DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

leták1

leták1
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/amww

PDF file size:
250.85 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/mww.pdf
Download: leták1.pdf

Date saved:
July 12, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document leták1.pdf:


Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby v Lokti

Připravujeme novou kandidátku
a Váš souhlas a podpis je potřebný!

Loket je náš

spole?ný

domov
Nejsme celostátní politickou stranou, ale sdružení
nezávislých kandidátů pro komunální volby v Lokti.
Jsme připraveni sestavit listinu loketských kandidátů pro
letošní komunální volby, které proběhnou začátkem října.
Na přípravě programu spolupracuje aktuálně 10 kandidátů,
potřebujeme a uvítáme však i nové posily a myšlenky.
Bez vašeho souhlasu se nemůžeme o podporu
v podzimních volbách vůbec ucházet. Proto potřebujeme
získat zákonem určený počet podpisů od spoluobčanů.
Obracíme se na vás tímto s žádostí o podepsání petice,
která nám umožní kandidovat. Kromě osobního oslovení
kandidátů a našich přátel či sympatizantů můžete
petici podepsat i přímo v Městské knihovně Loket,
*ospodě 7 Radnice v Lokti a )alerii %aHé, na dalších
místech pracujeme.
Podpisy musíme získat do ...

8elmi děkujeme \a podporu
Kdo jsme?
Sdružení aktivních obyvatel, kteří zde žijí spoustu let. Pro řadu z nás je Loket rodným městem. Toto město jsme si vybrali jako místo pro život přede
vším pro jeho malebnost, genius loci, bezpečí pro naše děti, krásnou přírodu a kulturní vyžití. Velmi pozitivně vnímáme, jak se město postupně mění
z plácku zarostlého pýrem na kvetoucí louku. Těší nás pohled na opravený hrad, městské domy, upravený park, nové lesní stezky i květinovou výzdo
bu. Máme radost z toho, že město je zase živé, fungují zde restaurace, kavárna, knihovna i kulturní akce. Všechny tyto změny dělají Loket zajímavým
také pro jeho návštěvníky. Přitahují zájem turistů z Čech i zahraničí. Máme důvod být hrdí na to, že zde žijeme. Co nás však znepokojuje, je pocit,
že v posledních letech potřeby „domorodců“ ustupují komerčním aktivitám, cíleným převážně na turisty a návštěvníky kulturních akcí. Některá
opatření a změny jsou tvořeny poněkud hekticky, za pochodu. Chybí nám smysluplná koncepce rozvoje města a kultury, která by zohledňovala názory
a představy běžných občanů Lokte. Rádi bychom se aktivně podíleli na dalším rozvoji města a našli cestu k rovnováze mezi spokojeným životem
místních obyvatel a naplnění očekávání příležitostných návštěvníků města.
Jádro našeho sdružení tvoří občané města Loket – Klára Rozsypalová, Jan Smolík, Šárka Winterová, Marie Klášterková, Albín Očkay,
Michal Brindza, Petr Basl, Luboš Pelc, Michal Zeman.
Naše priority:
Dvorana jako kulturní a informační centrum ve správě města
Funkční řešení parkování v Lokti s ohledem na obyvatele města
Dokončení rekonstrukce ulic okrajových částí města (Tovární, Revoluční

ad.)
Obnova stávajících a výstavba nových dětských hřišť, workout parku a odpočinkových zón nejen v centru města
Zajištění technických služeb městskou organizací
Včasná a transparentní informovanost občanů o záměrech města s možností jejich vyjádření
Komunikace s občany s využitím moderních informačních technologií a sociálních sítí
Nastavení jednotných pravidel pro výběrová řízení na významné pozice v organizacích zřizovaných a vlastněných městem a na městském úřadě
Aktivní podpora vzdělávání a volnočasových aktivit seniorů 60+
Podpora alternativních kulturních akcí a programů pro děti i dospělé
Spolupráce se všemi typy škol, spolky a organizacemi ve městě
V nastávajícím předvolebním období se vás budeme snažit
co nejvíce seznámit s našimi představami. Brzy zveřejníme
kompletní znění programu. Je čas pro diskusi a tříbení myšlenek,
co je pro naše město a život zdejších obyvatel nejpodstatnější.
Pokud s námi budete sdílet stejné názory, přijďte naše sdružení

NAŠE MĚSTO @ LOKET.CZ
podpořit do volební místnosti. Zásadní
věci lze ovlivnit jen společným rozhodnutím a spojenými silami.

NAŠE M?STO @ LOKET.CZ


leták1

PDF file: leták1.pdf

let© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz