍzdarmaPÍ

OptimalizaceÍproÍ

dopravuÍsurovinPÍ

FRO0Y

MinimalizaceÍrizikP

PolitikaÍzaložená

naÍd

kazechP

PÚTÝNTOVÉMONOPOLY


piratewheel 2012 11 10 cz (1)

PDF file: piratewheel-2012-11-10_cz (1).pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz