DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Program pro komunální volby 2018

Program pro komunální volby 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ahhp

PDF file size:
138.51 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/hhp.pdf
Download: Program pro kom…y 2018.pdf

Date saved:
September 13, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Program pro komunální volby 2018.pdf:


VOLTE č. - PUSŤTE MĚ NA RADNICI!!!

Program pro komunální volby 2018 – Světlá Hora

Bc. Vladimír Beneš

…VĚŘÍM, ŽE

BUDOUCNOST

JE SVĚTLÁ

Vážení občané,
dovoluji si Vám představit svůj volební program pro komunální volby 2018.
Hlavní priority jsou jednoznačné - chci bezproblémové fungování úřadu, který bude maximálně vstřícný a otevřený všem občanům.
Rád bych navázal na to dobré, co se podařilo předchozím zastupitelům. Budu stát na Vaší straně a s Vaší pomocí udělám ze Světlé
Hory lepší místo pro život.

OTEVŘENÁ, MODERNÍ A TRANSPARENTNÍ RADNICE
- Vždy budete v obraze (uvidíte mi pod ruce)
Jednání výborů a komisí bude přístupné veřejnosti, záznamy jednání zápisy budou zveřejněny online, všechna setkání budou
oznámena s dostatečným předstihem.

- Radnice pro všechny občany
Možnost setkání zastupitelů obce s jeho občany je pro mě samozřejmostí. Radnice bude otevřena všem.

- Transparentní finanční toky
Ukáži Vám, za co se v obci utrácí. Pomocí transparentního rozpočtu se budete moci seznámit s finančními toky v obci, informovat
se, komu a jak byly poskytnuty dary a dotace. Zasadím se o založení transparentních účtů obce.

- Průhledná výběrová řízení
Vždy si prověřím všechny subjekty, které se budou hlásit do výběrových řízení vypsaných obcí Světlá Hora. Průběh řízení budete
moci sledovat krok za krokem, budou transparentní.

- Budete vědět také
Prostřednictvím webových stránek a Facebooku Vás budu pravidelně informovat o fungování naší obce, dám Vám prostor k diskusi.

- Méně byrokracie
Podpořím implementaci nových technologií do fungování úřadu, elektronický podpis. Ať už v případě žádosti o dotaci nebo cokoliv
jiného, budu usilovat o ulehčení Vaší cesty.

ŽIVOT V OBCI, ROZVOJ A INFORAMCE

- Vy rozhodnete, kam půjdou peníze
Prostřednictvím participativního rozpočtu budete rozhodovat, které projekty budou podpořeny finančními prostředky. Budete mít
možnost přihlásit vlastní projekt rozvoje obce Světlá Hora. Více informací najdete zde:

www.participativni-rozpocet.cz

VOLTE č. - PUSŤTE MĚ NA RADNICI!!!

- Napříč věkovým spektrem
Vytvořím projekty aktivního zapojení občanů všech věkových kategorií, pokusím se propojit generace.
- Nejen část obce Světlá bude vzkvétat
Podpořím a budu rozvíjet všechny obecní periferie. Samozřejmě i tyto oblasti se budou moci zapojit do rozdělování rozpočtu. Budu
se snažit o rozšíření veřejné vodovodní sítě a zřízení čistírny odpadních vod do těchto obecních periferií.

- Neustálý proces zlepšování
Velmi dobře si uvědomuji, že je potřeba nejen budovat věci nové, ale také udržovat ty dobré a kvalitní, které fungují.

- Informovanost všech občanů
Na obecních webových stránkách nechám zřídit
speciální sekci, ve které zveřejním všechny informace o prodávaných pozemcích,
obecních nemovitostech, rozestavěných projektech, atd.
- Informovanost odpovídající 21. století
Poštovní holubi už nejsou v kurzu, zpravodaj je přežitek a mobil má u sebe skoro každý. Zajistím možnost informovat občany
pomocí e-mailu o důležitých událostech v obci, plánovaných odstávkách energií, akutních haváriích, plánovaných akcích, atd.

- Obec on-line
V naší obci podpořím dostupnost bezplatného wi-fi připojení na veřejných místech, před obecním úřadem a na občany zvolených
dalších místech.

- Obec vzorem
Zasadím se o důslednou kontrolu dodržování obecních vyhlášek, které podrobím velkou revizí, aby naše obec byla bezpečným
místem odpočinku, místem lákajícím rodiny s dětmi i seniory, místem lákajícím svou krásou turisty, místem pozitivně uchvacující
náhodné kolemjdoucí.

ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE, BEZPEČNOST
- Světlá Hora jako centrum vzdělání
Podpořím propojení spolupráce místní ZŠ a MŠ /Andělská Hora/, s okolními ZŠ a MŠ. Budu vnímat potřeby vedení ZŠ a MŠ a budu
se snažit o to, aby prestiž těchto zařízení byla v regionu na nejvyšší možné úrovni.

- Stáří s velkým S
Dříve narození si zaslouží také velkou pozornost. Budu podporovat rozšíření nabídky pečovatelské služby, vytvořím projekty
aktivního zapojení seniorů do života obce, pokusím se vytvořit mezigenerační mosty.

- Aktivní občané
Občan ví nejlépe, jaká činnost mu v obci chybí. Podpořím vznik, rozvoj a realizaci zájmových skupin občanů.

- Bezpečnost hlavně pro děti
Prostřednictvím projektů zapojení občanů obce zvýším bezpečí těch nejmenších při jejich pohybu nejen v silničním provozu.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

- Hlavní priorita
Budu se snažit o zvýšení počtu spojů MHD z periferních částí obce do části Světlá a Bruntálu.

- Stav silnic
Zasadím se o udržení kvality silnic na všech užívaných úsecích v obci a v případě potřeby budu řešit jejich rychlou opravu.

- Parkování
Postarám se o zlepšení stavu parkoviště před obecním úřadem. A budu dále podporovat údržbu parkovišť stávajících, neboť počet
automobilů v obci se bude zřejmě i nadále zvyšovat.

VOLTE č. - PUSŤTE MĚ NA RADNICI!!!

KULTŮRA, SPORT

- Spolupráce s okolními obcemi
Zasadím se o rozvíjení partnerství se spřátelenými obcemi a městy v oblasti sportu. Budu podporovat požadavky občanů na
jakékoliv typy sportovních aktivit. Budu pokračovat v nastoleném trendu využívání sportovišť pro občany obce zdarma. Budu
aktivně podporovat TJ Světlá Hora a to hlavně formou poskytnutí dotací odpovídající aktuálním požadavkům.

- Nápady a myšlenky
Zasadím se o podporu projektů v oblasti kultury a sportu.
- Informační portál kulturních a sportovních akcí
Všechny informace o kulturním a sportovním dění budou na jednom místě spolu s ostatními informacemi a aktualitami, ceny
vstupného na akce, atd. Na přání jednotlivých občanů, budou tyto informace zasílány formou e-mailu.

- Sportoviště
Budu dohlížet nad správou místních sportovišť. Zasadím se o větší propagaci stávajících sportovišť, např. kuželna.

- Prostory pro moderní umění
Umožním mladým umělcům i „umělcům“ realizaci jejich umění, například zřízením legální graffiti stěny, budováním prostoru pro
streetart, na místě, které bude mimo hlavní obytnou zónu obce.

HASIČI
- Zde šetřit rozhodně nebudu!
Fungování SDH Světlá Hora a celková součinnost s vedením obce je pro obec velmi důležitá. Budu se snažit maximálně splnit
požadavky hasičů prostřednictvím investičních dotací pro jednotky SDH obcí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPLATKY ZA ODPADY
- Více přírody, méně zásahů člověka
Místo betonových ploch ve středu obce více zeleně a přírodní půdy. Budu reagovat na jakékoliv podněty vedoucí ke zlepšení
životního prostředí.

- Kvalitní ovzduší
Aktivně a pravidelně budu spolupracovat s ČIŽP a jejich měřící stanicí. Budu důsledně kontrolovat největší znečišťovatele ovzduší,
zasadím se o zrušení výjimek pro preferované firmy…

- Ohleduplnost k přírodě
Budu dělat maximum pro to, aby nedocházelo k systematickému znečišťování obecních prostor, např. v prostoru u MŠ.
- Recyklace, redukce odpadu a odpadová politika po ekonomické stránce
Radnice a VŠICHNI zaměstnanci půjdou příkladem. Budu pokračovat a zlepšovat stávající trend ohledně instalace kontejnerů na
různé druhy odpadu (plast, kov, atd.). Budu podporovat periferní části obce pro jejich maximální spokojenost. V případě, že bude
obec v dobré finanční kondici, prosadím, že občané, kteří doposud včas hradili poplatky za odpady, budou mít tuto službu ZDARMA.Program pro komunální volby 2018

PDF file: Program pro komunální volby 2018.pdf

(Microsoft Word - Program pro komun© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz