DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

DISCIPLÍNY

DISCIPLÍNY
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aZ74

PDF file size:
237.64 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Z74.pdf
Download: DISCIPLÍNY.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document DISCIPLÍNY.pdf:


DISCIPLÍNY

SHOWMANSHIP AT HALTER
Zde se hodnotí schopnost předvést koně na ohlávce v krátké úloze. Kůň je pouze
rekvizitou. Soutěžící předvádí koně v kroku a klusu, couvání, zastavení a obrat okolo zádě.
Hodnoceno je chování a pozornost koně a také soutěžící. Během disciplíny musí rozhodčí
nechat postavit koně pro posouzení v halterovém postoji. I přesto, že se nejedná o žádnou
módní přehlídku, měli byste sebe i svého koně patřičně upravit. Pro tuto disciplínu se zejména
u koní amerických plemen používají kožené ohlávky, zdobené stříbrnými ornamenty a kožené
vodítko s řetízkem. Pravidla přímo koženou ohlávku nepředepisují a je možné použít
i běžnou, čistou, dobře padnoucí nylonovou ohlávku s klasickým vodítkem. Všichni soutěžící
mohou vstoupit do arény najednou nebo každý zvlášť a jsou posuzováni individuálně od
vstupu do arény.

WESTERN PLEASURE
V této disciplíně se hodnotí celá dvojice - jezdec a kůň. Rozhodující je kvalita chodů,
způsob předvedení a výraz koně, který se společně s jezdcem prezentuje v kroku, klusu
a cvalu. Provedení chodů je pomalé, ve velmi zkráceném klusu a uvolněném cvalu. Dobře
přiježděný kůň pracuje na jemném, skoro neznatelném přilnutí, takže působí dojmem naprosté
pohody mezi jezdcem a koněm a v pravém slova smyslu je to ježdění pro radost. Úloha je
zcela jednoduchá – koně jsou předvedeni po obvodu kolbiště ve 3 chodech a na závěr se
provede couvání po jednotlivcích. Kategorie mládež – jezdci budou předvádět své koně
v kroku a klusu + couvání. Kategorie dospělý – jezdci budou předvádět své koně v kroku,
klusu a cvalu + couvání.

WESTERN HORSEMANSHIP
Do kolbiště nastupují všichni jezdci, kde se seřadí zpravidla podle startovních čísel.
Tato disciplína se skládá ze dvou částí - ze samostatné úlohy a z pleasure části (zde je
na rozhodčím, jestli v této části nastoupí jen vybraní jezdci nebo všichni startující) Hodnocen
je jezdec - jeho vzhled, chování, sed, používání pomůcek a celkový přístup ke koni, tak i kůň -
musí reagovat na velmi jemné pomůcky a předvést požadovanou úlohu co nejpřesněji.
Hodnocení je od 0 do 20 bodů s půl bodovým dělením. Deset bodu je pro hodnocení koně
a vzhledu jezdce a za provedení úlohy je dalších deset bodů. Nejčastější cviky v této
disciplíně: krok, klus, prodloužený klus, cval, obrat okolo předních či zadních nohou,
zastavení, couvání. Další cviky, se kterými se můžete setkat na závodech vyšší kategorie:
přeskok, kontracval, prodloužený cval, spiny, ustupování na holeň či jízda bez třmenů.
Kategorie mládež – jezdci budou předvádět své koně v kroku a klusu. Kategorie dospělý –
jezdci budou předvádět své koně v kroku, klusu a cvalu.

IN-HAND TRAIL
IN-hand trail je trail s koněm na ruce - na ohlávce bez uždění. Vodič se nesmí po celou
dobu dotknout koně. Vede jej z jeho levé strany a plní úkoly a překážky na trase.

TRAIL
Trail je přiježděnostní disciplína, která má ukázat, jak si kůň dokáže poradit
s překážkami a úkoly, které mohou jezdce potkat ve volné přírodě nebo při práci na ranči.
V trailu se můžeme setkat s těmito překážkami: projít brankou, ustupování nad kavaletou,
couvání v obrazci, přejít přes mostek, otočení ve čtverci, houpačka, překonávání kavalet
ve všech 3 chodech, vodní příkop, přenášení předmětu, obléct plášť apod. Hodnotí se jemné
pobídky a chování koně při zdolávání různých překážek, bez zjevného zaváhání nebo strachu.
Důležité je také plynulé projetí celé úlohy,

REINING
Reining je technická, přiježděnostní, drezúrní disciplína, ve které se kůň pohybuje
převážně ve cvalu. Posuzuje se nejen tvar kruhů a schopnost předvést koně cválajícího
na správnou nohu, ale také "speed control", kontrola rychlosti, schopnost koně zrychlit
či zpomalit.
Má několik základních prvků:
Spin: jedná se o otočku o plných 360˚ kolem vnitřní zádní nohy situované mírně
pod tělem zvířete, která zůstává na místě.
Sliding stop: cválající kůň v plné rychlosti v daném místě kolbiště zprudka zastaví.
Zadní nohy jsou hluboko podsazené a při stopu se sklouzávají ještě dříve než přední. Při
správném sliding stopu musí výraz zvířete působit uvolněně bez jediné známky
nucenosti a nejistoty.
Rollback: znamená ze zastavení se okamžitě otočit o 180 stupňů a bez prodlevy
nacválat na opačnou stranu.
Cval na rovných čarách: na rovné linii kůň cválá, není zde požadavek, na kterou
nohu (avšak v obloucích to musí samozřejmě být ta správná, jinak porota dvojici
penalizuje).
Cval na kruzích: stejně jako při vyjíždění oblouků i zde musí kůň jít na správnou,
vnitřní nohu. Při tomto cviku se požaduje znatelné zrychlení zvířete.
Přeskok: Při změně vedoucí nohy se předvádí letmý přeskok – zde na závodech je
povolen jednoduchý přeskok, tedy lze přejít do klusu.

JÍZDA ZRUČNOSTI
Jízda zručnosti je podobná trailu s tím rozdílem, že je na čas a za chyby se místo
trestných bodů přidávají trestné sekundy. Měřeno na čas, není tedy předepsán chod, jakým
pojedete tzn.můžete, kde chcete, jak chcete rychle, ale musíte dodržet trasu, bezpečnost
a překážky - za vynechání překážky nebo neúplné splnění překážky dostanete trestné sekundy.

BARREL RACE
Barrel Race je rychlostní disciplína - na čas, jezdí se dvoukolově a počítá se lepší čas.
Tři barely jsou umístěny na vrcholech rovnoramenného trojúhelníku. Vzdálenost základny od
startovní čáry je minimálně 9 m. Vzdálenost barelů od hrazení je minimálně 4,5 m.
Vzdálenost barelu od zadní stěny hrazení je minimálně 6,4 m. Kůň s jezdcem musí mít
možnost bezpečně objet všechny barely. Jezdci se začne měřit čas jakmile protne startovací
čáru, která je vymezena kužely. Letmý start je povolen. Jezdec musí proběhnout stanovenou
trasu od bližších barelů ke vzdálenějšímu, může si však vybrat, zda začne od levého či
pravého barelu. Na povel startéra pojede soutěžící k 1. barelu, provede kolem něj obrat, pak
pokračuje k barelu č. 2, provede další obrat a bude pokračovat k barelu č. 3, kolem kterého
rovněž provede obrat. Při každém obratu musí protnout svoji předchozí dráhu. Po obratu
kolem barelu č. 3 pojede do cíle, a musí projet mezi barely 1 a 2. Jakmile projede cílovou
čárou je zastaven čas. Cílová i startovací čára je stejná a délka čáry je vymezena kužely.
Za poražení barelu je jezdec penalizován + 5sek. Rozhodčí mají právo vyloučit
nekontrolovatelného koně, který není schopen odstartovat do 2 minut od výzvy rozhodčího. Je
povolena pobídka pouze na zadní části koně, pobídka před podbříšníkem nebo na krku není
povolená a vede k diskvalifikaci v daném kole. Diskvalifikace nastává při nedodržení trasy
nebo její nedokončení nebo protnutí cílové čáry před dojetím trasy. V případě shodného času
pojedou soutěžící se stejným časem rozjížďku.

POLE BENDING
Pole Bending je disciplína na čas, ježděná dvoukolově. V přímém směru od startu je
umístěno šest tyčí o výši minimálně 1,8m, vzdálených od sebe 6,4m. Vzdálenost první tyče od
startovní čáry se doporučuje 6,4m. Vzdálenost tyče od zadního hrazení je minimálně 6,4m.
Kůň s jezdcem musí mít možnost bezpečně objet všechny tyče nebo projet prostor mezi nimi.
Jezdci se začne měřit čas, jakmile protne startovací čáru. Projede kolem tyčí, pak tyče projede
dvakrát slalomem a nakonec jede podle tyčí do cíle. Pro zastavení času musí protnout cílovou
čáru. Jezdec může tyče objet jak z pravé, tak z levé strany, ale musí přitom dodržet určený
pattern. Cílová i startovací čára je stejná a délka čáry je vymezena kužely. Rozhodčí mají
právo vyloučit nekontrolovatelného koně, který není schopen odstartovat do 2 minut
po vstoupení do arény. Je povolena pobídka pouze na zadní části koně, pobídka před
podbříšníkem nebo na krku je nepovolená a vede k diskvalifikaci v daném kole. Za jakoukoliv
shozenou tyč je penalizace + 5sek. Za nedodrženi paternu bude jezdec diskvalifikován.
Za protnutí cílové čáry před dokončením trasy je diskvalifikace.

V případě dotazů ohledně disciplín kontaktujte Kateřinu Rybovou – 737 303 006.


DISCIPLÍNY

PDF file: DISCIPLÍNY.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz