DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

vianočný pretek 2018

vianočný pretek 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/abnI

PDF file size:
128.28 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/bnI.pdf
Download: vianočný pretek…k 2018.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document vianočný pretek 2018.pdf:


Slovenský zväz vojakov v zálohe, strelnica Hájiček.

P R O P O Z Í C I E
Vianočné preteky – verejné.
Základné ustanovenia:
Usporiadate : Členovia Slovenského zväzu vojakov v zálohe.Správca strelnice.
Miesto konania: Strelnica Vištuk – Hájiček GPS: 48° 18´ 55“ N 17° 24´ 05“E
Dátum:

02.03.2019. Sobota
Riaditeľ súťaže: Miloslav Stojkovič

Hlavný rozhodca: Vladislav Bláha
Rozhodcovia: Stanislav Kniez, Milan Dano st.

PHK: Roman Stojkovi
č.,Peter Parízek.

Zdravot .zabezpe
č: Eva Baxová.
Súťažné ustanovenia :

PIŠTOĽ . Terč -: Čierny - 135 p. Nástrel: 5 nábojov, v čase 5 min.
Suťaž – 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.

II. Terč : – 50/20 . 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.

III. Terč : – D 1 Papagáj, 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.
Maximálny počet 525 bodov.

REVOLVER
I. až III. Terč, všetko ako u pištoli.

Hodnotenie : Prvý traja vecné ceny v každej kategorii.


ťaž jednotlivcov. Muži. Ženy a juniory spolu.

Organizačné ustanovenia :

Zbrane a strelivo: Vlastné zbrane a strelivo.Možnos
ť požičať zbraň a zakúpiť strelivo
u správcu strelnice.
Štartovné: 7.00 E za štart.
Protesty: Do 15.00. minút písomne po zverejnení výsledkov, vklad 10,00 E.

Poistenie: Všetci ú
častníci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko.

Chráni
če sluchu sú povinné, okuliare odporúčané.
čerstvenie: Bufet za vlastné ./ Kapustnica,grilovaná klobása./
Časový plán :
Prezentácia: 08.00. –––– 08.30. hod.
Zahájenie: 08.30. –––– 08.45. hod.
Pretek: 09.00. –––– cca 14.30 hod..
Vyhlásenie výsledkov: cca 14.45. hod.

Technické ustanovenia
Poriadate si vyhradzuje zmeny propozícií, ak si to vyžiada aktuálna situácia.

Správca strelnice Miloslav Stojkovi
v.r.vianočný pretek 2018

PDF file: vianočný pretek 2018.pdf

Microsoft Word - vianočný pretek ȀĀ㠀 欀瀀椀© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz