DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Bavorskélitanie1varhaník

Bavorskélitanie1varhaník
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aZfu

PDF file size:
28.42 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Zfu.pdf
Download: Bavorskélitanie…rhaník.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Bavorskélitanie1varhaník.pdf:


Piano
œœœœœ
œœ
œœ
Kněž no má je,œ
œœ
œœœœ
œœ

œœ
œœ
œœ
œœ
buďpo zdra veœ
œœ
œœ
œœ
œœ
˙˙Ó

na.˙
˙Ó

- - - - -

ÓŒœ

Sbor
ÓŒœ
œ œœœ
œœœ œœœ

che ru bův.ra dos ti˙
˙.

œJœ

œb

œœ
œŒœ

já sá, Ma˙
˙Œœ
œœ
œœœœœœ
œœ

ri a, buďpo zdra ve

˙œ
œœ

˙Ó

na.˙
˙Ó

- - -- -- - - -

Tvou krásu zpěv serafů hlásá,

dav sv

ětců své královně volá,

hlas Matky i hn

ěv Syna zdola,

Duch moudrosti v duši tvé tr

ůní,

ráj vdechu je tvých ctností v
ůní.
ěžno máje, buď pozdravena.

Jak paprsek slunce jsi jasná,

nad luny t

řpyt tvář tvoje jasná,

noc tvoji svit jit

řenky věští,

ó pošli nám z nebe svit št

ěstí,

mrak ve

černích stínů tě chválí,

a závoj t
ě tajemství halí.
ěžno máje, buď pozdravena.

Jsi námo

řníků hvězda spásná,

ď k přístavu ráje nás, jasná,

ěv slavíka tvé kroky vítá,

ň na horách zdraví tě hbitá,

ět fialky vůni tvou dýše,

a pomn
ěnka ti šeptá tiše.
ěžno máje, buď pozdravena.A našeho srdce hlas volá,

ť nástrahy zla moc tvá zdolá,

mír Syna, a

ť v duši nám jásá,

jen tys Matko v bolestech spása,

ctnost

čistoty daruj svým dětem,

strom št
ěstí pak rozpučí květem.
ěžno máje, buď pozdravena.

Litanie k Panně Marii
bavorské litanie, I.
3.4.

odpov

ěď k invokacím


Bavorskélitanie1varhaník

PDF file: Bavorskélitanie1varhaník.pdf

LPM_I_varhany© 2020 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely