DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI A OZNÁMENÍ RYBÁŘŮM

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI A OZNÁMENÍ RYBÁŘŮM
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/alpl

PDF file size:
257.96 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/lpl.pdf
Download: Příloha 2 Oznám…m 2018.pdf

Date saved:
January 8, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Příloha 2 Oznámení rybářům 2018.pdf:


PŘÍLOHA 2
Výbor MO ČRS Kostelec nad Labem přeje
krásný rok 2018, mnoho rybářských úspěchů
oznamuje:

1. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 17. února 2018 v kinosále městského úřadu
od 8:45 hodin a kromě běžného programu bude volební. Program členské schůze je na rubu
tohoto dopisu, dále je vyvěšen na vývěsce na náměstí a je též na internetu. Členové s platnou
legitimací člena ČRS jsou srdečně zváni – prezence začíná od 8:15 – přijďte včas!

2. Prodej povolenek na sezonu 2018 bude zahájen ve středu 10. ledna a ukončen ve středu 11.
dubna 2018, a to každou středu od 16 do 18 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin v
Domě s pečovatelskou službou T. G. Masaryka 177 (hlavní silnice Praha – Všetaty). Vstup
do výdejny je přes dvůr do 1. patra – označeno šipkami. V sobotu 17. února , tj. v době
konání členské schůze se povolenky prodávat výjimečně nebudou.

3. Podmínkou vydání povolenky na rok 2018 je vrácení úlovkového lístku za rok 2017, a to
nejpozději do 15. 1. 2018 do schránky MO ČRS, která je umístěna na budově Domu s
pečovatelskou službou, přístupnou z ulice T. G. Masaryka 177. V případě, že si rybář novou
povolenku hodlá zakoupit již 10. či 13. ledna, může starou povolenku odevzdat přímo
hospodáři při nákupu nové.

4. Platí usnesení členské schůze z roku 2017, podle kterého za opožděné odevzdání staré
povolenky, tj. po 15. lednu 2018, 2019 atd. bude takový rybář postižen administrativním
poplatkem ve výši 500 Kč (za jednu či více pozdě odevzdané povolenky). Tato alternativa
však nic nemění na možnosti předpokládanou platnou legislativou – na daný rok (2018,
2019 atd.) vůbec nevydat povolenku.

5. Rovněž platí usnesení, že za chybné vyplnění povolenky (především za časté přepisování
údajů, chybějící údaje o počtech či odhadu váhy ulovených ryb apod.), tak při zpracování
sumáře (často chybí započtení všech druhů ulovených ryb, nejsou vyplňovány ani spodní
součtové řádky, ani sloupec úlovků celkem včetně počtu docházek atd.), bude takový rybář
při vydávání nové povolenky postižen administrativním poplatkem ve výši 100 Kč.

6. Za vydání povolenky mimo stanovené termíny (netýká se hostovacích povolenek ani
formulářů dalších povolenek v případě popsání první povolenky) je stanoven administrativní
poplatek ve výši 200 Kč.

7. Od 12. dubna budou povolenky prodávány výjimečně, a to jen na základě předchozí
domluvy s hospodářem na telefonním čísle 602 148 898 a po zaplacení administrativního
poplatku ve výši 200 Kč.

8. Školení nových členů bude probíhat ve třech termínech: 14. února, 14. března a 11. dubna od
16. hodin v budově Domu s pečovatelskou službou, T. G. Masaryka 177.

9. Brigády se budou konat vždy v sobotu 7., 14. a 21. dubna 2018. Sraz v 7 hodin u rybářské
boudy u Starého Labe.

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

MO ČRS v Kostelci nad Labem,
která se bude konat v sobotu 17. února 2018 od 8:45 hod. v kinosále radnice

1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba řídícího schůze, pracovních komisí a schválení programu schůze
3. Zpráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za čtyřleté období 2014 s důrazem
na poslední rok 2017 a hlavní záměry pro příští roky, zejména pro rok 2018

4. Ocenění zasloužilých členů MO
5. Volby orgánů MO ČRS v Kostelci nad Labem na čtyřleté období 2018 – 2021

6. Zpráva jednatele

7. Zpráva hospodáře
8. Zpráva o aktivitách rybářské stráže

9. Informace o zaměření brigád
10. Informace o rybářských závodech (duben a non stop sumec v létě)
11. Vyhlášení vítěze loňského ročníku non stop rybolovu na RMV
12. Zpráva o finančním hospodaření a stavu majetku

13. Zpráva referenta pro mládež
14. Návrh na finanční záležitosti členů MO
15. Zpráva kontrolní a revizní komise
16. Zpráva komise pro přestupky proti Rybářskému rádu
17. Zpráva volební komise o výsledcích voleb do orgánů MO
18. DISKUZE ke všem předneseným zprávám a informacím
19. Volba delegáta a náhradníka na konferenci SÚS a delegáta na celorepublikový

sněm ČRS

20. Zpráva mandátové komise

21. Zpráva návrhové komise
22. Hlasování o navrženém usnesení a závěr schůze

Členové MO ČRS v Kostelci nad Labem s platnou legitimací jsou srdečně zváni!POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI A OZNÁMENÍ RYBÁŘŮM

PDF file: Příloha 2 Oznámení rybářům 2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz