DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zpráva Zmrzlinový turnaj 2017

Zpráva Zmrzlinový turnaj 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/acjO

PDF file size:
537.08 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/cjO.pdf
Download: zpráva ZM2017.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document zpráva ZM2017.pdf:


VOLEJBALOVÝ KLUB MLÁDEäE
RÉMA, z.s.
Janáčkova 1322, Rychnov nad Kněžnou 516 01

XX. ročník VOLEJBALOVÉHO TURNAJE DËVEK
ÄZMRZLIŇÁK 2017³ v Lupenici 19.-21.5.2017

VoleMEalovê kluE mládeåe RÉMA Rychnov nad KnČånou uVpořádal opČt po roce
v termtnu 19.-21.kvČtna ]a podpory Královéhradeckého kraMVkého ~řadu, ve Vpolupráci Ve
Sokolem Lupenice a OkreVntm voleMEalovêm Vva]em v RychnovČ n.Kn.,XX..roþntk
třtdenntho me]inárodntho voleMEalového turnaMe dtvek ]a ~þaVti druåVtev ] ČR a PolVka.
TurnaM Ve uVkuteþnil v areálu Sokola Lupenice od páteþntho odpoledne do nedČlntho
podveþera.
Páteþnt odpoledne Eylo urþeno tČm neMmenštm a turnaMi v přeha]ované a
minivoleMEalu - MINIZMRZLIŇÁK. Této náEorové akce Ve ]~þaVtnilo celkem 22 druåVtev
Všechna utkánt Ve hrála na 7 minut  3 minutová přeVtávka, dva ro]hodþt na kaådém hřišti
]apiVovali Eody a celkovê vêVledek dČtem na Vtartovnt kartu. Páteþnt ~þaVtntci oEdråeli
medaili perntkovou , ZMRZLINU a triþka BAREVNÝ MINIVOLEJBAL.
Hlavntho turnaMe v VoEotu a nedČli Ve ]~þaVtnilo 55 druåVtev ve třech vČkovêch
kateJoritch ± mladšt, Vtaršt åákynČ a kadetky. Hrálo Ve na 10 hřišttch od VoEotntho rána
do nedČle 1.00hodin.
DVACÁTÉMU roþntku Zmr]liĖáku poþaVt přálo, Eylo kráVné Vluneþné a v nedČli i
teplé poþaVt, coå Ve proMevilo na mnoåVtvt VpotřeEované ]mr]liny. VoleMEalovê areál
Lupenickêch SokolĤ Eyl opČt VkvČle připraven na nápor Vtovek dČtt a trenérĤ i pro nČkolik
deVttek VtanĤ na loukách okolo areálu. Pořadatelé Ve ]dárnČ vypořádali V vêdeMem 1014 porct
Mtdel přtmo v areálu, dČtem připravili 730 porct ]mr]liny ]darma. Na turnaMi Ve odehrálo
432,327,11 179 utkánt, 41 VetĤ a 177 EodĤ. TurnaMe Ve ~þaVtnilo aVi 00 hráþek,
trenérĤ a pořadatelĤ. V VoEotu Eyl ~þaVtntkĤm proJram ]peVtřen veþerntm plavántm v
RychnovVkém Ea]énu.
Celá akce Ve uVkuteþnila ]a Iinanþnt podpory Královéhradeckého kraMe, ČeVké unie
Vportu, MČVta Rychnova nad KnČånou.

Realizováno za podpory projektu SPORTUJ S NÁMI ČUS

VÝSLEDKY_XX. ZMRZLIŇÁK, 19.-21.5.2017
mladší žákyně starší žákyn ě kadetky
1. TJ Slavia HK 1. TJ Tatran Střešovice 1. VO TJ Lanškroun A
2. SPORT KLUB Náchod C 2. VK Sport Rychnov n.Kn. 2. TJ Sokol GEODÉZI ČT
3. VO TJ Lanškroun A 3. SK Španielka ŘEPY 3. TJ Tatran Střešovice
4. VKM Réma Rychnov n.K. A 4. TJ Slavia HK A 4. TJ Slavia HK
5. TJ Sokol Třebechovice p.O. 5. VKM Réma Rychnov n.K A 5. TJ Loko Trutnov
6. TJ Spartak Polička 6. TJ Sokol Třebechovice p.O 6. VKM Réma Rychnov n.K
7. UKS GEPARD WIERZBICA 7. TJ Sokol Česká Třebová II 7. VO TJ Lanškroun B
8. VO TJ Lanškroun B 8. TJ Spartak Polička 8. TJ Sokol Dolní Újezd
9. TJ Rtyně v Podkrkonoší 9. KS SĘP ŻELECHÓW 9. TJ Spartak Polička
10. TJ Sokol Dolní Újezd 10. TJ Slavia HK B 10. TJ Sokol Třebechovice p.O
11. UKS JEDYNKA KOZIENICE 11. TJ Sokol Dolní Újezd 11. VC Kroměříž
12. MIŃSKI MAZOWIECKI 12. DDM Brno 12. TJ Sokol Nechanice
13. SK Španielka ŘEPY 13. TJ Jičín.
14. EMĚ Mělník 14. SPORT KLUB Náchod
15. VC Kroměříž A 15. TJ Sokol GEODÉZI ČT
16. VC Kroměříž B 16. VK Žichlínek
17. SPORT KLUB Náchod B 17. EMĚ Mělník
18. VK Žichlínek 18. VKM Réma Rychnov n.K. B

19. Loko Trutnov 19. TJ Kunice

20. SPORT KLUB Náchod A

21. TJ Sokol GEODÉZI ČT

22. TJ Kunice

23. TJ Tatran Střešovice

24. VKM Réma Rychnov n.K. B

22.5.2017 VKM Réma Rychnov,z.s, Luděk RuprichZpráva Zmrzlinový turnaj 2017

PDF file: zpráva ZM2017.pdf

Microsoft Word - zpráva_ZM_2017© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz