DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

PR Život bez bariér ŘÍJEN

PR  Život bez bariér ŘÍJEN
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/addX

PDF file size:
75.99 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ddX.pdf
Download: PR - Život bez … ŘÍJEN.pdf

Date saved:
October 15, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document PR - Život bez bariér ŘÍJEN.pdf:


ŽIVOTBEZBARIÉRSeniorHandicapJakaktivněstrávitdůchodovývěk?Jakéjsounovinkynatrhuspomůckamiprozdravotněznevýhodněnéosoby ?Jakézměnyaúpravyvyžadujezdravot níomezení?Potřebujeteporadi tsúpravoubytu?Svýběremkompenzačníchpomůcek,vozíčkůneboúpravouvozidla?Již7.ročníkvýstavyseuskutečnívednech9.až11.listopadu2018navýstavištiČernouloukavOstravě.Výstavajezaměřenánaosobyshandicapemaseniory.Jejímcílemjepomocilidemsrůznýmidruhyhandicapů,atojakzdravotními,takspolečenskýmiapřispěttakkezlepšeníživotaaintegracedospolečnostivevšechsféráchjejichčinnosti.Navýstavěnajdetepestrounabídkufiremposkytujícíchsociálníaasistenčníslužby,úpravyvozidel,úpravybydlení,možnostitrávenívolnéhočasuacestování,protetické,ortopedickéakompenzačnípomůcky,nejrůznějšíelektrickéinvalidnívozíkyaskútry.Představíseřadasdružení,nadačníchfondůaneziskovýchorganizací,kterénabídnounejrůznějšíproduktyaslužby.Životbezbariérs eletosbud eopětvěnovatceliakůmaodbornícipo radí, jaksceliakiížít.Chybětnebudouaniporadnyprohandicapovanéaproseniory,atakéaktuálněnabízenépracovnípoziceproznevýhodněnéobčanyvMoravskoslezskémkraji.Vneposlednířaděmohounávštěvnícishlédnoutexpozicechráněnýchd ílenspojenésprodejem jejichvýrobků.Připravenjebohatýdoprovodnýprogramnapódiu.Vpátekbudeprobíhatod9.30do11.00hodinautorskéčtenízknihyPaměťOstravy.Návštěvnícibudoumoctzhlédnoutukázkyvýcvikuvodícíchaasistenčníchpsůatanečnívystoupeníseniorů.SvéobrazynavýstavěvystavíNakladatelstvítělesněpostiženýchmalířůmalujícíchústyanohama(UMÚN).VýstavabudeprobíhatsoučasněsvýstavousnázvemKREATIV,kteránabídnenepřebernémnožstvíworkshopů,korálků,látekamateriálůapomůcekprotvoření.ZáštitunadvýstavoupřevzalministrzdravotnictvíČeskérepubliky,panMgr.etMgr.AdamVojtěch,předsedaNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČRpanMgr.VáclavKrása,primátorstatutárníhoměstaOstravy,panIng.TomášMacura,MBAanáměstekhejtmanaMoravskoslezskéhokraje,panJiříNavrátil,MBA.


PR Život bez bariér ŘÍJEN

PDF file: PR - Život bez bariér ŘÍJEN.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz