DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SH RTB Boccia zpravodaj BOZ 002 2017

SH RTB Boccia zpravodaj BOZ 002 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ai20

PDF file size:
498.27 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/i20.pdf
Download: SH_RTB_Boccia z…2_2017.pdf

Date saved:
September 1, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SH_RTB_Boccia zpravodaj_BOZ_002_2017.pdf:


Stránka 1 z 7

Vážení hráči, sportovní asistenti, vedoucí týmů, trenéři, rozhodčí, činovníci a příznivci sportu
boccia České federace Spastic Handicap (SH). Dostává se Vám do rukou druhý Boccia zpravodaj.

Nyní se nacházíme ve druhé polovině roku 2017, přinášíme Vám tedy přehled toho, co se v letošním
roce již událo a co nás teprve čeká.

PŘEHLED AKTIVIT A NÁSLEDOVÁNÍ NAŠICH VIZÍ:

Naší prioritou v období 2016/2017 byly domácí – národní soutěže, zkvalitnění úrovně herního projevu
klubových hráčů, vzdělávání klubových trenérů a rozhodčích.

Výčet kroků RTB pro zkvalitnění herní úrovně hráčů na klubové úrovni:
- RTB zakoupilo k zapůjčení a vyzkoušení:

5 ks – sada boccia míčků Superior Rio 2016 v pevném textilním kufříku

3 ks - sada boccia míčů VICTORY

3 ks – kufr na boccia míče
1 ks – boccia rampa BASHTO Athletic BASIC
1 ks – originální taška na boccia rampu BASHTO Athletic
1 ks – boccia rampa BASHTO Athletic PROFI
1 ks – transportní kufřík na boccia rampu BASHTO Athletic
1 ks – přilba pro hráče kategorie BC3

2 ks – držák na boccia míčky
10 ks – pohárek na formování boccia míčků

6 ks – měřící destička

3 ks – měřidlo pro rozhodčí 14 cm

3 ks – měřidlo pro rozhodčí 29 cm

- zajištění vzorků nových modelů míčů pro hráče klubů SH;
- zajištění a pomoc při nákupu míčů byla poskytnuta těm hráčům, kteří měli o ní zájem;
- monitoring a řada informací o novinkách v technickém vybavení se k Vám dostala přes facebookové

stránky Czech Boccia Team;
- řada informací proběhla i v uzavřených skupinách nebo e-mailem, jednalo-li se o konkrétní zájem;

V oblasti vzdělávání klubových trenérů a cvičitelů jsme také aktivní:
- v dubnu 2017 se konalo 1. školení trenérů a cvičitelů SH;
- v říjnu 2017 bude 2. školení trenérů a cvičitelů SH;
- trenérům a cvičitelům byli a jsou nadále poskytovány informace o novinkách a dění v různých

oblastech sportu boccia;

Aktivity pro rozhodčí:
- SH schválila novelu ekonomické směrnice, ve které došlo k navýšení maximální sazby odměn

rozhodčím na akcích;
- dodání triček „na míru“ těm aktivním rozhodčím národní soutěže boccia SH, kteří v roce 2016

neobdrželi odpovídající velikost;
- rozhodčím byl poskytnut překlad obou edicí nových pravidel a také překlad aktualizací pravidel;
- 1. školení rozhodčích SH se uskuteční 7.10.2017 v Teplicích;
- 2. školení rozhodčích SH se uskuteční 3.12.2017 v Brně;

Rozvoj a propagace sportu boccia:
- sjednocení a prohloubení znalostí na školeních trenérů;
- koordinátorka RTB Michaela Řiháčková byla vybrána představenstvem BISFedu do 5.ti členného
Výboru Mezinárodní federace boccii, informace máme tedy „z první ruky“ a také získala kvalifikační

certifikát SPORT COACHING: BOCCIA;

01/09/17 Boccia zpravodaj

Stránka 2 z 7

1. Domácí scéna
Za čím se můžeme letos ohlédnout?
Jak víte, národní soutěže v boccie SH 2016/2017 se zatím hrají dle „starých“ boccia pravidel.
Pouze u hráčů I. ligy BC3 od 2. kola 2016/2017 byly uděleny dvě výjimky, a to:
1) zrušení výšky sedu a 2) zrušení limitu pro délku pomocných prostředků.
Pro baráž, která národní soutěž 2016/2017 uzavírá, budou platit stejná pravidla.
Není se však potřeba domnívat, že něco „zameškáváme“. Mnoho států dohrává své národní soutěže
v tomto období stejným způsobem. Nová pravidla se teprve „usazují“ a BISFed postupně zveřejňuje
objasnění některých pravidel.
RTB Vám zajišťuje překlad všech nových aktualizací.

Mezi nejdůležitější změny pravidel zcela jistě patří:

- pravidla pro sportovní asistenty;
- zrušení omezení délky pro pomocné prostředky hráčů soutěžní třídy BC3;
- zřetelný pohyb rampou v případě, že rozhodčí předá jacka straně, která hraje;
- zrušení omezení výšky sedu u hráčů soutěžní třídy BC3;

- minuta mezi směnami;

- jeden trestný míč místo dvou;

Termínová listina uskutečněných domácích akcí - národní soutěž SH 2016/2017:

I. liga, 1. kolo 2016/2017 (08. – 09.10.2016, Havířov)
I. liga, 2. kolo 2016/2017 (11. – 12.03.2017, Brno)
I. liga, 3. kolo 2016/2017 (13. – 14.05.2017, Brno)

II. liga, 1. kolo 2016/2017 (25. – 26.02.2017, Velké Meziříčí)
II. liga, 2. kolo 2016/2017 (20. – 21.05.2017, Velké Meziříčí)

III. liga (jednokolová) 2016/2017 (01. - 02.4.2017, Krupka)

Co náš letos ještě čeká?

Baráž 2017 o I. a II. ligu (02. – 03.12.2017, Brno)

Baráž o I. a II. ligu se odehraje systémem každý s každým, bez následného „pavouka“ v každé třídě
zvlášť.

V baráži je nepřípustné nahrazovat nepřítomného hráče jiným hráčem.

V baráži o I. ligu si vítěz a hráč na druhém místě ve své třídě zajistí účast v I. lize pro rok 2018.
Ostatní účastníci baráže se stávají hráči II. ligy pro rok 2018.

V baráži o II. ligu si vítěz a hráč na druhém místě ve své třídě zajistí účast ve II. lize pro rok 2018.
Ostatní účastníci baráže se stávají hráči III. ligy pro rok 2018.

Poznámka k baráži 2017 pro hráče BC4:
Baráž hráčů BC4 o I. ligu (pro rok 2018) se neuskuteční. Důvodem je fakt, že do Národní soutěže
v boccie SH 2016/2017 se přihlásilo pouze 8 hráčů, kteří byli na základě výjimky uvedené v SŘ
2016/2017 nasazeni do I. ligy (viz SŘ 2016/2017 body 3.1.1.4. a 3.2.1.4.).

Případné rozdělení hráčů BC4 pro I. a II. ligu národní soutěže SH 2018 bude záviset od počtu
přihlášených hráčů.

Stránka 3 z 7

Baráž 2017 o I. ligu

BC1

1. Sajdak Roman 90 HR 5. místo I. ligy

2. Vlk Jiří 71 NL 6. místo I. ligy

3. Mikešová Simona 00 JE 1. místo II. ligy

4. Kubát Jan 92 JU 2. místo II. ligy

BC2

1. Hruška Zdeněk 92 JU 7. místo I. ligy

2. Froněk Jakub 86 JU 8. místo I. ligy

3. Kreibichová Jiřina 00 JU 1. místo II. ligy

4. Horáček Petr 98 OA 2. místo II. ligy

BC3

1. Čermáková Marcela 00 LK 7. místo I. ligy

2. Milková Vladislava 84 BR 8. místo I. ligy

3. Meyer Josef 90 HR 1. místo II. ligy

4. Běhounek Alois 76 HA 2. místo II. ligy

Baráž 2017 o II. ligu

BC1

1. Vlochová Nikol 97 HR 5. místo II. ligy

2. Princová Michaela 95 BR 6. místo II. ligy

3. Vacková Anna 82 BR 1. místo III. ligy

4. Mach Michal 91 NL 2. místo III. ligy

BC2

1. Prouza Miroslav 87 OA 7. místo II. ligy

2. Kadur Martin 95 BR 8. místo II. ligy

3. Pirkl Michal 89 BR 1. místo III. ligy

4. Blahovec Jan 92 JE 2. místo III. ligy

BC3

1. Švecová Zuzana 83 DS 7. místo II. ligy

2. Demeter Emil 97 LK 8. místo II. ligy

3. Bandžuch Martin 90 LK 1. místo III. ligy

4. Hellmayerová Kateřina 75 HA 2. místo III. ligy

Stránka 4 z 7

2. Mezinárodní scéna
Za čím se můžeme letos ohlédnout?
Pro rok 2017 byli navrženi vedoucí RTB do Reprezentace ČR 2017 tito hráči:

Vašíček Kamil soutěžní třída BC3 SK Kociánka Brno
Peška Adam soutěžní třída BC3 TJ Léčebna Košumberk
Čermáková Marcela soutěžní třída BC3 TJ Léčebna Košumberk

Hráči byli navrženi na základě herních výsledků ze soutěžního cyklu 2015/2016.
Reprezentační smlouvu na rok 2017 podepsali pouze Adam Peška a Marcela Čermáková (Kamil
Vašíček odmítl reprezentační smlouvu podepsat).
Marcelu Čermákovou jsme na její vlastní žádost nenahlásili na žádnou z mezinárodních soutěží, a to
z důvodu operace kolene.
Adam Peška se cítí tento rok ve formě, zodpovědně trénuje, v I. lize má dobré výsledky a proto byl
letos vyslán zatím na 2 mezinárodní soutěže.
European Regional Open v Polsku přinesl Adamovi stříbrnou medaili, na Otevřeném Světovém poháru
ve Španělské Seville skončil 19.tý.

Již od počátku roku 2015 měli a nadále mají hráči Reprezentace plánovanou přípravu, dbáme na jejich
momentální herní formu a také ji monitorujeme. Do materiálů je možno nahlédnout, a pokud by vás
zajímalo více informací, můžete se obrátit na vedoucí RTB nebo koordinátorku RTB Míšu Řiháčkovou.
Zprávy o průběhu soutěží najdete na webu České federace Spastic Handicap (www.spastic.cz) nebo
na facebookových stránkách Czech Boccia Team.

Oba dva reprezentační výjezdy byly plně hrazeny z rozpočtu RTB České federace Spastic Handicap.

Současná reprezentační „skupina“ funguje dobře, všichni spolupracují na základě vzájemného
respektu a důvěry a jako tým má v plánu nadále pokračovat.

Termínová listina uskutečněných mezinárodních akcí 2017:

EP – European Regional Open 05. – 10.07.2017, Poznaň – Polsko výběr REPRE BC3
SP – European World Open 31.07. – 07.08.2017, Sevilla – Španělsko výběr REPRE BC3

Stránka 5 z 7

Zvláštní postavení má Mezinárodní turnaj v boccie, který se konal letos v Praze (02. – 04.06.2017).
Právo účasti měli pozvaní hráči I., případně II. ligy a vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o
mezinárodní turnaj na domácí půdě, bylo umožněno všem TJ/SK čerpání případných nákladů
spojených s akcí z jejich limitu u SH.

Co nás letos ještě s Reprezentací čeká?
V říjnu bychom se měli účastnit Mistrovství Evropy. Naší vizí bylo, je a bude, posílat hráče připravené,
pozitivně motivované a zaměřené pouze na jejich vlastní herní výkon.
V případě výběru hráče na tuto mezinárodní soutěž bude výjezd opět plně hrazen RTB SH.

ME – European Regional Championship, 25.10. – 02.11.2017,Sevilla – Španělsko , výběr REPRE BC3

Co je již jasné pro příští rok?
Návrh hráčů Reprezentačního kádru boccii SH do konce června 2018:

Reprezentační kádr A – nikdo

Reprezentační kádr B

BC1 Cuřínová Kateřina JU 86

BC3 Vašíček Kamil BR 84

Reprezentační kádr C

BC3 Peška Adam LK 97

BC3 Čermáková Marcela LK 00

BC4 Bajtek Jan HR 87

Reprezentační kádr D

BC1 Blažková Simona JU 93

BC2 Žabka Josef OA 96

BC3 Svojanovský Jiří HR 96

BC3 Drahonský Marek BR 93

BC4 Schmid Marek HR 63

BC4 Pros Michal JU 94

BC4 Hubalovský Petr SP 81

Seznamu hráčů do Reprezentačního kádru SH 2018 je tedy znám, podmínky pro účast na BISFed
mezinárodních soutěžích 2018 jsou zatím rozpracované. Nadále ovšem budeme prosazovat názor, že
na mezinárodní soutěže budeme posílat pouze připravené hráče REPRE kádru SH, motivované a
zaměřené na kvalitní sportovní výkon.
Nyní pracujeme na návrhu, který bude k projednání na školení trenérů v říjnu 2017.

3. Rozhodčí
Vedoucí realizačního týmu boccia (RTB) České federace Spastic Handicap (SH) dne 22.8.2017
informovala prostřednictvím e-mailu rozhodčí a kluby o termínu 1. školení rozhodčích boccia SH, které
se uskuteční v sobotu 7.10.2017 v Teplicích, Jaselská 355.

K upozornění, že rozhodčí, kteří neabsolvují školení RTB SH, nebudou mít, bez platného „potvrzení o
školení odborné způsobilosti rozhodčích SH,“ právo rozhodovat na soutěžích pořádaných SH, je třeba
doplnit o vysvětlení a aktuální informace.

Stránka 6 z 7

Školením a následným osvědčením pro rozhodčí by měla být garantována úroveň odbornosti (třída),
jak je tomu i v jiných sportech.

Vzhledem k tomu, že nová pravidla pro rozhodčí boccia by měla sloužit jako „restart“, nebude v roce
2017 pouze jedno školení.

I po absolvování školení v průběhu domácích i mezinárodních soutěží (s ohledem na „uzrávání“ nových
pravidel BISFed) vyvstane mnoho dalších dotazů, proto budeme v roce 2018 organizovat doškolování
a semináře pro vyškolené rozhodčí a výklad pravidel „aktualizovat“.

Pokud tento systém vzdělávání některé stávající rozhodčí odradí, SH se bude muset postarat o
přípravu nových zapálených a k SH loajálních adeptů.

Je nutné si vyjasnit fakt, že rozhodčí boccia po celou dobu historie tohoto sportu „fungovali“ a byli
financováni Českou federací Spastic Handicap (vypořádání cestovních náhrad školitelům, školeným
rozhodčím, atd.) buď přímo nebo převážně prostřednictvím pořadatelských nákladů na jednotlivé akce
pro TJ/SK od SH (odměny rozhodčím, cestovné, stravné, nocležné) a není sebemenší důvod, aby tomu
bylo jinak.

Od roku 2017 také došlo, zásluhou RTB, ke zvýšení maximální sazby odměn rozhodčím (republiková
akce/den: hlavní rozhodčí 500,-Kč/původně 300,-Kč/; rozhodčí 400,-Kč/původně 200,-Kč/pomocník
150,-Kč/původně 100,-Kč).

Dne 25.1.2017 byla vydána nová pravidla BISFed (Mezinárodní federace boccii) a RTB zajistil
neprodleně jejich překlad (autorky překladu: Řiháčková, Maňáková), který jste obdrželi jako přílohu
Boccia zpravodaje 001 dne 2.3.2017.

K zavedení nových pravidel BISFed na národní úrovni z rozhodnutí RTB dojde až v soutěžích od roku
2018, po předchozím školení trenérů a rozhodčích, které mělo proběhnout v první polovině roku 2017.

V plánovaném termínu došlo prozatím na 1. školení trenérů TJ/SK (20. – 21.4.2017, Teplice) i
s ohledem na zajištění dlouhodobé odborné přípravy sportovců v klubech.

1. školení rozhodčích boccia SH se tedy uskuteční v sobotu 7.10.2017 v Teplicích, Jaselská 355
„při 2. školení trenérů TJ/SK“.

2. školení rozhodčích boccia SH proběhne „při baráži“ 3.12.2017 v Brně (sedmihodinový kurz
s mezinárodním rozhodčím, včetně praktické části na kurtu – tělocvična Purkyňova, 8 – 15 hod.).

Nabízíme k otevřené diskusi „hrubý návrh“ pro Statut rozhodčího boccia, při jehož přípravě jsme
vycházeli z materiálů Českého lukostřeleckého svazu, který se nám jevil jako velice přehledný a
srozumitelný.
Rozhodně nemáme v plánu jeho zavedení již v roce 2018, teprve po jeho celkovém „vyladění“ a
finalizaci může vejít v platnost nejdříve v roce 2019.

Statut rozhodčího boccia SH (návrh).

Rozhodčím boccia se může stát každý člen České federace Spastic Handicap starší 18 let, který se
zúčastnil školení rozhodčích, úspěšně složil předepsané zkoušky (teoretické a praktické), získal tím
potvrzení o odborné způsobilosti rozhodčích ČFSH v dané třídě.
Kandidáti se přihlašují na školení písemně buď sami, nebo prostřednictvím svého klubu. Výběr
kandidátů provádí RTB a ten také zajišťuje organizaci školení, doškolení a semináře v případě změn
v pravidlech.

Stránka 7 z 7

Odbornost rozhodčích (třída) SH:

Rozhodčí II. třídy – kandidát rozhodčího boccia, který absolvoval školení rozhodčích a úspěšně
absolvoval závěrečnou zkoušku a následně vykonával činnost rozhodčího nepřetržitě alespoň dva roky
a v tomto období rozhodoval alespoň na 6 akcích národní soutěže uvedených v kalendáři SH,

Následně může rozhodovat národní soutěže, ne však samostatně, ale pod dohledem rozhodčího I.
třídy.
Ve výjimečných případech může rozhodovat i samostatně na národních soutěžích, vyjma I. ligy a
baráže.

Rozhodčí I. třídy – řádně jmenovaný rozhodčí II. třídy, který vykonával činnost rozhodčího
nepřetržitě alespoň dva roky od data jmenování do II. třídy a v tomto období rozhodoval alespoň na 6
akcích národní soutěže uvedených v kalendáři SH, absolvoval školení na zvýšení odbornosti a úspěšně
absolvoval závěrečnou zkoušku.

Následně může samostatně rozhodovat všechny soutěže národního významu na území České
republiky, především I. ligy a baráže.

Kandidát mezinárodního rozhodčího – může se jím stát rozhodčí I. třídy, který vykonával činnost
rozhodčího nepřetržitě alespoň tři roky na 12 akcích národní soutěže SH, osvědčil se svými
teoretickými i praktickými znalostmi a ovládá aktivně anglický jazyk. Aby SH vyslala rozhodčího
k BISFed testu za účelem získání statusu mezinárodního rozhodčího, bude posouzena jeho praxe a
absolvuje praktický test v angličtině.

Školení, doškolení, semináře – vzdělávání rozhodčích.

Školení rozhodčích slouží k získání odbornosti rozhodčího a zvýšení třídy.
Doškolení rozhodčích slouží k obnovení třídy či prodloužení platnosti.
Součástí školení a doškolení jsou vždy závěrečné zkoušky. Platnost je stanovena na 2 roky.
Rozhodčí není povinen si třídu zvyšovat.
Seminář slouží k získání nových poznatků z pravidel a řádů.
Školení, doškolení nebo seminář se koná podle potřeby, nejméně však jednou za 2 roky. Pokud je
rozhodčí na školení, doškolení nebo seminář pozván a nemůže se dostavit, je jeho povinností písemně
se omluvit.

Navrhovaný statut rozhodčích SH bude ještě doplněn o další kapitoly (delegování rozhodčích na
jednotlivé soutěže, povinnosti a práva rozhodčích, hlavního rozhodčího, oblečení, vybavení, neplnění
povinností a nekázeň, odměny a úhrada nákladů, budoucí komise rozhodčích SH) a nebudou již
součástí připravovaného Soutěžního řádu BOCCIA na rok 2019.

Situace v boccie u nás i ve světě se neustále vyvíjí, proto budeme v naši práci nadále pokračovat ještě
s větším nasazením a průběžně Vás informovat prostřednictvím Boccia zpravodaje, webu České
federace Spastic Handicap a také na facebookových stránkách Czech Boccia Team, které vede
koordinátorka RTB SH Michaela Řiháčková a v pravidelných intervalech publikuje nové informace ze
sportu boccia.

Přílohy BOZ_002:
1) Národní soutěž v boccie SH 2016/2017 - konečné pořadí;
2) Obsah školení trenérů / cvičitelů / asistentů boccia SH;

Marián Lačný Michaela Řiháčková Pavla Přistoupilová
zástupce SH v RTB koordinátor RTB SH vedoucí RTB SH


SH RTB Boccia zpravodaj BOZ 002 2017

PDF file: SH_RTB_Boccia zpravodaj_BOZ_002_2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz