DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

BISfed Soutěžní systém 2017 2020

BISfed  Soutěžní systém 2017  2020
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/alsF

PDF file size:
972.34 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/lsF.pdf
Download: BISfed - Soutěž…- 2020.pdf

Date saved:
August 10, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document BISfed - Soutěžní systém 2017 - 2020.pdf:


BISfed Soutěžní systém 2017 – 2020

1. Vize
1.1. Vize BISfedu je vytvořit inkluzivní, progresivní a dynamický systém soutěží, který umožňuje
každému sportovci dosáhnout svého herního potenciálu.

2. Poslání
2.1. Posláním tohoto soutěžního systému je vyvinout efektivní cestu, která poskytne hráčům
vysokou kvalitu hry a dostatek příležitostí soutěžit.

3. Cíle
3.1. Vytvořit cestu jednotlivými turnaji, která bude odrážet, jak se noví sportovci zdokonalují
prostřednictvím soutěžního systému.
3.2. Vytvořit pro sportovce standardizovanou zkušenost, která bude patrná na každé soutěži
BISFedu a odrazí se v kvalitě hry.
3.3. Posoudit, kategorizovat a podporovat členské země při rozvíjení jejich soutěžních systémů tak,
aby v budoucnu byly schopny pořádat soutěže BISfedu.
3.4. Vytvořit jednoduchý, jasný a účinný systém správy (tzn. pravidla, předpisy, pozice), což podpoří
stabilní soutěžní systém.

4. Strategie a taktika

4.1. Soutěžní cesta (viz příloha 1)

4.1.1. Vytvoření nových regionálních soutěží s názvem Regional Open
4.1.2. Poskytnutí (regionálně) příležitosti kvalifikovat se na World Openy
4.1.3. Poskytnutí (regionálně) příležitosti k dobrým výsledkům a následné kvalifikaci na
4.1.4. Přizpůsobení stávajících IPC regionálních turnajů (Para Asijské hry, Parapan Americké hry)
s Regional Openy.

4.2. Soutěžní zkušenosti

4.2.1. Vytvořit soutěžní sezónu, která začíná 1. března a končí 31. listopadu každého roku
4.2.2. Vytvořit fázi hlavních turnajů, která je začíná 1. června každého roku
4.2.3. Kde je to možné, zasadit soutěže tak, aby jejich konání poskytlo logický průběh událostí v
průběhu sezóny a ta vždy vyvrcholila hlavním turnajem roku.
4.2.4. Organizovat a poskytnout přístup na soutěže více centralizovaným a koordinovaným
způsobem. Umožnit účinnější registrační proces a zajistit spravedlivý přístup na soutěže všem
členským zemím.

4.3. Systém rozvoje

4.3.1. Vyvinout účinný systém řízení soutěží, který efektivně využívá dat a technologií, což zvýší
kvalitu soutěží.
4.3.2. Zhodnotit a certifikovat kapacitu každé členské země hostit jednotlivé typy soutěží,
přidělením známky na základě vlastní infrastruktury a pracovní síly k dispozici.
4.3.3. Sladit vzdělávací aktivity, podpořit tak členské země dosáhnout jejich cílů a pokroku. Zvýšit
kapacity pro pořádání akcí.
4.3.4. Vypracovat rámec nabídek, kde je možno pořádat soutěže opakovaně.

4.4. Pravidla a řád

4.4.1. Přezkoumat a zrevidovat soutěžní formáty používané na soutěžích BISFed, tak aby zajistily:
4.4.1.1. Větší stálost formátu mezi různými soutěžemi.
4.4.1.2. Více odpočinek mezi zápasy a během soutěže, pokud je to možné.
4.4.1.3. Více zápasů v případě, kdy je to možné.
4.4.1.4. Jasnější a jednodušší postup do vyřazovacích kol.

4.4.2. Přezkoumání a revizi pravidel a předpisů, tak aby zajistily:
4.4.2.1. Lepší podmínky a přístup na rozehřívací kurty.
4.4.2.2. Zlepšení podmínek v callroomu.
4.4.2.3. Soutěže jednoduché pro organizátory i účastníky.
4.4.2.4. Vzdělávání může být poskytnuto na podporu žádosti členských států.

4.4.3. Přezkoumání a revize systému hodnocení sportovců na základě odborného poradenství.

5. Akční plán

5.1. Bude vyvinut, jakmile návrh bude schválen radou BISFedu

Dodatek 1

1. Klíčové principy

1.1. Druh soutěže: Soutěžní systém se skládá z následujících typů soutěží:

1.1.1. Mistrovství Světa / Paralympijské hry

1.1.2. Regionální Mistrovství

1.1.3. World Open

1.1.4. Regionální Open

1.2. Bodovací periody:
Systém soutěží bude v bodování pracovat ve dvouletých fázích, s ohledem na příležitost kvalifikovat
se na Mistrovství Světa nebo Regionální Mistrovství.

1.2.1. 01.01.2015 - 31. prosince 2016 = Kvalifikace na Regionální Mistrovství 2017
1.2.2. 01.01.2016 - 31. prosince 2017 = Kvalifikace na Mistrovství Světa 2018
1.2.3. 01.1.2017 - 31. prosince 2018 = Kvalifikace na Regionálních Mistrovství 2019
1.2.4. 01.1.2018 - 31. prosince 2019 = Kvalifikace na paralympijské hry 2020

1.3. Způsobilost soutěže k započtení:
Soutěžní systém bude pracovat s rankingovým listem, který používá součet 4 nejlepších výsledků
za poslední 2 roky.

1.3.1. Součet bodů, který bude v rankingovém listu uveden musí být vypočítán z turnajů, kde
sportovec nasbíral nejvíce bodů, započítány by měli být tyto turnaje:

1.3.1.1. Poslední Mistrovství Světa
1.3.1.2. Nejnovější Regionální Mistrovství

1.3.2. V součtu výsledků jedné strany je limitován počet výsledků z těchto typů turnajů:
1.3.2.1. Poslední World Open (y), a to až do výše 2 výsledků
1.3.2.2. Nejnovější Regional Open (y), a to až do výše 2 výsledků v případě, že strana se

zúčastnil World Openu
1.3.2.3. Nejnovější Regional Open (y), a to až do výše 3 výsledků v případě, že se strana

nezúčastnila World Openu

1.4. BISfed bude pracovat řízeně a centrálně na přidělování kvalifikací.

1.4.1. BISFed nepřidělí více vstupů jednotlivé straně více než na čtyři soutěže v jednom kalendářním
roce.

1.4.2. BISFed přidělí místa na jednotlivých soutěžích stranám tak, aby bylo možné dosáhnout cílů.

1.4.3. BISFed přidělí místa na jednotlivých soutěžích tak, aby zajistil na každé srovnatelný standart.

1.4.4. BISFed přidělí zemím místa, na základě řady kritérií jako jsou:
1.4.4.1. preference členské země pro určité události

1.4.4.2. zeměpisná poloha
1.4.4.3. pozice strany ve světovém žebříčku

1.4.4.4. náhodný los

1.5. Regiony

1.5.1. Evropa

1.5.2. Asie / Oceánie

1.5.3. Amerika / Afrika
1.5.4. Upozorňujeme, že BISFed bude podporovat Afriku a Oceánii organizovat Regionální Openy
pro Afriku a Oceánii v tomto čtyřletém cyklu.

2. Druh soutěže (viz dodatek 2)

2.1. Paralympijské hry

2.1.1. Paralympijské hry se budou konat v Tokiu v Japonsku od 25. srpna do 6. září
2.1.2. Předpokládá se, že paralympijské hry budou obsahovat sedm (7) medailových soutěží:
2.1.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.1.2.2. 3 soutěže Týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.1.3. Předpokládaný maximální počet sportovců – 116.
2.1.4. Předpokládá se, že se strany budou moci kvalifikovat na LPH těmito metodami:
2.1.4.1. Místa pro pořádající zemi.
2.1.4.2. Výsledek z Regionálního Mistrovství.
2.1.4.3. Pozice ve světovém žebříčku.

2.2. Mistrovství světa
2.2.1. Mistrovství světa se bude konat v roce 2018
2.2.2. Na MS se bude rozdávat 7 medailí
2.2.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.2.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.2.3. Maximální počet sportovců bude 192
2.2.4. Strany se budou moci kvalifikovat na MS těmito metodami:

2.2.4.1. Hostovská kvalifikace

2.2.4.2. Dobrý výsledek z Regionálního Mistrovství
2.2.4.3. Pozice ve světovém žebříčku

2.3. Regionální Mistrovství
2.3.1. Regionální mistrovství se bude konat za paralympijský cyklus dvakrát, jednou v roce 2017 a

jednou v roce 2019
2.3.2. Každé regionální mistrovství bude zahrnovat 7 soutěží, kde bude možné získat medaili:
2.3.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.3.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.3.3. Maximální počet vstupů:
2.3.3.1. 2017 = Kvóty omezena na maximálně 8 týmů a párů v regionu Amerika / Afrika,
maximálně 10 týmů a párů v regionu Asie/Oceánie a maximálně 12 týmů a párů v regionu
Evropa. Podmínkou je také dohoda s organizátorem. Kvalifikace bude přidělena na základě
pozice ve světovém žebříčku a bi-partijního pozvání založeného na růstu boccii v konkrétní
oblasti.

2.3.3.2. 2019 = 104 sportovců
2.3.4. Ke kvalifikaci na Regionální Mistrovství v roce 2019 se strany mohou kvalifikovat
prostřednictvím:
2.3.4.1. Hostovská kvalifikace.
2.3.4.2. Pozice ve světovém žebříčku.

2.4. World Open (viz dodatek 3)
2.4.1. World Open bude vždy 1 pro region 1x ročně
2.4.2. Na každém World Openu budou moci hráči získat medaile v 7 soutěžích:
2.4.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.4.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.4.3. Maximální počet sportovců pro jednotlivé World Openy bude 122.
2.4.4. Strany se mohou kvalifikovat těmito metodami:
2.4.4.1. Regionální ranking z uplynulého roku – pouze v hostovském regionu
2.4.4.2. Výsledek z Regionálního Openu z uplynulého roku – pouze v hostovském regionu
2.4.4.3. Pozice ve světovém žebříčku z uplynulého kalendářního roku (všechny regiony)
2.4.4.4. Bi-partijní pozvání (může být rovněž pro hostitelskou zemi)
2.4.5. Každá strana bude limitována 2 účastmi na World Openech v jednom kalendářním roce.
Jeden z těchto world openů musí být vždy v jejím vlastním regionu.
2.4.6. Každá strana bude požádána o její vlastní preference, jestli se chce zúčastnit 2 World Openů a
potom bude automaticky přiřazena.
2.4.7. Seznamy budou pracovat pro každý World Open, na který se budou přidělovat místa na
základě kvalifikačních metod uvedených výše, s ohledem na strany, které mají nízkou pozici
ve světovém žebříčku (20 a níže).

2.5. Regionální Openy (viz dodatek 3)
2.5.1. Minimálně 2 a maximálně 3 Regionální Openy ročně pro každý region
2.5.2 Na každém Regional Openu budou moci hráči získat medaile v 7 soutěžích:
2.5.2.1. 4 soutěže jednotlivců (BC1-4)
2.5.2.2. 3 soutěže týmy BC1/2, páry BC3, páry BC4
2.5.3. Maximální počet sportovců na Regional Open bude 82.
2.5.4. Každá jednotlivá strana je oprávněna zúčastnit se Regional Openu na svém vlastním regionu.
2.5.5. Každá strana bude přidělena na minimálně 1 Regional Open v každém kalendářním roce.
2.5.6. Strana se může zúčastnit 2 Regional Openů, ale pouze pokud není kvalifikována na World
Open.
2.5.7. Každá strana bude přiřazena BISfedem k soutěži tak aby soutěže byly srovnatelné kvalitou hry
a počtem účastníků.
2.5.8. Strany budou přiděleny k jednotlivým soutěžím dle následujících kritérií:
2.5.8.1. Pozice ve světovém žebříčku
2.5.8.2. Preference země se účastnit konkrétní soutěže
2.5.8.3. Zeměpisná poloha.
2.5.9. IPC Regionální para-hry v Asii a Americe dostanou status Regionálních Openů v souvislost se
získáním bodů do světového žebříčku z těchto soutěží. V těchto regionech musí být přidán
minimálně ještě jeden Regional Open v příslušném kalendářním roce.

Dodatek 2

1. 2020 Paralympijské hry

Týmy a páry BC1/2 Tým BC3 Pár BC4 Pár

Počet stran 10 10 10

Počet
sportovců 40 (4 pro zemi vč. 1 ženy) 30 (3 pro zemi vč. 1 ženy) 30 (3 pro zemi vč. 1 ženy)

Hostovská

kvalifikace 1 místo 1 místo 1 místo

Automatická

kvalifikace

3 místa – pro vítěze

Regionálních Mistrovství

z každého kontinentu

3 místa – pro vítěze

Regionálních Mistrovství

z každého kontinentu

3 místa – pro vítěze

Regionálních Mistrovství

z každého kontinentu

Rankingová

kvalifikace

6 míst pro nejvýše umístěné

země dle světového žebříčku

6 míst pro nejvýše umístěné

země dle světového žebříčku

6 míst pro nejvýše umístěné

země dle světového žebříčku

Formát

soutěže

2 skupiny po 5 – kvalifikace

do semifinále

2 skupiny po 5 – kvalifikace

do semifinále

2 skupiny po 5 – kvalifikace

do semifinále

Jednotlivci BC1 BC2 BC3 BC4

Počet stran 24 24 24 24

Hostovská

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Automatická

kvalifikace

1 místo pro každý

kvalifikovaný Tým

3 místa pro vítěze

Regionálních

Mistrovství v 2019

1 místo pro každý

kvalifikovaný Tým

3 místa pro vítěze

Regionálních

Mistrovství v 2019

1 místo pro každý

kvalifikovaný Pár

3 místa pro vítěze

Regionálních

Mistrovství v 2019

1 místo pro každý

kvalifikovaný Pár

3 místa pro vítěze

Regionálních

Mistrovství v 2019

Rankingová

kvalifikace

3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Týmem BC1+2


1 místo pro nejlépe

umístěnou ženu ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Týmem BC1/2

7 míst pro nejlépe

umístěné hráče ve

sv. žebříčku

z kvalifikovaných

Týmů BC1/2

3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Týmem BC1+2


1 místo pro nejlépe

umístěnou ženu ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Týmem BC1/2

7 míst pro nejlépe

umístěné hráče ve

sv. žebříčku

z kvalifikovaných

Týmů BC1/2

3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Párem BC3


1 místo pro nejlépe

umístěnou ženu ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Párem BC3

7 míst pro nejlépe

umístěné hráče ve

sv. žebříčku

z kvalifikovaných

Párů BC3

3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Párem BC4


1 místo pro nejlépe

umístěnou ženu ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s Párem BC4

7 míst pro nejlépe

umístěné hráče ve

sv. žebříčku

z kvalifikovaných

Párů BC4

Formát

soutěže
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

2. Mistrovství Světa 2018
Týmy a páry BC1/2 tým BC3 pár BC4 pár

Počet stran 16 16 16

Počet
sportovců 80 (5 pro zemi) 48 (3 pro zemi) 48 (3 pro zemi)

Hostovská
kvalifikace 1 vstup (dle rankingu) 1 vstup (dle rankingu) 1 vstup (dle rankingu)

Automatická

kvalifikace
9 míst přiděleno 1.,2. a 3.

místu kvalifikovanému z

regionu
9 míst přiděleno 1.,2. a 3.

místu kvalifikovanému z

regionu
9 míst přiděleno 1.,2. a 3.

místu kvalifikovanému z

regionu

Rankingová

kvalifikace

6 míst pro zbývající nejvýše

umístěné země dle

světového žebříčku

6 míst pro zbývající nejvýše

umístěné země dle

světového žebříčku

6 míst pro zbývající nejvýše

umístěné země dle světového

žebříčku

Formát

soutěže

4 skupiny po 4 – kvalifikace

do čtvrtfinále

4 skupiny po 4 – kvalifikace

do čtvrtfinále

4 skupiny po 4 – kvalifikace do

čtvrtfinále

Jednotlivci BC1 BC2 BC3 BC4

Počet stran 32 32 32 32

Hostovská

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Automatická

kvalifikace

9 míst hráčům, kteří

se umístili na 1.-

3.místě na

Regionálním

Mistrovství 2017

z každého

kontinentu

1 místo získává každý

kvalifikovaný tým,

včetně domácích

9 míst hráčům, kteří

se umístili na 1.-

3.místě na

Regionálním

Mistrovství 2017

z každého

kontinentu

1 místo získává každý

kvalifikovaný tým,

včetně domácích

9 míst hráčům, kteří

se umístili na 1.-

3.místě na

Regionálním

Mistrovství 2017

z každého

kontinentu

1 místo získává každý

kvalifikovaný pár,

včetně domácích

9 míst hráčům, kteří

se umístili na 1.-

3.místě na

Regionálním

Mistrovství 2017

z každého

kontinentu

1 místo získává každý

kvalifikovaný pár,

včetně domácích

Rankingová

kvalifikace

4 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s týmem BC1/2


3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s týmem BC1/2

4 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s týmem BC1/2


3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s týmem BC1/2

4 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s párem BC3


3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s párem BC3

4 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí, které se

nekvalifikovaly

s párem BC4


3 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s párem BC4

Formát

soutěže
8 skupin po 4 –

kvalifikace do

nejlepších 16 -

eliminace
8 skupin po 4 –

kvalifikace do

nejlepších 16 -

eliminace
8 skupin po 4 –

kvalifikace do

nejlepších 16 -

eliminace
8 skupin po 4 –

kvalifikace do

nejlepších 16 -

eliminace

3. Regionální Mistrovství 2019
Týmy a páry BC1/2 tým BC3 pár BC4 pár
Počet stran Maximálně 8 Maximálně 8 Maximálně 8

Počet
sportovců 40 (5 pro zemi) 24 (3 pro zemi) 24 (3 pro zemi)

Hostovská
kvalifikace 1 místo (dle rankingu) 1 místo (dle rankingu) 1 místo (dle rankingu)

Rankingová

kvalifikace

7 míst bude přiděleno

nejlépe umístěným týmům

ve sv. žebříčku

7 míst bude přiděleno nejlépe
umístěným týmům ve sv.

žebříčku

7 míst bude přiděleno

nejlépe umístěným

týmům ve sv. žebříčku

Formát

soutěže

2 skupiny po 4 – kvalifikace

do semifinále

2 skupiny po 4 – kvalifikace do

semifinále
2 skupiny po 4 –

kvalifikace do semifinále

Jednotlivci BC1 BC2 BC3 BC4
Počet stran Maximálně 24 Maximálně 24 Maximálně 24 Maximálně 24

Hostovská

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Automatická

kvalifikace

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný Tým

Bc1/2

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný Tým

Bc1/2

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný Pár

BC3

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný Pár

BC4

Rankingová

kvalifikace

2 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s týmem BC1/2

6 míst určených pro

nejlépe umístěné

hráče ze zemí, kteří

nejsou kvalifikováni

s týmem BC1/2

2 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s týmem BC1/2

6 míst určených pro

nejlépe umístěné

hráče ze zemí, kteří

nejsou kvalifikováni

s týmem BC1/2

2 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s párem BC3

6 míst určených pro

nejlépe umístěné

hráče ze zemí, kteří

nejsou kvalifikováni

s párem BC3

2 místa pro nejlépe

umístěné hráče ze

zemí kvalifikovaných

s párem BC4

6 míst určených pro

nejlépe umístěné

hráče ze zemí, kteří

nejsou kvalifikováni

s párem BC4

Formát

soutěže
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

4. Regionální Mistrovství 2017
Počty vstupů budou limitovány maximem 8 týmů či 8 párů pro region America/Afrika, k maximu
10 vstupů (tým, páry) pro region Asie/Oceánie a maximu 12 vstupů (týmy, páry) pro Evropu. Záleží
také na dohodě s pořadateli. Kvalifikace může být uskutečněna přes pozici ve světovém žebříčku
nebo pozváním na základě růstu sportu v konkrétní oblasti.

5. WORLD OPEN
* World Open bude vždy 1 na každém kontinentu každý rok paralympijského cyklu 2017 -2020
Týmy a páry BC1+2 tým BC3 pár BC4 pár
Počet stran Maximum 10 Maximum 10 Maximum 10

Počet
sportovců 50 (5 pro zemi) 30 (3 pro zemi) 30 (3 pro zemi)

Rankingová

kvalifikace

(regionální)

3 místa přidělena 3 nejlépe

umístěným týmům BC1/2

z pořádajícího regionu

3 místa přidělena 3 nejlépe

umístěným párům BC3

z pořádajícího regionu

3 místa přidělena 3 nejlépe

umístěným párům BC4

z pořádajícího regionu

Automatická

kvalifikace

(Regionální)

2 nebo 3 místa udělená

nejvýše umístěným týmům,

zatím nekvalifikovaných, na

každém z Regionálních

Openů pořádaných

v předešlém roce

2 nebo 3 místa udělená nejvýše

umístěným párům, zatím

nekvalifikovaných, na každém

z Regionálních Openů

pořádaných v předešlém roce

2 nebo 3 místa udělená

nejvýše umístěným párům,

zatím nekvalifikovaných,

na každém z Regionálních

Openů pořádaných

v předešlém roce

Rankingová

kvalifikace

(Světová)

3 nebo 4 místa přidělená

nejlépe umístěným týmům

na světovém žebříčku,

pokud ještě nejsou

kvalifikováni (z kteréhokoliv

regionu)

3 nebo 4 místa přidělená

nejlépe umístěným týmům na

světovém žebříčku, pokud ještě

nejsou kvalifikováni (z

kteréhokoliv regionu)

3 nebo 4 místa přidělená

nejlépe umístěným týmům

na světovém žebříčku,

pokud ještě nejsou

kvalifikováni (z

kteréhokoliv regionu)

Kvalifikace

„bipartijní“

1 místo může být uděleno

hostující zemi, pokud není

ještě kvalifikována, či

některá země může být

pozvána

1 místo může být uděleno

hostující zemi, pokud není ještě

kvalifikována, či některá země

může být pozvána

1 místo může být uděleno

hostující zemi, pokud není

ještě kvalifikována, či

některá země může být

pozvána

Formát

soutěže

2 skupiny po 5 – kvalifikace

do semifinále

2 skupiny po 5 – kvalifikace do

semifinále
2 skupiny po 5 –

kvalifikace do semifinále

Jednotlivci BC1 BC2 BC3 BC4

Počet stran 24 24 24 24

Hostovská

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Automatická

kvalifikace

2 místa pro každý

kvalifikovaný

Tým BC1/2

2 místa pro každý

kvalifikovaný

Tým BC1/2

2 místa pro každý

kvalifikovaný

Pár BC3

2 místa pro každý

kvalifikovaný

Pár BC4

Rankingová

kvalifikace

4 místa přidělená

jednotlivcům, kteří

jsou za zemí, jež se

nekvalifikovala

s týmem, na pozvání

4 místa přidělená

jednotlivcům, kteří

jsou za zemí, jež se

nekvalifikovala

s týmem, na

pozvání

4 místa přidělená

jednotlivcům, kteří

jsou za zemí, jež se

nekvalifikovala

s párem, na pozvání

4 místa přidělená

jednotlivcům, kteří

jsou za zemí, jež se

nekvalifikovala

s párem, na pozvání

Formát

soutěže
6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6 skupin po 4 –

čtvrtfinále

6. Regional Open
* Regional Open – 2 až 3 závody ročně pro každý region, behěm celého paralympijského cyklu 2017-2020.
Týmy a páry BC1+2 tým BC3 pár BC4 pár

Počet stran 4-6 4-6 4-6

Počet
sportovců 30 (5 pro zemi) 18 (3 pro zemi) 18 (3 pro zemi)

Hostovská
kvalifikace 1 místo 1 místo 1 místo

Rankingová

kvalifikace

5 míst bude přiděleno

záměrně konkrétním zemím

a dalším také náhodným

losem (dle preferencí země)

5 míst bude přiděleno

záměrně konkrétním zemím a

dalším také náhodným losem

(dle preferencí země)

5 míst bude přiděleno

záměrně konkrétním zemím

a dalším také náhodným

losem (dle preferencí země)

Formát

soutěže

„Round-Robin format“ -

každý s každým

„Round-Robin format“ - každý

s každým

„Round-Robin format“ -

každý s každým

Jednotlivci BC1 BC2 BC3 BC4
Počet stran Maximálně 20 Maximálně 20 Maximálně 20 Maximálně 20

Hostovská

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Místa jsou přidělená

dle automatické

kvalifikace

Automatická

kvalifikace

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný

Tým BC1/2

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný

Tým BC1/2

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný

Pár BC3

Minimálně 2 místa

pro každý

kvalifikovaný

Pár BC4

Rankingová

kvalifikace

Až 4 místa mohou

obsadit jednotlivci,

kteří budou vyzváni

k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou

obsadit jednotlivci,

kteří budou vyzváni

k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou

obsadit jednotlivci,

kteří budou vyzváni

k účast pozvánkou

Až 4 místa mohou

obsadit jednotlivci,

kteří budou vyzváni

k účast pozvánkou

Formát

soutěže

skupiny po 4 či 5 –

čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –

čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –

čtvrtfinále

skupiny po 4 či 5 –

čtvrtfináleBISfed Soutěžní systém 2017 2020

PDF file: BISfed - Soutěžní systém 2017 - 2020.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz