DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aYLl

PDF file size:
200.21 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/YLl.pdf
Download: SOUHLAS ZÁKONNÉ…STUPCE.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.pdf:


SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NA ZÁVODU VE SJEZDU

HORSKÝCH KOL – MYŠÁK DH CUP 2017

Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit podepsaný originál s písemným souhlasem
rodičů nebo zákonných zástupců s účastí v závodu! Jinak nemůže být závodník do závodu zařazen.

ZÁVODNÍK:
Jméno a příjmení:_________________________________________________________________
Bydliště:_________________________________________________________________________
Datum narození:__________________________________________________________________

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Jméno a příjmení:_________________________________________________________________
Bydliště:_________________________________________________________________________
Datum narození:__________________________________________________________________

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen „závodník“).
Souhlasím bez výhrad, aby se mnou zastupovaná osoba zúčastnila závodu „Myšák DH Cup 2017“ jako
závodník. Seznámil jsem se s propozicemi závodu, které je závodník povinen dodržovat. Prohlašuji, že
mi není známa žádná překážka v závodníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho účasti. Prohlašuji,
že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou závodníkem na zdraví
nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po vlastním závodě.
Všechny mnou uvedené údaje v přihlášce k závodu jsou pravdivé.

Datum:__________________________ Podpis zákonného zástupce:___________________________

Myšák DH Cup 2017SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

PDF file: SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz