DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

rizika schema

rizika schema
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aYLD

PDF file size:
213.87 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/YLD.pdf
Download: rizika schema.pdf

Date saved:
February 16, 2018



» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF





» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «





Transcript text content of a PDF document rizika schema.pdf:


BOZP na pracovišti

Normy ČSN, EN vztahující

se k BOZP na pracovišti
Základní identikace rizik na pracovištích

statutár

odpovědná osoba

odpovědná osoba

školení PO

Školení o PO

vedoucích

školení BOZP

Obecné školení

BOZP vedoucích

poskytnutí OOPP

pořádek na pracovišti

Bezpečné zařízení

BOZP na pracovišti

Další nařízení vlády a vyhlášky

např. NV 101/2005 Sb., V

180/2015 Sb., NV 272/2011 Sb.,

NV 591/2006 Sb., NV 11/2002

Sb., NV 406/2004 Sb., NV
362/2005 Sb.

soubor rizik

Pracoviště

bezpečné pracoviště

stanovení BOZP

Zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce

stanovení BOZP

Zákon č. 309/2006 Sb., o

BOZP

BOZP na pracovišti

Nařízení vlády č. 361/2007

Sb., kterým se stanoví

podmínky BOZP

BOZP na pracovišti

Vyhláška č. 48/1982 Sb.,

zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení

BOZP na pracovišti

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

bezpečný provoz strojů,

technických zařízení
Vedení a kontroly vedoucím pracovníkem

stanovení BOZP

pracovní smlouva

školení PO

Protokol školení

Bezpečný výkon práce pracovníka

Chemické látky a směsi

Zákon č. 350/2011 Sb.,

chemický zákon

zdravotní způsobilost

Doklad o zdravotní

prohlídce

rizikové faktory

Kategorizace prací

schválená OOVZ

pravidelná údržba VTZ

Pravidelné revize,

kontroly VTZ

soubor rizik

Vyhlášky 79/2013 Sb., o

pracovnělékařských

službách

školení BOZP

školení BOZP

školení obsluhy

stanovení BOZP

stanovení BOZP

zdravotní způsobilost

zdravotní způsobilost

rizikové faktory

školení PO

Školení o PO

bezpečnost zařízení

bezpečnost zařízení

státní odborný dozor

vyhrazená technická zařízení

bezpečnost zařízení

Soubor nařízení vlády,

kterým se stanoví

technické požadavky na

bezpečnost zařízení

Soubor nařízení vlády, o
posuzování shody výrobkůES prohlášení o shodě

Návod k použitíNormy ČSN, EN

vztahující se k zařízení

soubor rizik

Technické zařízení,

stroj, nářadí
kolaudační rozhodnutíBezpečná stavba

Zákon č. 174/1968 Sb., o

státním odborném dozoru

nad BOZP
požárně - bezpečnostní řešení stavby

Obecné školení

BOZP

Profesní školení

BOZP

Odborný výcvik

obsluhy

Proškolení obsluhy dle

návodu výrobce

zařízení

Zákon č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného

zdraví

vyhláška č. 432/2003 Sb.,

zařazování prací do

kategorií

školení obsluhy

rizikové faktory

školení BOZP

Protokol školení

školení BOZP

pravidelná údržba stavby

pravidelná údržba VP-PO

pravidelná údržba VP-PO

revize, kontroly

požární ochrana

Nařízení vlády č. 11/2002

Sb., vzhled a umístění

bezpečnostních značek

Zákon č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce

Zákon č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích

na výrobky

pravidelná údržba stavby,

revize, kontroly VTZ

Zákon č. 90/2016 Sb., o

posuzování shody

stanovených výrobků při

Zákon č. 373/2011 Sb., o

specifických zdravotních

službách
VTZ plynová - vyhláška č.
21/1979 Sb.
VTZ tlaková - vyhláška č.
18/1979 Sb.
VTZ zdvihací - vyhláška č.
19/1979 Sb.
VTZ elektrická - vyhláška č.
73/2010 Sb.
soubor rizikbezpečné provedení stavbybezpečné provedení stavby

požární ochrana

zákon č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně

požární ochrana

vyhláška č. 246/2001

Sb., o požární prevenci

požární ochrana

zákon č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon

Vyhláška 268/2009 Sb., o

technických požadavcích

na stavbyStavba

Zaměstnanec

pracovník

Normy ČSN 73 08XX

požární ochrana

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o

technických podmínkách

PO staveb

Zákon č. 309/2006 Sb., o

BOZP

Protokol školení

školení obsluhy

Jmenovací dekret a

osvědčení

školení obsluhy

Protokol o seznámení s

návodem k použití

vedoucí

pracovník


rizika schema

PDF file: rizika schema.pdf



© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz