DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zebco spinnig cup 2017

Zebco spinnig cup 2017
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aiHW
Description:
Napísali o Nás :D
PDF file size:
610.57 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/iHW.pdf
Download: 54_zebco_spinni…p_2017.pdf

Date saved:
December 4, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 54_zebco_spinnig_cup_2017.pdf:


INFOSERVIS

DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY POHADOM
ORGANIZÁTORA A PRETEKÁROV.

ZEBCO SPINNING

CUP 2017

č od skorého rána sa deti schádzali

vňkrásnom upravenom prostre-

dí. Pstruhy šplechotali koncami
chvostov nad hladinou, akoby sa snačili
nad vodou lietaČ, aňzároveď asi uč poze-
rali na nástrahy, ktoré im všetci pretekári chystali. Je potešitežné, če pretekári okrem
klasických rotaťiek, voblerov, ťi gumených
nástrah, vsadili aj na vlastne nástrahy.
Objavili sa tak jedineťné rotaťky, alebo aj
nádherné domáce voblery. Pretekalo sa
podobne ako na majstrovstvách sveta.
Losovanie urťilo poradie vňkačdom kole,
vňakom vybiehali deti na traČ, aňtak si sami
mohli vybraČ lovné miesto. Ich beh bol
zaujímavý hlavne pre rodiťov, lebo viacerí to začili uňsvojich detí prvýkrát…

Ale kňsamotným pretekom. Od za-
ťiatku to bola vežmi vyrovnaná partia.
Rybám bolo jedno, ťi vláťil chlapec alebo
dievťa. Brali všetkým. Nádherné pstruhy
aňaj krásne zdravé šČuťky. Chytalo sa
toho veža, aňtak celkové výsledky boli
dlho na váčkach. Vňkategórii do 10 rokov
bol najlepší Matej Augustín zňKrako-

vian, pred Alexom Blanárikom zňMyjavy

aňTomášom Dobrovodským zňVrbové-
ho. Vňkategórii do 14 rokov bol najlepší

Maxim Humaj zňPiešČan, pred Patrikom
Dobrovodským zňVrbového aňtretí skonťil
Mathias Molnár zňPiešČanskej organizá-

cie SRZ. OsemnásČroťným pretekárom
vládla čena. Najlepšia bola Soďa Predná zňKrakovian, pred Samuelom Baranovi-
ťom zňHlohovca aňsvojim bratom Patri-

kom Predným.ň

Jaroslav HELER,

organizátor pretekov

Prvé prívlažové preteky

tejto sezóny, Zebco Cup,

sa uskutožnili v sobotu

15. apríla 2017 na jazere
Verešvárska ba a v ťerveníku. Keňľe lov

na prívlaž bol v tomto

období zakázaný, bola to

jedinežná moľnosč PRE

MLADÚ GENERÁCIU

rybárov zachytač si
týmto spôsobom.Prví traja v U18.
Víčazná trojica v U14.
Najlepší v U10.
ZEBCO SPINNING CUP 2017 pohľadom pretekára

onečne sme sa dočkali prvých prete-
kov pre deti. Presne v polovici apríla

sa uskutočnili na jazere vČerveníku
prvé prívlačové preteky zo seriálu Kinder
spinning tour 2017. Keďže pred týždňom sa
tu uskutočnili dvoje pretekov pre dospelých,
na ktorých som sa bola pozrieť a zistiť, akú
taktiku zvoliť pre úspešné preteky. Dospelým
posledné dve kolá už pstruhy veľmi nešli,
a tak som sa rozhodla zamerať celé prete-
ky na ostrieže a ostatné druhy malých rýb.
Bodovalo sa – čo ryba, to bod. Ako vždy sa
začínalo losovaním. Vyžrebovala som si číslo
25, čo bolo predposledné štartovné číslo.
Štartovalo sa postupne po päťsekundových
intervaloch a bežalo sa na miesta podľa uvá-
ženia. Na podujatí štartovalo 26 pretekárov
a celkom bolo 35 miest, čo umožňovalo pre-
chádzať počas pretekov na iné miesto. Keďže
som štartovala predposledná, veľa miest na
výber som nemala. Väčšina pretekárov išla
na pstruha, no ja som sa zamerala na lov na
umelú patentku. Prišla som na miesto v tŕstí,
kde som predpokladala výskyt ostriežov.
Zaznelo trúbenie, a tým sa začali samotné
preteky. Po niekoľkých nahodeniach a ma-
lých ťukancoch som použila na nástrahu
osvedčený dip Master mix spray– patentka.
Toto sa okamžite prejavilo a ulovila som
prvého ostriežika. O niekoľko minút pri-
budol ďalší, čo ma potešilo. Do konca kola
som mala ešte veľa záberov, ktoré boli veľmi
jemné a nedokázala som ich premeniť. Prvé
kolo sa skončilo a ja som bola na 5. mieste
s dvoma rybami. Druhé kolo som štartovala
18-ta, čo už bolo o niečo lepšie. No opäť som
si vybrala to isté miesto, nakoľko som tam
mala dosť záberov. Pred druhým kolom som
zamenila háčik za väčší, veľkosť 16. Predtým
som chytala na 20-ku. Zmena háčika sa mi
vyplatila a hneď na začiatku som chytila dva
ostrieže. No potom to ustalo, a tak som 15
minút pred koncom kola zmenila miesto, čo
sa prejavilo ulovením ďalších dvoch ostrie-
žov. Tretie kolo som štartovala už 11-ta, a tak
som mala viac miest na výber. Vybrala som
si krásne miesto s prechodom z plytčiny do
jamy. Tu som mala opäť veľa záberov a nako-
niec sa mi podarilo uloviť jedného ostrieža
a jedného pleskáča, sčím som obsadila dele-
né 1. - 3. miesto. Pred posledným kolom som
mala len jeden cieľ, uloviť aspoň jednu rybu,
a tým si zabezpečiť miesto na debni. Nako-
niec sa mi to podarilo štvrtým nahodením
a v podberáku sa trepal prvý pleskáč. Toto ma veľmi upokojilo a už som chytala vo väč-šej pohode. Do konca kola som ešte niekoľko
rýb nezasekla, no podarilo sa mi ešte chytiť
jedného ostriežika, čo znamenalo 2. miesto
v kole a celkovo 1. miesto v kategórii U-18.
S výsledkom som bola veľmi spokojná, ale

čo ma viac potešilo, bolo umiestnenie
môjho staršieho brata, ktorý skončil
tretí, sčím bol veľmi spokojný.

Na záver by som sa rada po-

ďakovala organizátorom pretekov

z Verešvárskej bane, p. Helerovi,

Združeniu priaznivcov špor-
tového rybolovu afi rme Sports.

Taktiež by som sa rada poďakovala

všetkým zúčastneným pretekárom,

bez ktorých by sa preteky neusku-
točnili.Soňa PREDNÁ,

Sports Fishing Team Slovakia
ma veľmi upokojilo a už som chytala vo väč-
šej pohode. Do konca kola som ešte niekoľko
rýb nezasekla, no podarilo sa mi ešte chytiť
jedného ostriežika, čo znamenalo 2. miesto
v kole a celkovo 1. miesto v kategórii U-18.
S výsledkom som bola veľmi spokojná, ale

čo ma viac potešilo, bolo umiestnenie
môjho staršieho brata, ktorý skončil

Soňa PREDNÁ,

Sports Fishing Team Slovakia
Soňa Predná s bratom Patrikom.


Zebco spinnig cup 2017

PDF file: 54_zebco_spinnig_cup_2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz