DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Sniper elite 1

Sniper elite 1
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/am0i

PDF file size:
506.55 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/m0i.pdf
Download: Sniper elite 1.pdf

Date saved:
January 12, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Sniper elite 1.pdf:


Abeceda her – návody, cheaty, obaly, ……

© 2000 - 2005
autor : Arduška (arduska@abecedaher.cz)
Sniper Elite – Elitní odstřelovač.
Úvod do hry.
Vžijete se do role německého vojáka Petera Mauera, který př

íslibem za poskytnutí azylu v
USA po skončení 2. světové války, plní ke konci této války tajné mise pro americkou
špionážní službu OSS, což byla předchůdkyně nynější FBI. Děj hry je zasazen do období
konce 2. světové války, tedy až na jaro 1945 ve válkou zcela poničeném hlavním městě
fašistického Německa, tudíž v Berlíne a jeho nejbližším okolí. Vaším úkolem však nebude jen
likvidovat fašisty, ale hlavně sovětské vojáky a př
íslušníky NVKD, kteří se snaží nalézt plány
na výrobu nukleární zbraně, což se Američanům samozřejmě vůbec nezamlouvá. Téměř
devadesát procent herního času budete tudíž bojovat jako „sám voják v poli“, tedy na vlastní
pěst a jediným kamarádem, který vás v obtížných a životu nebezpečných situacích, do kterých
se budete často dostávat podrží, je vaše věrná odstřelující puška, případně

jiné zbraně, ke
kterým se však dostanete až mnohem později. Jedná se o klasickou akční hru s možností
volby přepínání mezi pohledy z první osoby a třetí osoby, což je nejen zárukou maximálního
realismu, ale je to velmi přehledné, pokud si zrovna budete plnit své úkoly odstřelovače.
Pokud se tedy týká koncepce celé hry a ovládání postavy, tak k dispozici je mohutná kampaň
s barvitou náplní, která navíc dává hráči možnost plnit úkoly podle vlastního rozhodnutí. Hrát
lze i v multiplayeru, ale vzhledem k tomu, že tento návod píši na singlplayer, nebudu tuto

možnost dál popisovat, ani ro
zebírat. Vzhledem k až neuvěřitelnému realismu celé hry je
proto samozřejmé použití zbraní, vytvořených přesně dle historických originálů, přičemž mezi
nimi nechybějí nože, pistole s tlumiči, sniperky, kulomety, plamenomety, pancéřové pěsti a
mnoho dalších v té době používaných zbraní. Začínáte vleže v troskách Berlínského domu,

kolem vás zuří bitva, ale vy nemáte
čas to vnímat. Soustředíte se na ten jediný a hlavní úkol,
na jediný výstřel, zadržíte dech, aby se vám nechvěla ruka, zkontrolujete směr větru a
nepatrně posunete zaměřovač vzhůru, zemská přitažlivost a silný vítr jsou vašimi dalšími
nepřáteli, teprve potom stisknete spoušť. Kamera se počne točit kolem vámi vystřelené kulky,
dokud se nezaboří hluboko do těla vámi
zaměřeného vojáka. Nyní tedy můžete úlevně
vydechnout a zkontrolovat přes zaměřovač celé
okolí, v hledáčku se vám objeví nový cíl a

můžete celý postup znovu zopakovat
(obr.Úvod). Na začátku po spuštění hry se
zapište do hry svým jménem či alias, potom si
zvolte obtížnost hry. Jsou vám nabídnuty hned
čtyři možnosti, ale tady musím hned zdůraznit,
že tento návod jsem psala na tu nejlehčí
obtížnost a i tak jsem toho místy měla tak říkajíc
„plné zuby“, takže pozor na to, ať se
nepřeceníte, v průběhu hry již snížit obtížnost moci nebudete. Čím větší obtížnost, tím větší
nároky při nastavování parametrů střelby, mnohem silnější vítr je tím nejmenším zlem. Hra se
2ani nesnaží předstírat, že je pouhým realistickým simulátorem odstřelovače, ale je spíše velice
obtížnou „střílečkou“, zaměřenou především na nutnost veliké přesnosti ve střelbě. Jakmile se
ocitnete ve hře samotné, můžete být trochu zmateni, neřku-li i rozladěni, neboť chvíli potrvá,
než si zvyknete na ovládání, tj. nakrčení, lehání a vstávání, aniž pořádně víte, kam se máte
vydat. Šipka na kompasu vám sice ukazuje směr (plnění úkolů zjistíte klávesou Tab) vašeho
nejbližšího úkolu, ale když se k němu přiblížíte, odněkud na vás vyběhne nepřítel, či přítel a
než se stačíte vzpamatovat, ocitnete se vzhůru bradou, představené plížení a zabíjení na dálku
zde nějak přestává nefungovat a vy můžete propadnout zmatku. Podívejme se teď na to, jak
probíhá samotná mise přímo ve hře. Jak už jsem napsala výše, začínáte na jistém místě v
Berlínských ulicích a šipka na kompasu vás naviguje na splnění vašeho primárního, bohužel
někdy i na sekundárního úkolu, což opět způsobuje zmatek, zato však zadání jednotlivých
misí se velice příjemně obměňuje. Setkáte se s klasickým vybíjením nepřátel, ale i se
zvláštnostmi, jako je atentát na vozidlo, důležitou osobu, nebo tiché a nenápadné vplížení do
některé základny. Nemůžete pouze vzít samopal, nebo jinou zbraň a vyběhnout na
prostranství a zkusit přímo likvidovat cíle, se vší určitostí byste schytali kulku do hlavy za
prvním rožkem, ale i pokud by se vám to podařilo, připravili byste se o ten největší požitek ze
hry, která je založena na docela jiném, mnou již zmíněném herním podkladu. Domnívám se,
že toto by na Úvod hry a s jejím seznámením už stačilo a tak přistoupím k návodu
samotnému.
1. Karlshorst.
Informátor.
Jakmile se ocitnete na ulici, plazte se dopředu, ať na sebe neupoutáte zbytečnou pozornost,
jakmile se ocitnete na křižovatce, vpravo postřílejte několik vojáků z NKVD. Poté odbočte
doleva a kolem vyschlého koryta kanálu se plazte až k mostíku, kde odbočte doprava, sejměte
další dva ruské vojáky a pokračujte dopředu do rozvalin. Tam se setkáte s kamarádem, který
vás požádá, abyste zachránili druhého kamaráda, tedy Rusy zajatého příslušníka GR. Plazte se
tedy zpět do ulice, na jejím konci odbočte doleva, spatříte ruského vojáka, který vstoupí na
dvorek vlevo od vás. Plazte se tam za ním, picněte ho, z beden si vyberte munici, lepší zbraně,
granáty a výbušné nálože. Na dvorku se ale objeví ruský tank, pokud z něj vyskočí dva ruští
vojáci, zatněte jim tipec, jestli se tak ale nestane, potom tank zničte vhozením granátu mezi
jeho pásy, můžete tam vhodit i trhavinu a rozstřelit ji, tak dojde též k výbuchu. Tank lze i
zničit přesným zásahem do víka nádrže vpředu na pravé straně. Vraťte se ven, pokračujte ulicí
doleva, přeběhněte přes křižovatku a vstupte vlevo do rozvalin. Postřílejte Rusy, přijede vám
na pomoc německý tank, lze též zničit stejným způsobem, jako ruský, což vám ale
nedoporučuji. Nyní tedy musíte odnést těžce
zraněného agenta GR ke svým kolegům, je to o
dvě ulice dále uvnitř vybombardovaného domu.
Jakmile zraněného agenta předáte, vyberte si
opět z beden vše, co se vám hodí, jsou zde v
bedýnkách nejen zbraně, ale i munice a
lékárničky. Nyní vám zbývá už jen splnit
poslední úkol, tak tedy zadním otvorem ve zdi
vyběhněte na ulici, pokračujte rovně, na jejím
konci odbočte vpravo, nyní již jen zalehněte a
vyčkejte, až se k vám ruský tank natočí bokem a
střelte ho do víka palivové nádrže (obr.1),
použijte sniperku se spuštěným zaměřovacím módem. Zdálky ještě postřílejte několik ruských
vojáků, motajících se zmateně kolem vámi zapáleného tanku, nyní se již můžete zvednout a
3utíkat k tanku, obejít ho zleva a vstupte do uličky vlevo, tak se spustí animace a tuto misi
dokončíte.
2. Atentát na Bormana.
Zásobování.
Po rozmluvě s příslušníkem GR se můžete rozběhnout dopředu až ke křižovatce, tam
zalehněte a připravte si pistoli s tlumičem, ať se předčasně střelbou neprozradíte. Spusťte si
zaměřovací mód (pravým tlačítkem myši), vpravo před vámi zlikvidujte vojáka v bunkru a
ihned pro jistotu popolezte do strany, ať vás nepřátelé nemohou zaměřit. Hned poté
zlikvidujte kulometčíka v bunkru vlevo před vámi, opatrně a tiše se plazte až na další
křižovatku, vpravo i vlevo v uličkách postřílejte ruské vojáky a příslušníky NKVD. Nyní se
musíte přesunout k tankovému táboru a po cestě vyčistit další dva bunkry, vydejte se proto
uličkou doleva, předběhnou vás dva příslušníci GR, ty musíte chránit. Zabočte doprava a
pokračujte vpřed po pravém chodníku, zde se můžete i rozběhnout (posunováním kolečka
myši dopředu chůzi měníte v běh), tak doběhnete ke kolejím. Zde na vás zaútočí Rusáci opět
ze dvou stran, postřílejte je a zbavte se otrapy vlevo v bunkru, popojděte vpřed před vámi
vyčistěte další bunkr. Nyní budete muset krýt agenty GR, kteří budou likvidovat tanky, pokud
se vám nepodaří je zachránit před smrtí, hra končí a začínáte znovu od posledního uložení.
Odbočte tedy doprava, likvidujte tady všechny Rusáky a tak umožněte agentům GR zničit
německé tanky, poté prohledejte všechny stany, v nich posbírejte všechny užitečné předměty
(munici, granáty a trhaviny), tak se spustí krátká animace, z které se dozvíte, že jiní agenti GR
při sbírání munice v muničním skladu se ocitli ve velikém nebezpečí, neboť se k nim blíží
ruský tank a tak nezbytně vyžadují vaši rychlou pomoc. Vraťte se tedy zpět na nádvoří,
vběhněte do uličky před vámi, prostřílejte se až na její konec, opět chraňte agenty GR, vpravo
zapalte granátem ruský tanky (musíte ho zasáhnout zboku, nebo zezadu) a postřílejte všechny
Rusy a příslušníky NKVD. Nyní se budete muset vrátit známou cestou zpět až k Říšskému
sněmu, tedy ke kolejím tramvaje a odtud uličkou dopředu, tak se setkáte s agenty GR, kteří už
zde na vás čekají a v animaci budete v nákladním autě převezeni do následující mise.
Říšský sněm.
Ocitli jste se nyní v uličce před Říšským sněmem, pokud se vám nepodaří dostat se na jeho
pozemky zcela nepozorovaně, vaše šance na úspěch se tím podstatně zmenší. Víte totiž velmi
dobře, že NKVD plánuje okolo půlnoci útok na Říšský sněm, neboť chce získat těžkou vodu,
je totiž přesvědčena, že ji zde nacisté ukrývají. Připravte si proto pistoli s tlumičem,
prohlédněte si protější střechy, zda se někde
neskrývá odstřelovač, přes zaměřovací mód
picněte hakoše před vámi a plazte se doprava,
kde vyčistěte bunkry od fašistů a zlikvidujte
ostatní nácky kolem něj. Poté vstupte doleva na
pozemky Říšského sněmu, postřílejte nácky
před vámi kolem budovy, zlikvidujte před
budovou osádku dalšího bunkru, pak pokračujte
plazením doleva. Spustí se animace, v níž
spatříte ruský útok, po jeho skončení se vplazte
doleva do zákopů a zezadu granátem zničte
ruský tank. Tímto zákopem proběhněte doleva
až k německým nákladním autům, která rovněž vyhoďte granáty do povětří. Pak se vracejte
přes zákopy na protější stranu zleva kolem budovy, likvidujte všechny nepřátele, vlevo
vylezte ze zákopů a zezadu opět vlevo zapalte další ruský tank (obr.2), je třeba si navolit
4granáty, levým tlačítkem myši si zaměříte místo dopadu a jejím pravým tlačítkem pak granát
vrhnete na zaměřené místo, postřílejte všechny vojáky a příslušníky NKVD. Poté se zákopem
vydejte až k zadní zdi, pobijte obsluhu flaku, zničte granáty nákladní auto a postřílejte
všechny pěšáky. Obejděte sochu, tak v animaci seberete lístek s informacemi o dalších
úkolech, takže nyní se budete muset přesunout k Brandenburské bráně. Vracejte se tedy zpět,
proběhněte přes zákop a vběhněte do uličky před vámi, prostřílejte si cestu až na její konec a
v animaci tuto část úspěšně zakončíte.
Brandenburská brána.
Vaše vedení obdrželo tajnou informaci o tom, že Hitlerův osobní tajemník Borman uzavřel s
NKVD tajnou dohodu o poskytnutí informací o nacistickém nukleárním výzkumu výměnou
za jeho bezpečný odchod z Německa, což je zrada Ruska na jeho spojencích, kterou nelze v
žádném případě tolerovat, musíte tedy Bormana zabít.Po skončení krátké animace se ocitnete
přímo před Brandenburskou bránou. Z informací jste se dozvěděli v kterou hodinu a kudy má
tudy projíždět Borman, budete tedy muset vyhledat agenta OSS, zkontrolovat si umístění
únikového vozidla, doplnit munici, trhaviny a vyměnit si vaši sniperku za jinou výkonnější,
budete ji moc potřebovat, poté čekat trpělivě v úkrytu, dokud se neobjeví dvě auta, v jednom
z nich pojede i Borman. Zde se nabízí několik variant, jak tento úkol splnit, možností je
opravdu hodně, takže vám popíši ten mnou zvolený postup.Obejděte zleva bránu, za ní jsou
dva vojáci, počkejte až jeden z nich odejde a půjde do sklepa, plazte se za ním a ve sklepě ho
můžete klidně sejmout. Nyní se vraťte zpět na místo, kde zůstal druhý pěšák a pistolí s
tlumičem skolte i jeho. Nyní musíte dávat pozor, abyste nebyli spatřeni, neboť pokud si vás
kdokoliv všimne, Borman zavětří nebezpečí a na příjezd aut byste čekali marně a mise bude
neúspěšná. Uložte si tedy hru a jděte doleva až na konec uličky, v animaci se setkáte s
agentem OSS, a obdržíte další instrukce, po jejím skončení si vezměte lepší sniperku, doplňte
munici a seberte trhaviny. Vracejte se uličkou zpět, ještě než dojdete na náměstí zabočte vlevo
do úzké uličky, tak se dostanete za budovy a vyhnete se náměstí, plném vojáků. Na konci
uličky se vplazte přes silnic do otvoru ve zdi mírně vpravo před vámi, tak vlezete do skladu,
odbočte doprava a dírou ve zdi si vylezte po břiše ven, pozor na vojáky okolo. Pod transportér
vpravo můžete, ale nemusíte uložit nálož, poté se plazte těsně kolem zdi doleva a ž k
nákladnímu autu, pod které si vlezte a vyčkejte příjezdu aut s Bormanem. Po chvíli je spatříte
vlevo před vámi, se sniperky postřílejte všechno osazenstvo v obou autech, tak zlikvidujete i
Bormana, poté ze stejné zbraně postřílejte všechny vojáky, pokud jste pod transportér položili
nálož, rozstřelte i tu, tak transportér zlikvidujete. Vylezte z jámy pod náklaďákem ven, jestliže
jste transportér ještě nezničili, zapalte ho granátem a prohledejte celé náměstí za účelem
likvidace posledních zbylých pěšáků. Nyní se již můžete v klidu vrátit zpět do uličky, kde jste
se střetli s agentem OSS, jděte až na konec a tak v animaci tuto misi skončíte.
3. Odvedení agenta.
Ztracený kontakt.
Německé ministerstvo pro vědecký rozvoj používá budovu Schinkelova divadla na třídě
Gendarmenmarkt jako provizorní úkryt pro jistou část jeho výzkumného nukleárního
programu. Jeden z vašich agentů pronikl až k velice důležitým informacím, které vaše velení
potřebuje nutně získat. Bohužel kontaktní agent, který měl zajistit jeho návrat, se již delší
dobu neohlásil. Lze tedy předpokládat, že byl zajat, nebo dokonce zastřelen, takže je zde opět
další úkol pro vás. Jakmile tedy skončí krátká animace, nejdříve se vydejte vpřed mírně
doleva a těsně před mostem vběhněte vpravo do domu. Postřílejte vojáky a vyběhněte po
schodech až nahoru na most, kde zlikvidujte všechny nepřátele, ať je při další cestě nemáte v
zádech. Vraťte se dolů na ulici a očekávejte útok. Postřílejte útočníky po obou stranách ulice,
5vraťte se do výchozí uličky, odbočte vpravo, prostřílejte si cestu až k mostu a pokračujte v
další likvidací Rusů pod mostem vpravo. Vlevo před vámi je za mostem ruský tank, zatím si
ho nevšímejte, však na něj dojde za chvíli. Zatím tedy odbočte před mostem doprava, ulice
byla obsazena jednotkami NKVD, ale musíte se tam vydat a doplnit si výzbroj, abyste mohli
najít a zachránit vašeho kurýra. Dojděte na křižovatku, postřílejte vojáky, pak pokračujte
doleva, vpravo vstupte do sklepa, kde zastřelte z pistole přes zaměřovací mód oficíra NKVD
(obr.3), tak se spustí animace a po ní v reále
vyberte bednu s granáty, pancéřovou pěstí,
municí a lékárničkami. Postřílejte všechny
vojáky, kteří za vámi vtrhnou do sklepa a
prostřílejte si přes schody cestu zpět ven na
ulici, nyní musíte zkontrolovat poslední známou
pozici vašeho kurýra. Pokračujte tedy vpřed
protější uličkou, asi z jejího prostředku, dokud
vás tankisté nezmerčí, zapalte jejich ruský tank z
vaší pancéřové pěstí, pod mostem zabočte
doprava a poté do uličky vlevo, prostřílejte si
cestu až na její konec, odbočte vpravo a vlevo
vstupte do sklepa. V animaci najdete listinu, z níž se dozvíte, že se kurýr v nouzi přesunul do
náhradního místa setkání. Prostřílejte si tedy cestu až na konec ulice, odbočte doprava k
mostu, za křižovatkou u zničené tramvaje zabočte doleva, za mostem potom doprava.
Zlikvidujte hakoše v nákladním autě a kolem něj, dejte se doleva a ubíhejte na konec uličky,
tak tuto misi zakončíte.
Sraz s kurýrem.
Z listin nalezených v tajném úkrytu jste se dozvěděli, že postrádaný agent vám udal svoji
novou pozici, kde na vás bude čekat. Nyní se tam tudíž budete muset přesunout, ale mějte se
na pozoru, neboť mohl být také nepřítelem donucen ke zradě. Buďte i velice obezřetní,
protože v této oblasti je hlášen výskyt fašistické obrněné jednotky. Vstupte tudíž do protější
uličky, na křižovatce se vydejte doleva, zabočte za roh doprava, poté do další uličky vpravo.
Postřílejte nepřátele, popojděte dopředu, tak se spustí animace, ve které naleznete mrtvého
vámi hledaného agenta, kterému vezměte jeho listiny. Nyní tedy budete muset proniknout
přes ruskou linii do fašisty obsazeného náměstí Gendarmenmarkt, zde musíte být velice
ostražití, neboť vám nepomůže ani váš převlek v německé uniformě. Vydejte se uličkou
dopředu, odbočte doprava za roh, postřílejte několik nepřátel, na křižovatce odbočte doleva a
zdálky vlevo před vámi z pancéřové pěsti zapalte tank, jen chvíli vleže vyčkejte, až se k vám
natočí bokem. Pokračujte dál kolem zničeného tanku, na konci odbočte doprava, vydejte se
pod most, pobijte pěšáky a hned za mostem vstupte do úzké uličky vlevo. Postřílejte vojáky,
zlikvidujte německý obrněný transportér, pokračujte kolem něj doleva až na konec, tak
závěrečnou animací misi ukončíte.
Průnik na náměstí.
Po skončení úvodní animace se vydejte plnit další úkol, tj. sejít se s agentem OSS, od kterého
obdržíte další informace a rozkazy. Hned na začátku posbírejte všechny užitečné předměty ze
země, seberte i časovanou bombu, poté pokračujte uličkou vpřed, postřílejte několik nácků,
které jste viděli přijet autem v úvodní animaci. Na konci na křižovatce odbočte doleva, hned
poté doprava, vejděte do úzké uličky vpravo, odbočte doleva a u vyhořelého tanku vstupte
vlevo do výklenku. Tak se v animaci setkáte s agentem OSS, od kterého obdržíte další
pokyny. Nyní tedy musíte v tichosti zabít nějakého německého důstojníka a donést jeho tělo
nazpět agentovi, aby tento mohl zamaskovat svoji pravou totožnost a odjet do bezpečí autem.
6Vběhněte tudíž do ulice před vámi, odbočte doprava za roh, hned poté doleva, pak doprava,
postřílejte nácky a vlevo vstupte do domu. Zastřelte fašistického oficíra střelou do obličeje,
jeho mrtvolu si naložte na záda (E) a nyní se i s mrtvolou na zádech musíte vrátit zpět do
úkrytu k agentovi. Vraťte se tudíž ven, odbočte do ulice vlevo, zabočte doprava za roh, hned
nato doleva, vstupte do úkrytu za tankem, kde jste se setkali s agentem. Nyní ale seběhněte po
schodech doprava dolů a vstupte vpravo do sklepní místnosti, kde tělo mrtvého oficíra položte
k nohám agenta (E). Teď bude vaším úkolem proniknout mezi fašistickými hlídkami a dostat
se na dostřel k náměstí Gendarmenmarkt. Vraťte se tedy po schodech zpět nahoru, odbočte
doprava a poté do úzké uličky vpravo, postřílejte několik hakošů a zabočte doleva, prostřílejte
si cestu dopředu, spustí se animace a máte další misi za sebou.
Románská katedrála.
K nepozorovanému průniku ke katedrále na náměstí využijte zborcených budov, hlavní brána
před vámi je velice dobře hlídaná a jakmile byste byli spatřeni, nacisté spustí poplach a mise
skončí bezúspěšně. Jelikož znáte přesný čas náletu na náměstí, pohybujte se co nejrychleji, ale
i velice obezřetně. Vlevo od vás jsou trosky vybombardovaného domu, vlezte tudíž do
rozvalin a prolezte jimi až na druhý konec. Pokud byste byli neopatrní a náckové spustili
střelbu a tím i poplach, agent zpanikaří, vyběhne před divadlo a již ho žádným způsobem
neochráníte. Jakmile vyjdete z rozvalin, na druhé straně před vámi spatříte katedrálu, plazte se
tudíž velice tiše z levé strany kolem bunkru až ke schodům katedrály a po břiše vlezte po
schodech dovnitř, fašisté totiž zachytili spisy, odhalující činnost vašeho agenta v divadle. Zde
se již můžete napřímit a po dvojích točitých schodištích vyběhněte až nahoru. U zdi si doplňte
výzbroj, o kousek dál vlevo seberte lampu, tak v animaci dáte agentovi světelný signál, že jste
již na správném místě a připraveni ho krýt na
útěku. Jakmile agent v animaci vyběhne na
schodiště divadla, nejdříve picněte fašouny
(obr.4), kteří vyběhli za ním, poté postupně
likvidujte ostatní fašouny, snažící se agentovi,
kryjícímu se u sochy na kobylku. Po chvíli se
spustí další animace, ve které sovětské stíhací
letouny vybombardují náměstí. Po jejím
skončení likvidujte zbytky nácků a to tak
dlouho, dokud si pro agenta nepřijede nákladní
auto, které ho odveze do bezpečí. Ještě stále
pobíjejte pěšáky, snažící se náklaďáku zabránit
v odjezdu, zlikvidujte i auto s nácky, které se
vydalo náklaďák pronásledovat. Tak náklaďák vyjede branou do ulice vpravo a vy se nyní
musíte přesunout dolů do vybombardované budovy na západě. Vyběhněte tedy po schodištích
dolů před katedrálu, přeběhněte na druhou stranu do rozvalin domu a likvidujte všechny
parchanty, kteří by chtěli napadnout ujíždějící náklaďák. Jakmile se vám podaří vyčistit celé
náměstí, přejděte do rozvalin, kterými jste sem přišli (hlavní brána je totiž ostře střežená),
přes rozvaliny dojděte až na místo, kde jste tuto misi začínali, vejděte do pravé uličky,
odbočte doprava a tak animace ukončí i tuto misi.
Odchod z náměstí.
Nyní se tedy budete muset přesunout do blízkosti náměstí, odkud budete zajišťovat útěk
agenta GR. Zvolte si vaši pozici tak, abyste měli co nejlepší přehled o dění na náměstí,
vydejte se proto do uličky vlevo, známou úzkou uličkou vpravo se dostanete na náměstí,
kryjte se za sochou a likvidujte vojáky, kteří se k vám budou snažit dostat ze všech stran.
Pokud nechcete dlouho čekat, můžete také obíhat náměstí bočními uličkami a tak likvidovat
7nepřátele, což vám ale neradím, jistější je vyčkat na místě. Lepší už je do uliček nastavět
časované bomby a nálože s trhavinou, které pak lze ve vhodnou chvíli odpálit, tak si značně
ulehčíte práci s likvidací nepřátel. Pokud se tedy takto zbavíte všech na vás zle dotírajících
nepřátel, musíte se vydat do úkrytu a tam přečkat až do doby, kdy vás nepřátelé přestanou
hledat a pronásledovat. Vyjděte tedy do ulice kolem vraku osobního auta, odbočte doprava za
roh, kolem opuštěného německého osobáku pokračujte doleva a v protější ulici zalehněte a
vlezte vlevo do otvoru ve zdi. Plazte se přes další otvory ve zdech dále až na samý konec
úkrytu, kde vyčkejte schovaní, po chvíli vylezte poslední dírou vpravo ven a z animace
poznáte, že jste nejen ukončili tuto misi, ale i celou kapitolu.
4. Karlhorst repríza.
Sklad paliva.
Velitelství skladu paliva je odpovědné za rádiovou komunikaci, organizaci zásobování
invazních jednotek a koordinační činnost s NKVD. Pokud by se vám tedy podařilo z
velitelství získat knihu s radiovými kódy a zničit celé stanoviště, velmi byste nepříteli
zkomplikovali jeho situaci a značně narušili jeho plány a záměry. Vaším úkolem v této misi je
tudíž nepozorovaně proniknout do skladu paliva a umístit u hlavního palivového ventilu
časovanou nálož, druhou časovanou nálož umístněte u ovládacího panelu hlavního čerpadla.
Exploze obou nádrží vyvolá řetězovou reakci, která zničí totálně celé skladiště. Plazte se tedy
kolem levého kopce dopředu, mezi dvěma stromy před vámi přebíhá odstřelovač, picněte ho
zdálky přes zaměřovací mód z pistole s tlumičem a jeho mrtvolu ukliďte do výmolu. Stejným
směrem se plazte vpřed, hlavní branou nepozorovaně neprojdete a prostor za ostnatými
zátarasy je zaminován. Zdálky zastřelte pistolí s tlumičem vojáka, stojícího na betonové
konstrukci, pak se zleva přes kopec k němu dostaňte, jeho mrtvolu seberte (E) a ukryjte vlevo
do křoví. Seběhněte na betonovou konstrukci, odbočte doleva a seskočte doprava dolů na
betonový ochoz, po něm jděte dopředu a vpravo seběhněte k cisternám. Zde hlídkují dva
vojáci, jeden je hned za cisternami, druhý o kousek dál na rampě vlevo. Picněte tedy
bezhlučně toho prvního tak, aby to druhý nemohl vidět, pak se stejným způsobem zbavte i
druhého strážného a obě mrtvoly ukryjte za cisterny. Mezi dvěma cisternami uložte na
vyznačené místo první časovanou nálož ( inventář I a vybrat v něm nálož, potom ji načasujte
a uložte X), vydejte se na místo, kde jste zastřelili druhého vojáka a po šikmé rampě sejděte
dolů, kde u barelů před vámi položte stejným způsobem druhou nálož, odplazte se dopředu
doprava za tank, kde zůstaňte ležet a očekávejte příchod oficíra, který přijede vlakem. Vojáka
hlídkujícího na chodbě si zatím nevšímejte, pokud jste něco udělali špatně, pak důstojník
zavětří nebezpečí a mise skončí bezúspěšně. Pokud jste vše učinili podle mých rad, spatříte
kolem hlídkujícího vojáka přicházet do kanceláře důstojníka, počkejte až v animaci vyjme z
trezoru šifrovací knihu, poté rychle vstaňte, picněte v běhu pistolí s tlumičem strážného a
utíkejte do chodby, kde vlevo v kanceláři zastřelte důstojníka a seberte šifrovací knihu. Nyní
už by mělo být všude bezpečno, takže vyběhněte ven a po cestě kolem závor se úprkem
vracejte na místo, kde jste začínali, na konci vpravo vstupte do posledního tunelu a v animaci
si už jen prohlédněte dílo zkázy, které jste zapříčinili vy, tím jste zakončili tuto misi.
5. Vědci.
Stanice metra.
NKVD má v plánu dopravit několik důležitých nukleárních vědců metrem ze stanice Anhalter
do stanice Pankow. Tato však je hluboko za ruskou linií, kde by tito už byli mimo váš dosah.
Vaším úkolem tudíž nyní je zdržovat jejich odjezd ze stanice Anhalter, dokud si je někdo z
8týmu OSS nevyzvedne. Budete tedy muset z celého blízkého okolí odstranit všechny hlídky a
tak zajistit bezpečný průchod týmu OSS. Jakmile se vám podaří hlídky eliminovat, přesunete
se ke stanici Anhalter. Po krátké animaci se ocitnete na pobřeží, slezte tedy dolů, postřílejte
vojáky před vámi na protějším břehu a vlevo ze střechy sundejte odstřelovače. Prostřílejte si
cestu po nábřeží doprava, zabočte doleva na most a likvidujte další hlídky, jen si dávejte
pozor na to, že mnozí z nich po vás házejí
granáty, takže je sejměte dříve, než se jim podaří
granát hodit. Na konci mostu seběhněte doprava
dolů do podzemí, postřílejte všechny nepřátele,
jděte doprostřed místnosti k vysílačce (obr.5),
tak v animaci odešlete důležité zprávy a obdržíte
nové pokyny. Poté vyběhněte nahoru, na mostě
odbočte doleva, objeví se ale další vojáci, které
musíte dále likvidovat. Přes most doběhněte až
dozadu na křižovatku, po obou stranách
zlikvidujte vojáky a ze střech sundejte
odstřelovače. Pokračujte doprava, odbočte za
roh doleva, vyčistěte dokonale náměstí od
nepřátel, střelbou do nádrží zlikvidujte i nákladní auta. Jakmile tedy náměstí vyčistíte,
odbočte do poslední ulice vlevo a u barikády zabočte doprava, utíkejte vpřed a v animaci misi
zakončíte.
Likvidace posil.
Z radiového hlášení jste se dozvěděli, že posily jednotek NKVD se z okolí Gleisdreicku
přesunují do stanice Anhalter. Vaším úkolem tudíž je zlikvidovat tyto posily, aby se nepřítel u
této stanice nepokusil zlikvidovat tým OSS. Nejdříve posbírejte kolem sebe veškerou výzbroj,
poté se plazte do uličky vpravo, před vámi spatříte tank a několik vojáků. Pokud si chcete
trochu zabojovat, zdálky picněte vojáka stojícího na křižovatce, mezi vojáky kolem tanku
vypukne panika. Doplazte se k mrtvému vojákovi, zapněte zaměřovací mód u sniperky a
vystřelte do víka nádrže tanku, je z vašeho pohledu na levé straně, tak zničíte nejen tank, ale i
všechny vojáky kolem něj. Plazte se z křižovatky uličkou doleva, zlikvidujte vojáky před
vámi, za oknem v poschodí vlevo sejměte na vás číhajícího kulometčíka, odbočte doleva a
hned do první ulice vpravo. Dostali jste se tak na náměstí, které je plné nepřátelských vojáků,
nyní však nesmíte vzbudit jejich pozornost. Plazte se tedy doprava a kolem zdi vpřed doleva,
kontrolujte si zaměřovacím módem prostor před vám, jakmile spatříte v zaměřovači ruského
důstojníka, zastřelte ho jedinou přesnou ranou přímo do hlavy. Pokud se vám to nepovede,
nebo jestliže jste vzbudili na náměstí rozruch, pak se důstojník vrátí zpět do domu a spálí
vámi hledané dokumenty a mise skončí bezúspěšně. Jestliže jste ale oficíra zamordovali,
postřílejte všechny vojáky na náměstí, zlikvidujte všechny náklaďáky i kolonu vozidel, poté
prohledejte všechny skryté prostory z náměstí, ve vchodech je spousta výzbroje a v místech,
odkud vyšel důstojník, najdete i vámi hledané dokumenty, pokud je ovšem neměl již u sebe, v
tom případě jeho mrtvolu důkladně prohledejte. Jakmile bude náměstí vyčištěné a zničená i
kolona nákladních vozidel, vracejte se známou cestou zpět na výchozí místo, kde postřílejte
všechny vojáky a poté zabočte doleva, opět v animaci misi ukončíte.
Obsazení stanice.
Nyní se musíte dostat na stanici vlaku v Anhalteru. Jakmile skončí úvodní animace, poberte
všechnu výzbroj před vámi, poté se plazte dopředu pravou stranou kolem zdi, nebylo by dobré
teď zastřelit stráže před hlavním vchodem. Počkejte si, až se strážný vlevo před vámi bude
vracet zpět, plazte se pod podloubí a tak se dostanete na stanici zezadu. Plazte se stále vpřed
9dále kolem levé zdi, spustí se animace, ze které zjistíte, že vlak je přistavován na kolejiště.
Nad schody odbočte doleva ke kolejišti s dbejte na to, abyste se co nejdéle vyhýbali všem
strážným. Jakmile se doplazíte ke kolejišti, vlevo od lokomotivy na vyznačené místo uložte
nálož, nyní již můžete zlikvidovat všechny stráže ve stanici. Tak se spustí další animace, po
jejím skončení se nahrnou do stanice strážní od vchodu, zlikvidujte je též a pro jistotu jejich
mrtvoly, jakož i ty předcházející, odtáhněte do podloubí. Vyběhněte nahoru po schodech,
postřílejte poslední strážné a jakmile bude stanice docela vyčištěna od nepřátel a pokud jste
mrtvoly dobře uklidili, z okna střechy spatříte eskortu, přivádějící do vlaku vědce, nechejte je
nastoupit a potom rozstřelte vámi položenou trhavinu vedle lokomotivy, tak zničíte
lokomotivu a zároveň jste zabránili vlaku v odjezdu. Pokud jste splnili všechny úkoly tak, jak
vám to popisuji, tato mise pro vás úspěšně skončí.
6. Akce v Nordsigu.
Cesta metrem.
Tajné německé zařízení v Nordsigu je pro NKVD příštím cílem. Podle získaných informací
vašeho velení je v této zdánlivě nenápadné civilní továrně skladovaná těžká voda, dovezená
tam z Norska, odkud pak je rozvážená na různá místa do tajných výzkumných laboratoří. Je
také navíc dobře známo, že na tomto místě pracuje známý a klíčový nukleární vědec doktor
Max Lohman, kterého musíte získat dříve, než se to podaří sovětům. Nelze riskovat, že tito
získají živého doktora a tím i těžkou vodu, takže zde máte další úkol pro vás. Nordsig se ale
bohužel nachází hluboko za německou frontovou linií, takže jediná šance jak se do továrny
dostat, je stanice metra a odtud dále přes tunely metra. Posbírejte tedy všechnu před vámi
ležící výzbroj, běžte dopředu a zdálky přes zaměřovač sniperky zlikvidujte vojáky. Na konci
odbočte doprava, prostřílejte si cestu dolů po schodech na nástupiště, kde pobijte další
fašouny, pak seskočte na kolejiště a vydejte se pravým pravou stranou do protisměru tunelem
metra vpřed. Tunel je ale hlídán fašistickými hlídkami, postupujte tudíž opatrně a pokud
možno zdálky fašisty likvidujte. Tak se dostanete až do stanice Nordsig, kterou nejdříve
vyčistěte od fašounů, na konci vyběhněte vlevo po schodech na nástupiště, zabočte doprava
na schodiště, poté znovu doprava na další schody, chodbou se vydejte dopředu. Vlevo vstupte
do podzemních kanceláří, prostřílejte si cestu přes všechny místnosti až na druhou stranu, tak
vyjdete zpět do chodby a zdolejte další poslední schodiště, v animaci misi ukončíte.
Cesta do Nordsigu.
Teď se tedy budete muset dostat do továrny na těžkou vodu. Dávejte si dobrý pozor, protože
toto na první pohled poklidné předměstí je střeženo oddíly SS. Vyčistěte tedy celé náměstí od
těchto bestií, poté se vydejte doprava, projděte
podchodem a úzkou uličkou se tak dostanete na
další náměstíčko. I zde postřílejte všechny
esesáky, vlevo vyjděte východem na ulici a
zabočte doprava. Utíkejte ulicí dopředu,
likvidujte hlídky před vámi, o kousek dál vlevo
v uličce stojí fašistický tank. Picněte několik
vojáků před vámi, tank o kousek přejděte, otočte
se a ze sniperky střelte do víka jeho nádrže
(obr.6), jen dodržujte bezpečnou vzdálenost,
neboť obrovská detonace by mohla skolit i vás
samotné. Pokračujte dál až na křižovatku, kde
odbočte doleva. Na další křižovatce zabočte opět doleva a hned na to znovu doleva, ocitli jste
se na malém náměstí, odkud vidíte naproti před chvílí vámi zničený tank. Postřílejte všechny
10nácky v okolních domech, sejměte v oknech kulometčíky, v jednom z výklenků objevíte i
velícího důstojníka NKVD, picněte i jeho, usnadníte tak práci záložnímu týmu GR.
Přeběhněte parkem na druhou stranu až k hořícímu tanku, u něj odbočte doleva a pokračujte
uličkou vpřed, tak se spustí animace, která je závěrem této mise.
Likvidace stráží.
Nyní se tedy budete muset dostat k továrně, jakmile se k ni přiblížíte, pečlivě si zmapujte
rozestavění jednotlivých stráží a jejich likvidaci provádějte tiše zdálky pistolí s tlumičem přes
zaměřovač, jinak máte velice malou šanci dostat se dál. Ještě před vstupem do výrobních
prostor je dobré nastražit nějaké výbušné pasti, které vám podstatně zvýší šance na úspěch.
Jakmile se dostanete dovnitř továrny, bude už zcela nemožné se pohybovat nepozorovaně,
proto musíte přijmout taktiku přímého boje, která vám bude vnucena. V žádném případě
uvnitř fabriky nepoužívejte granáty a jiné výbušniny či trhaviny, zničili byste tak laboratorní
nádoby s těžkou vodou, proto i při střelbě v jejich blízkosti buďte velice opatrní a obezřetní.
Takže posbírejte před vámi na zemi ležící výzbroj, jděte vpřed a za křižovatkou odbočte
doleva. Tiše zastřelte prvního vojáka před vámi, plazte se kousek k bráně, odkud budete mít
velice dobrý výhled na celé nádvoří, ale neprozraďte se. Jakmile zjistíte rozestavění stráží,
plazte se od hlavní brány doprava, odbočte několikrát doleva, tak továrnu obejdete a vstupte
na nádvoří zadní bránou. Váš boj bude ještě jednodušší a snazší, pokud si vylezete po
požárním schodišti nahoru a zlikvidujete stráže pod vámi seshora, odtud lze granátem zničit i
obrněný transportér. Slezte dolů a jestliže se vám nepodařilo transportér zapálit shora, udělejte
to teď, ve strážní budově, pokud to potřebujete, si můžete doplnit výzbroj. Do továrny vejděte
levým vchodem, postupujte dopředu, tak se v animaci přesunete dovnitř továrny.
Nordsig – továrna.
Poté co jste vstoupili do haly, seberte výzbroj ležící před vámi a nejdříve vyčistěte celou halu
od Němců, pak seběhněte dolů po schodech a vstupte do skladiště na východě (podle
kompasu), kde seberte další výzbroj a hlavně časované nálože, které vám tu zanechalo hnutí
německého protifašistického odporu. Teď se musíte dostat do haly, v které se vyrábí a
skladuje těžká voda. Vstup do těchto prostor vede ale přes pancéřované dveře, které jsou však
uzamčené z druhé strany. Na jejich „otevření“ tedy budete potřebovat právě nalezené časovací
nálože. Jedním z východů v přízemí vyběhněte na další dvůr, postřílejte na něm hakoše a
vstupte do protější budovy. Tak se ocitnete v další rozlehlé hale, kde postřílejte vojáky v
přízemí i na poschodí. Na druhé straně haly jsou již mnou zmíněné opancéřované dveře, jděte
k nim a položte na zem před ně časovanou nálož
z inventáře a nastavte její odpálení až za šest
minut, aby civilní zaměstnanci měli čas z haly
utéci (obr.7). Odkliďte se do ústraní, postřílejte
vojáky a počkejte, až výbuch pancéřové dveře
rozrazí, poté projděte vzniklým vchodem do
chodby, kterou proběhněte do haly. Vpravo
vstupte do laboratoře, v animaci si promluvíte s
doktorem Lohmanem, který vaší nabídku na
další spolupráci přijme. Prostřílejte si nazpět
cestu k nádržím, přistupte k jedné z nich, na
které je umístěn ventil, tak v animaci ventilem
otočíte. Nyní se přes dvě haly vraťte zpět na
dvůr, postřílejte fašouny, vstupte do haly vpravo a z ní do místnosti na západě (opět podle
kompasu). Zde postřílejte vojáky a jděte na konec místnosti, tak v animaci obdržíte od
německého oficíra kód od trezoru a „za odměnu“ jej zastřelíte. Teď se vraťte zpět na dvůr,


Sniper elite 1

PDF file: Sniper elite 1.pdf

Microsoft Word - navod.doc© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz