DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Patrani

  Patrani
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ageR

PDF file size:
755.61 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/geR.pdf
Download: KJPO090306 - Patrani.pdf

Date saved:
June 10, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document KJPO090306 - Patrani.pdf:


POMŮCKA VELITELE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

PÁTRACÍ AKCE

V TERÉNU

Zdroj: Aktualizováno:

3 / 2009
1/2 Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, STČ-07/IZS, čj.: PO-374-4/IZS-2007 Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.

KONTROLNÍ LIST

Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR.

Jednotky PO poskytují pomoc na žádost Policie ČR v případě, že její síly soustředěné
na místě zásahu jsou nedostatečné.

Cílem jednotek PO je poskytnutí sil a prostředků pro vytváření pátracích rojnic
• místně příslušné jednotky PO s místní znalostí,
• skupiny lezců nebo potápěčů k prohledání prostor, které jsou rojnici nepřístupné,
• OPIS může povolat atestované kynology pro plošné vyhledávání.

Technická podpora zásahu
• podle požadavků velitele zásahu (zejména čerpací práce, čluny apod.),
• radiové spojení se složkami IZS a s KOPIS,

• osvětlení prostoru,
• zázemí pro štáb velitele zásahu atd.,
• zabezpečování spojení, lezecké a potápěčské činnosti, provedení přepravy nalezené osoby z nepřístupných
prostor do bezpečí.

Doporučené vybavení
• mapy nejméně 1:25000, ortofotomapa, GPS, buzola
• signální prostředky, svítilny, chemická světla, píšťalka
• spojovací a komunikační prostředky – megafon, radiostanice, mobilní telefon
• termokamera, prostředky pro noční vidění

Příprava rozvinutí rojnice
• prostor se rozdělí na sektory pátrání, určí se pořadí prohledávání sektorů,
• zvolit vyrovnávací čáry rojnice (zpravidla terénní čára, průsek, cesta, vodní tok apod.), z nichž dvě obvykle
tvoří hranici sektoru a slouží jako výchozí, vyrovnávací nebo konečné linie pohybu rojnice,
• rojnice také může postupovat v tzv. kruhu z jeho středu nebo opačně z obvodu do středu, přičemž velitel
rojnice určí výchozí místo.
• stanovit rozestupy osob v rojnici, tak aby byla vizuálně pokryta veškerá místa mezi postupujícími členy
rojnice.
• určit způsob komunikace s jednotlivými členy rojnice (radiostanice, mobilní telefony, hlasem od člena k
členovi).

Postup rojnice
• při postupu rojnice v terénu postupovat ohleduplně,
• udržovat stejné tempo postupu od výchozí čáry k nejbližší vyrovnávací čáře tak, aby členové rojnice
neztratili vzájemný vizuální kontakt, zejména při prohledávání špatně prostupných nebo méně přehledných
míst.
• velitel rojnice průběžně kontroluje rozestupy a vyrovnání rojnice, směr a rychlost jejího postupu,
• důkladné propátrání zvláštního terénního místa se provádí po předchozí předběžné prohlídce,
• po dosažení vyrovnávací čáry se rojnice zastaví, vyrovná, provede se kontrola spojení, velitel rojnice vydá

pokyny k dalšímu postupu,
• po dosažení konečné vyrovnávací čáry, která je hranicí sektoru, se oznámí veliteli zásahu výsledem pátrání,
ten ho zaznamená do dokumentace.

POMŮCKA VELITELE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

PÁTRACÍ AKCE

V TERÉNU

Zdroj: Aktualizováno:

3 / 2009

2/2
Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu, STČ-07/IZS, čj.: PO-374-4/IZS-2007
Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.

Důkladné propátrání zvláštního terénního místa
• pokud terén neumožňuje některé místo prohledat (skalní útvary, povrchové a podzemní prostory, jeskyně
apod.), člen rojnice to okamžitě oznámí veliteli rojnice, který místo zanese do mapy pro následné důkladné

propátrání,
• u budov a pozemků, které se nalézají v sektoru pátrání a v nichž je přítomný majitel nebo uživatel je
požádán o zkontrolování tohoto objektu,
• objekt, který je uzamčený a opuštěný a nejeví známky násilného vniknutí se neprohledává.Patrani

PDF file: KJPO090306 - Patrani.pdf

Microsoft Word - 09-02-24 Pomoc JPO - Patrani.doc© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz