DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

IonimaxImelpdf

IonimaxImelpdf
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/al3c

PDF file size:
498.78 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/l3c.pdf
Download: IonimaxImelpdf.pdf

Date saved:
September 2, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document IonimaxImelpdf.pdf:


Vplyv ionizovanej vody pomocou zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť Holsteinských dojníc na farme AGROCOOP IMEĽ.
Testovali sme na zvieratáchNie len Vám zaručí mäkšiu, zdravšiu vodu. Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší životný štýl, pre lepšiu produkciu zvierat a zvýši dostupnosť minerálov z prírody.
Metodika pokusu•Trubka Ionimax IPP bola namontovaná dňa 17.4. 2017 na vstupe vodovodnej inštalácie na hale pre dojnice v plnej laktácií v sekciách 1,2,3 a 4. •Ostatné sekcie 6,7,8,9 a 10 boli s prívodom vody bez trubky Ionimax a boli vyhodnocované v rovnakom čase ako kontrolná skupina bez trubky Ionimax. Všetky sekcie v rovnakom období dostávali identickú kŕmnu dávku podľa úžitkovosti. •Vyhodnocovali sme ukazovatele úžitkovosti a kvality mlieka na základe kontroly úžitkovosti jednotlivých dojníc Holsteinského plemena v mesiaci máj, apríl 2017 a porovnali aj z mesiacom marec, keď ešte nebola namontovaná trubka Ionimax. •Dojnice boli vždy na konci mesiaca kontrolované na dennú produkciu mlieka, obsah tuku a bielkoviny v mlieku a na obsah Somatických buniek v mlieku. Z merania a porovnávania výsledkov boli z jednotlivých sekcií vyradené dojnice v karanténe s neštardatným mliekom nad 600 tisíc somatických buniek. •Porovnali sme aj výsledky úžitkovosti pred montážou (hodnotenie za marec) a po montáži zariadenia (hodnotenie za apríl a máj) pre porovnanie vývoja úžitkovosti a zmeny podmienok a kŕmnej dávky na farme. Pri obidvoch meraniach boli zdravotný stav dojníc a bežná medikácia v norme kvalitatívnych ukazovateľov. Boli robené odbery a merania kvality mlieka v certifikovanom laboratóriu v Žiline pod Plemenárskymi službami Slovenskej Republiky, š.p. •Po vytriedení dojníc z jednotlivých sekcií a štandardu mlieka sme vyhodnotili priemery ukazovateľov a graficky znázornili.
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za všetky dojnice.

28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Mlieko za deň [kg] Máj 2017
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,8 3,82 3,84 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za všetky dojnice.

3,8 3,82 3,84 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 102 103 104 105 106 107 108 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za dojnice do 100 dní Laktácie.

ž2 33 34 35 36 37 38 39 40 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Mlieko za deň [kg] Máj 2017 do 100 dní Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017 do 100 dní Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za dojnice do 100 dní Laktácie.

ž,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017 do 100 dní Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 0 20 40 60 80 100 120 140 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017 do 100 dní Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za dojnice nad 100 dní Laktácie.

ž7 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Mlieko za deň [kg] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 4,02 4,04 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Tuk [%] Máj 2017 2. po 100 dňoch Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za dojnice nad 100 dní Laktácie.

ž04 106 108 110 112 114 116 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,32 3,325 3,33 3,335 3,34 3,345 3,35 3,355 3,36 3,365 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Bielkovina [%] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Záver s merania.•Na hale so sekciami dojnícč. 1, 2, 3 a 4, kde bola namontovaná trubka Ioniomax, bol signifikantne znížený obsah Somatických buniek a zvýšená kvalita mlieka v obsahu tuku aj bielkoviny. •Z výsledkov vyplýva, že aj napriek zníženiu produkcie mlieka v celom stáde v máji z dôvodu príchodu horúčav aj zmeny kŕmnej dávky sa potvrdilo, to že má voda po prietoku Ionimaxom vplyv na zlepšenie kvality mlieka a zlepšenie zdravotného stavu dojníc. •Tiež môžeme pozorovať zníženie počtu chorých dojníc v karanténe s neštardatným mliekom v hale, kde je namontovaná trubka Ionimax.


IonimaxImelpdf

PDF file: IonimaxImelpdf.pdf

IonimaxImel© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz