DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

propozicie trojboj cacov 2018

propozicie trojboj cacov 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ajet

PDF file size:
168.03 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/jet.pdf
Download: propozicie troj…v 2018.pdf

Date saved:
July 18, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document propozicie trojboj cacov 2018.pdf:


Slovenský zväz vojakov v zálohe, klub vojakov

v zálohe BA- 001

PROPOZÍCIE

Kvalifika né preteky v streleckom trojboji

28. - 29. júla 2018

Organiza né ustanovenia.

Organizátor : Klub vojakov v zálohe BA-001
Miesto konania : Strelnica Senica-Čáčov

Dátum konania : 28.7. – 29.7. 2018

Riaditeľ pretekov : Peter Parízek

Hlavný rozhodca : Eduard Lipovský
Rozhodcovia : Milan Daňo st., Milan Daňo ml.

PHK: Ľubomír Bartovič,
Súťažné podmienky : Súťaží sa podľa pravidiel KVvZ

a platných smerníc na rok 2018

Technické ustanovenia.

Disciplíny : Súťaž jednotlivcov z pištole a revolvera
Zbrane a strelivo : Vlastné, kaliber 7,62 až 11,43
Vybavenie : Stoličky, stolík. Na strelnici nie sú

k dispozícii stojany na ďalekohľad

Štartovné : 7€ za jeden štart
Protesty : Do 15 minút od vyvesenia výsledkov

s vkladom 20€

Občerstvenie : Bufet zabezpečený
Poistenie : Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastné
riziko. Odporúčame vlastné poistenie.
Ubytovanie : ubytovanie organizátor nezabezpečuje

Prihlášky : mailom na lubo@skpalex.sk

, telefonicky na

č. 0918/942024 najneskôr do 26.7.2018

Časový rozvrh – sobota a nedeľa
Prezentácia a preberanie zbraní: 8:00 – 8:40

Zahájenie : 8:50

1. zmena : 9:00

Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii
ak si to vyžiada situácia.propozicie trojboj cacov 2018

PDF file: propozicie trojboj cacov 2018.pdf

Microsoft Word - propozicie trojboj cacov ȀĀ© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz