DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

aeronet.cz Třetí světová skončí do třiceti minut Ale co na tom dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podp

aeronet.cz Třetí světová skončí do třiceti minut Ale co na tom dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podp
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/alQ5

PDF file size:
339.37 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/lQ5.pdf
Download: aeronet.cz-Třet…8 podp.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document aeronet.cz-Třetí světová skončí do třiceti minut Ale co na tom dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podp.pdf:


Pozorovatelka

Srp 21,

2016
Třetí světová skončí do třiceti minut. Ale co na tom – dost
bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podpořme
Clintonovou a americké hodnoty!

aeronet.cz
/news/treti-svetova-skonci-do-triceti-minut-ale-co-na-tom-dost-bylo-ruske-agrese-a-ve-vyroci-
srpna-68-podporme-clintonovou-a-americke-hodnoty
Třetí světová skončí do třiceti minut. Ale co na tom – dost bylo ruské agrese a ve
výročí srpna 68 podpořme Clintonovou a americké hodnoty!
Máme dnes výročí neslavného srpna 1968 a to je den, kdy si nejen Česko/Slovensko, ale i
celý západní svět může naplno uvědomit a připomenout tu ruskou “agresivní a
rozpínavou” politiku. A po nějakých cca 50-ti letech se tato událost stala obzvláště
aktuální tím, že ve Spojených státech je před volbami a jedním ze dvou kandidátů je
“agent Kremlu”, Donald Trump. A že právě ve Spojených státech se situace hrotí tak, že
svět stojí na hraně třetí světové války – přesněji ale katastrofy, kterou nikdo nemusí
přežít.
Předpokládám, že všechna prozápadní/proamerická média se dnes možná až uštvou v
popisování, jak Rusko v právě v 68 předvedlo, jakým je agresorem a budou podporovat
Hillary a budou volat po více NATO/USA základnách v Evropě a po ještě větším jejích
přibližování k hranicím Ruska než se děje od doby, kdy Rusko rozpustilo Varšavskou
smlouvu. A že všichni se budou ohánět “západními hodnotami” a budou volat po tažení
na Rusko i za cenu války – hlavně že tím půjdou na ruku Hillary a USA, přesvědčeným, že i
třetí světová proběhne pouze na území Evropy, zatímco Spojené státy se válkou zachrání
ze své vlastní krize stejně, jako tomu bylo za dvou předchozích.

1/8

V roce 1968 jsem byla dítě školou povinně, ale pamatuji si tolik, že nejvíce jsem se
radovala, když na jaře 1969 hokej mezi ČSSR a SSSR skončil 2:0 a 4:3 ve prospěch
Československa. Ale uplynulo nějakých cca 50 let a novým pohledem není tak jasné, jestli
srpen 1968 byl opravdu neslavný! Byla přece nějaká dohoda o bipolárním rozdělení světa
-kdo tedy byl doopravdy agresorem? Byly to skutečně ruské tanky anebo naopak USA
přes něco na způsob současných neziskovek? A nebyla to nakonec skutečně jen zkouška
na listopad 89, o kterém dnes už víme, o co šlo?
Ať je to jak chce – tehdy to nebyly pouze ruské tanky, ale také německé, polské a dalších
zemí východního bloku, bude tedy i jim dnes připomínáno, jak se proti tehdejšímu
Československu provinily anebo se jejich vina smaže stejně, jako vina Německa za
druhou světovou? Proč je dnes Německo tou nejskvělejší zemí a to dokonce tak, že jako
jediné jí bylo povoleno se po 89. sjednotit, zatímco Rusko, které se za druhé světové
muselo pouze bránit, je stále největším zlem proto, že se nechce nechat rozložit?
I slepému musí být jasné, že jde o pouze a jen o ruské zdroje, o které vždy šlo “až v první
řadě”. A že Rusko je trnem v oku právě proto, že na rozdíl od Evropy se rozkrást
nenechalo – nemluvě o tom, že Evropa žádné vlastní zdroje nemá. A protože je nemají ani
Spojené státy, budou dnes evropští/USA politici a evropská/USA média opět provolávat
slávu západním hodnotám a americkému NATO tažení na Rusko, zatímco doma jim
plynový hořák bude svítit díky ruskému plynu (a Merkelová moc dobře ví, proč podporuje
rozšíření Nord Streamu, díky kterému bude mít Německo – sjednocené, tedy Velké
Německo – celou Evropu naprosto v hrsti).
Na internetu jsem narazila na dopis tří občanů, žijících v USA, přičemž jedním z nich je
mediálně známý The Saker. Dopis je z června 2016, ale na konci srpna, kdy v souvislosti s
americkými volbami se situace hrotí ke třetí světové válce (viz události kolem Krymu), jej
považuji za ještě aktuálnější, než v době, kdy vznikl. A ve výročí srpna 68, které se stane
velikou příležitostí k šíření antiruské propagandy, což přesněji už lze nazvat štvaním k
válce podle představ H. Clintonové, tzn. k celosvětové jaderné válce, jej vkládám jako
nejzásadnější odpověď a jako shrnutí situace současných dnů. Text dopisu je zde:

Ruské varování, The Saker, 1.6.2016
My, níže podepsaní, jsme Rusové žijící a pracující v USA. Sledovali jsme s rostoucí úzkostí,
jak nás současná politika USA a NATO přivádí na extrémně nebezpečný kolizní kurs s
Ruskou federací, jakož i s Čínou. Mnoho respektovaných vlasteneckých Američanů, jako
Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, Philip Giraldi, Ray McGovern a mnoho dalších
varovali před hrozbou třetí světové války. Ale jejich hlasy jsou zcela utopeny v hluku
masových medií, která jsou plná falešných a nepřesných zpráv a komentářů, které tvrdí,
že ruská ekonomika je v troskách a ruská armáda je slabá – to vše bez jakéhokoliv
důkazu. Ale my, protože známe ruskou historii a současný stav ruské společnosti a ruské
armády, nemůžeme naslouchat těmto lžím. Cítíme, že je naší povinností, jako Rusů
žijících ve Spojených státech, varovat americký lid, že je obelháván a říci mu pravdu.

2/8

A pravda je jednoduše taková: Pokud bude válka s Ruskem, pak Spojené státy, budou s
jistotou zničeny, a většina z nás skončí mrtvá.
The End of the World in 30 Minutes:
Pojďme o krok zpět a dejme to, co se dnes děje, do historického kontextu. Rusko utrpělo
strašlivě v rukou cizích útočníků, ztratilo 22 milionů lidí ve druhé světové válce. Většina
obětí byli civilisté, protože země byla napadena a Rusové přísahali, že nikdy nedopustí,
aby se podobná katastrofa opakovala. Pokaždé, když bylo Rusko napadeno, vynořilo se z
konfliktu jako vítěz. V roce 1812 Napoleon napadl Rusko; v roce 1814 ruská kavalérie
vstoupila do Paříže. 22. června 1941, Hitlerova Luftwaffe bombardovala Kyjev; dne 8.
května 1945, sovětští vojáci vstoupili do Berlína.
Časy se ale změnily. Pokud by měl Hitler napadnout Rusko dnes, byl by mrtev o 20 až 30
minut později a jeho bunkr by byl redukován na doutnající trosky po zásahu nadzvukové
řízené střely vypuštěné z malé lodi ruského námořnictva někde v Baltickém moři.
Efektivita a schopnosti nových ruských ozbrojených sil byly nejvíce přesvědčivě
prokázány v průběhu nedávného zásahu proti ISIS, Al Nusra a dalších ze zahraničí
financovaných teroristických skupin působících v Sýrii. Kdysi dávno muselo Rusko
reagovat na invaze vybojováním pozemních bitev na svém vlastním území a teprve pak
zahájit protiútok proti agresorovi, ale to již dnes není nutné. Nové ruské zbraně
umožňují, aby odplata byla instantní, nezjistitelná, nezastavitelná a naprosto smrtící.

https://youtu.be/O5LFB39yCA4

3/8

Hillary Clintonová a její představa pokračující moci USA
Pokud by tedy měla zítra vypuknout válka mezi USA a Ruskem, je zaručeně jisté, že by
USA byly zničeny. Minimálně by přestaly existovat elektrické sítě, internet, ropovody a
plynovody a mezistátní dálniční systém, letecká doprava i GPS navigace. Finančních
centra by ležela v troskách. Vláda by přestala fungovat na všech úrovních. Americké
ozbrojené síly, rozmístěné po celém světě, by již nemohly doplňovat zásoby. A
maximálně by celé území kontinentálních Spojených států bylo pokryto vrstvou
radioaktivního popela. Neříkáme to proto, abychom budili paniku, ale proto, že na
základě známých skutečností jsme sami znepokojeni. V případě napadení, Rusko
neustoupí; na útok odpoví protiútokem a úplně zničí Spojené státy.
Vedení USA učinilo vše co mohlo, aby eskalovalo situaci na pokraj katastrofy. Za prvé,
jeho anti-ruská politika přesvědčila ruské vedení, že dělat ústupky a vyjednávat se
Západem je marné. Ukázalo se, že Západ bude vždy podporovat kteréhokoliv
protiruského jednotlivce, skupinu, hnutí, nebo vládu, ať už jsou to odsouzení, na daních
podvádějící ruští oligarchové, ukrajinští váleční zločinci, Saudskou Arabií podporovaní
wahhábističtí teroristé v Čečensku, nebo katedrálu znesvěcující punkové v Moskvě.
Nyní, když se NATO, v rozporu se svými předchozími sliby, rozšířilo až k ruské hranici,
jsou americké ozbrojené síly rozmístěny v pobaltských státech, na dostřel z děl u
Petrohradu, Ruského druhého největšího města, Rusové nemají kam ustoupit. Nebudou
útočit; ani nebudou ustupovat nebo kapitulovat. Ruské vedení má více než 80% podporu
veřejnosti; zbývajících 20% jak se zdá, cítí, že Rusko je být příliš zranitelné, než aby mohlo
oponovat západu. Rusko se ale bude bránit, bude odplácet a provokace, nebo
jednoduchá chyba by mohla vyvolat sled událostí, které skončí smrtí milionů Američanů a
Spojenými státy v troskách.

4/8

Nová ruská zbraň, která

šokovala

USA i Čínu
Na rozdíl od mnoha Američanů, kteří vidí válku jako vzrušující zahraniční dobrodružství,
Rusové válku nenávidí a obávají se jí. Ale jsou na ní také připraveni, připravují se na válku
již několik let. Jejich přípravy byly co nejefektivnější. Na rozdíl od USA, které mrhají
nesčíslné miliardy na pochybné programy předražených zbraní, jako jsou stíhačky F-35,
Rusové jsou velmi skoupí se svými obrannými rubly, jsou až 10 krát cenově efektivnější v
porovnání s přebujelým obranným průmyslem Spojených států. I když je pravda, že ruská
ekonomika trpí nízkými cenami energií, není zdaleka v troskách, a návrat k růstu se
očekává, již v příštím roce.
Senátor John McCain kdysi nazval Rusko “čerpací stanici maskující se jako země”. Lhal.
Ano, Rusko je největším světovým producentem ropy a druhým největším vývozcem
ropy, ale je dnes už také největším světovým vývozcem obilí a technologií pro jaderné
elektrárny. Je to stejně pokročilá a sofistikovaná společnost, jako Spojené státy. Ruské
ozbrojené síly, a to jak konvenční tak jaderné, jsou nyní připraveny k boji, a oni jsou více
než rovným soupeřem pro USA a NATO, zejména pokud válka vypukne někde poblíž
ruských hranic.
Ale takový konflikt by byl sebevražedný pro všechny strany. Jsme přesvědčeni, že
konvenční válka v Evropě se s velkou pravděpodobností může velmi rychle změnit na
válku jadernou, a že jakýkoli jaderný úder USA / NATO na ruské síly či území, by
automaticky vyvolal odvetný ruský jaderný úder na kontinentální Spojené státy. V
rozporu s nezodpovědnými výroky některých amerických propagandistů, nejsou
americké systémy protiraketové obrany schopny stínit americký lid před ruským
jaderným úderem. Rusko má prostředky k útoku na cíle v USA raketami s dlouhým
doletem a to jak nukleárními, tak konvenčními zbraněmi.

5/8

Jediným důvodem, proč se USA a Rusko, namísto zmírnění napětí a spolupráce na
širokém spektru mezinárodních problémů, ocitly na kolizním kurzu, je tvrdohlavé
odmítání vedení USA přijmout Rusko jako rovnocenného partnera: Washington chce
zarputile být “světovou jedničkou” a “nepostradatelným národem”, i když se jeho vliv
neustále zmenšuje v důsledku řetězce zahraničně politických a vojenských katastrof, jako
Iráku, Afghánistán, Libye, Sýrie, Jemen a Ukrajina. Pokračování americké hegemonie je
něco, co ani Rusko, ani Čína, ani většina ostatních zemí nejsou ochotny přijmout. Tato
postupná, ale zjevná ztrátu moci a vlivu způsobila, že se vedení USA stalo hysterickým; a
od hysterického je jen malý krok k sebevražednému. Američtí političtí představitelé by
měli být umístěni pod kontrolu psychiatrů.
Za prvé a především vyzýváme velitele amerických ozbrojených sil, aby následovali
příkladu admirála William Fallona, který, když byl dotázán na válku s Íránem, údajně
odpověděl “ne když jsem ve službě já” Víme, že nejste sebevrazi a že si nepřejete zemřít
kvůli od reality odtržené imperiální aroganci. Pokud je to možné, prosím, sdělte svým
podřízeným, kolegům a především svým civilním nadřízeným, že válka s Ruskem nezačne
v době, kdy jste ve službě vy. Přinejmenším si slibte, že jednoho dne, ve chvíli, kdy je
vydán sebevražedný rozkaz jej odmítnete vykonat, protože jej považujete za zločinný.
Nezapomeňte, že podle verdiktu Norimberského tribunálu “Zahájení útočné války … je
nejen zločinem podle mezinárodního práva; je to největší zločin lišící se od jiných
válečných zločinů v tom, že obsahuje v sobě nahromaděné zlo celku”. Od Norimberku už
“plnil jsem jen rozkazy” není platnou obhajobou. Prosíme nestaňte se válečnými zločinci.
Obracíme se též na americký lid, aby mírovými, ale rozhodnými kroky oponoval každému
politiku nebo straně, která se zúčastňuje nezodpovědné a provokativní protiruské
kampaně a podporuje politiku zbytečné konfrontace s jadernou velmocí, která je
schopná zničit USA asi za hodinu. Mluvte, prolomte bariéru hromadných sdělovacích
prostředků propagandy, a uvědomte vaše spoluobčany o nesmírných nebezpečích
konfrontace mezi Ruskem a USA.
Neexistuje žádný objektivní důvod, proč by USA a Rusko o sobě měly uvažovat jako o
nepřátelích. Současná konfrontace je zcela výsledkem extremistických názorů
„neokonzervativců“, kteří infiltrovali americkou federální vládu, a kteří se domnívají, že
každá země, která se odmítá podřídit jejich diktátu má být, jako nepřátelská, rozdrcena.
Díky jejich neúnavnému úsilí, již zemřelo více než milion nevinných lidí v bývalé Jugoslávii,
v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, Pákistánu, na Ukrajině, v Jemenu, Somálsku a v

6/8

mnoha dalších zemích, to vše z důvodu jejich šíleného naléhání, že USA musí být první
světovou velmocí, ne jen obyčejnou, normální zemí, a že každý národní vůdce se před
nimi musí sklonit, nebo může být svržen. V Rusku, síla neokonzervativců konečně
narazila na nehybný objekt. Musí být zastaveni, před tím, než nás všechny zničí.
Jsme si naprosto a kategoricky jistí, že Rusko nikdy nenapadne USA, nebo členský stát EU,
že Rusko nemá žádný zájem o znovuvytvoření SSSR, a že neexistuje žádná “ruská hrozba”
nebo “ruská agrese”. Ruska ekonomický úspěch má hodně co do činění s odpojením
kdysi na Rusku závislých republikách. Ale stejně tak jsme si jisti, že pokud Rusko bude
napadeno, nebo dokonce jen mu bude hrozit útok, neustoupí a ruské vedení se nenechá
zastrašit. S velkým smutkem a těžkým srdcem budou plnit svou povinnost a spustí
nukleární palbu ze které se Spojené státy nikdy nezotaví. I kdyby bylo celé ruské vedení
zabito v prvním úderu, takzvaná “Mrtvá ruka”
„Ruka mrtvého muže“ (systém “Perimetr”) automaticky dodatečně odpálí dostatek střel,
aby smazala USA z politické mapy. Cítíme, že je naší povinností udělat vše, co můžeme,
abychom zabránili takové katastrofě.

Eugenia V Gurevič, PhD,

zde

Dmitrij Orlov

zde

The Saker (A. Raevsky)

zde

zde

https://youtu.be/oj6rD-1k98o

https://youtu.be/XEMl4_Okmjk

7/8

Převzato ze zdroje

zde

-Pozorovatelka- 21.8.2016

8/8


aeronet.cz Třetí světová skončí do třiceti minut Ale co na tom dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podp

PDF file: aeronet.cz-Třetí světová skončí do třiceti minut Ale co na tom dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podp.pdf

Třetí světová skončí do třiceti minut. Ale co na tom – dost bylo ruské agrese a ve výročí srpna 68 podpořme Clintonovou a americké hodnoty!© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz