DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

zájmové chovy

zájmové chovy
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ajdu

PDF file size:
132.16 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/jdu.pdf
Download: zájmové chovy.pdf

Date saved:
February 9, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document zájmové chovy.pdf:


KOMU JE STUDIUM URČENO ?
Vzdělávací program Ekonomika a provoz zájmových chovů je určen absolventům
středních škol, kteří chtějí získat širší a hlubší vzdělání jednak v oblasti zájmových chovů
zvířat, jednak v oblasti ekonomiky, provozu a řízení, včetně financí a daní.
Do zájmových chovů spadají pouze ta zvířata, která lidé chovají pro svůj zájem, zálibu,
koníčka. Jedná se především o psy, kočky, koně, křečky, akvarijní rybičky, terarijní zvířata
včetně plazů, andulky a papoušky.
Studium je tříleté (forma denní i dálková), zakončeno absolutoriem. Absolventi
získávají titul DiS (Diplomovaný specialista), který je obdobný titulu Bc (bakalář) na vysoké
škole.

PODMÍNKY PŘI PŘIJETÍ KE STUDIU
Základní podmínkou k přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou.
Uchazeči vyplní přihlášku (naleznete ji na webových stránkách školy www.podskalska.cz),
kterou ve stanové lhůtě odešlete. Dále se přihlíží k:
 hodnocení znalostí uchazeče získaných ve středním vzdělávání v závěrečném

ročníku uvedeném na vysvědčení;
 souhrnnému hodnocení maturitní zkoušky vycházejícího z maturitního vysvědčení;
 klasifikaci 1. cizího jazyka na vysvědčení ve 2. pololetí posledního ročníku ve
střední škole.

SKLADBA PŘEDMĚTŮ
První cizí jazyk Daňová evidence Etika zájmových chovů zvířat
Druhý cizí jazyk Praktikum verbální komunikace Etologie zvířat
Komunikace v1. cizím jazyce Seminář k absolventské práci Zoologie
Ekonomika a provoz zájmových chovů Právo Zájmové chovy
Účetnictví Účetnictví na počítači Zájmová a sportovní kynologie
Mikroekonomie Praktická anatomie a fyziologie zvířat Praktické využití psů v zoorehabilitaci
Psychologie Biologie Praktické využití koní v hiporehabilitaci
Sociální komunikace Mikrobiologie Projektové řízení
Profesní komunikace a etiketa Zoohygiena Management
Prezentační a komunikační techniky Parazitologie Základy genetiky a šlechtění zvířat
Marketing Nemoci zvířat Výživa zvířat a nauka o krmivech
Praktické využití ostatních zvířat

v rehabilitaci

PŘÍKLADY UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Majitel či pracovník psí školky; majitel či pracovník psího hotelu či hotelu pro zvířata
zájmových chovů; zakladatel či pracovník neziskové organizace zaměřené např. na
ochranu zvířat, rehabilitaci s využitím zvířat; odborný pracovník společenských a
chovatelských organizací; zakladatel nebo pracovník organizace zabývající se
hippoterapií, canisterapií nebo jinými formami animoterapií; ředitel či pracovník organizující
převoz, manipulaci, soutěže a sportovní aktivity zvířat zájmových chovů; zakladatel či
pracovník v institucí zabývající se péčí či ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat
(např. útulky pro opuštěná zvířata); odborný pracovník soukromé instituce zabývající se
poradenstvím v oblasti etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat
zájmových chovů; pracovník veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti jejich
týrání.zájmové chovy

PDF file: zájmové chovy.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz