DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

BO Propozice Brno 2018

BO Propozice Brno 2018
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aqwC

PDF file size:
362.07 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qwC.pdf
Download: BO_Propozice_Br…o 2018.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document BO_Propozice_Brno 2018.pdf:


Sportovní klub Kociánka Brno, z. s.
Emilova sportovní, z. s.
z pověření České federace Spastic Handicap, z. s.,
ve spolupráci s CESA VUT Brno a Centrem Kociánka

pořádá pod záštitou

JUDr. Bohumila Šimka

hejtmana Jihomoravského kraje

Ing. Petra Vokřála

primátora statutárního města Brna

Národní soutěž v boccie SH

2018 – I. a II. liga, 2. kolo

pro jednotlivce soutěžní třídy BC1, BC2, BC3, BC4

Sportovní areál Purkyňova, Brno

10. – 11. března 2018

II.. ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ ČČÁÁSSTT

Pořadatel: SK Kociánka Brno, z. s. a Emilova sportovní, z. s.
z pověření České federace Spastic Handicap, z. s.

Datum konání: 10. - 11. března 2018

Místo konání: Sportovní areál Purkyňova
(areál vysokoškolských kolejí – Purkyňova 93/c, 612 00 Brno)

Partneři SH: RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o.,

Mediální partner SH: Český Metropol, Deník moje noviny

Partneři SK: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Centrum Kociánka Brno,

VUT v Brně CESA, Nadační fond Emil

Ředitel soutěže: Irena Ráčková

Hlavní pořadatel: Simona Kazdová

Hospodář: Martin Polášek, Marie Mlaskačová

Delegát RTB: Pavla Přistoupilová

Delegát SH: Marián Lačný

Hlavní rozhodčí: Robert Křivan

Výsledkový servis: zajistí RTB

Zdravotník: zajistí pořadatel

IIII.. TTEECCHHNNIICCKKÁÁ ČČÁÁSSTT

Ubytování: SOU Čichnova 23, Brno, ve dvou a třílůžkových pokojích.
Cena za nocleh: 350,-Kč na osobu noc.
Kontaktní osoba: Elena Kneslová, 702 012 180, Elena.Kneslova@cichnovabrno.cz

Stravování: stravu zajistí pořadatel v počtu dle odeslané návratky vysílající TJ/SK uhradí stravu
při prezenci.

Sobota 10. 3. snídaně cca 30,- Kč

oběd (balíček) cca 80,- Kč

večeře cca 80,- Kč

Neděle 11. 3. snídaně cca 30,- Kč

oběd (balíček) cca 80,- Kč

Cestovné: Dopravu na místo prezentace a do tělocvičny závodníkům a jejich doprovodu zajišťuje a
hradí vysílající TJ či SK.

Startovné: 300,- Kč/ hráč. Startovné hradí přihlašující TJ/SK hromadně za všechny přihlášené
sportovce při prezentaci.

Prezentace: Účastníci jsou povinni se prezentovat v pátek 9. 3. 2018 od 17:00 do 19:00 hodin ve
vstupní hale na SOU, Čichnova 23 nebo na telefonním čísle 724 084 142 - M. Polášek.

Hráč bez platného potvrzení o lékařské prohlídce nemá právo účasti v soutěži!!!

Přihlášky: Řádně a čitelně vyplněné přihlášky zašlete nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu:
SK Kociánka Brno, z. s.

Kociánka 2

612 00 Brno

nebo na e-mail: skkbrno@seznam.cz

Zdrav. služba: Je zajištěna pořadatelem v místě konání soutěže.

Předběžný časový pořad:

Pátek 9. 3. 2018
17:00 – 19:00 příjezd a prezentace ubytovaných SOU Čichnova
19:00 – 20:00 kontrola nových vozíků a pomůcek – SOU Čichnova
20:00 – 22:00 lajnování kurtů, příprava místností – tělocvična CESA

Sobota 10. 3. 2018
08:00 schůzka rozhodčích a pomocníků – tělocvična CESA
08:30 – 18:45 I. část soutěží – tělocvična CESA
11:30 – 14:00 oběd – tělocvična CESA
18:30 – 20:00 večeře – tělocvična CESA

Neděle 11. 3. 2018
do 10:00 vyklizení pokojů SOU Čichnova
08:00 schůzka rozhodčích a pomocníků – tělocvična CESA
08:30 – 15:00 II. část soutěží – tělocvična CESA
11:30 – 14:00 oběd – tělocvična CESA
15:00 – 16:00 ukončení akce (schůzka vedoucích výprav) – tělocvična CESA

od 16:00 odjezd účastníků

Účastníci se nebudou vracet z místa soutěže do místa ubytování!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu. Pokud k takové změně dojde, budou o ní účastníci
ihned informováni.

Upozornění:
1. Transport účastníků mezi halou a ubytovnou pořadatel nezajišťuje!!!
2. Doprovod musí mít sportovní obuv na přezutí.

IIIIII.. SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ

Předpis:
Hraje se podle Soutěžního řádu boccia 2018 a aktuálních pravidel BISFed.

Vypsané soutěže:
I. liga národní soutěž SH 2018 – jednotlivci soutěžní třídy BC1, BC2, BC3 a BC4
II. liga národní soutěž SH 2018 – jednotlivci soutěžní třídy BC1, BC2 a BC3

Herní systém:
Hraje se systémem každý s každým, bez následného „pavouka“. Během prvního
víkendového kola národní soutěže I. a II. ligy odehraje každý hráč, v příslušné lize, ve své
soutěžní třídě 3 nebo 4 zápasy z celkového počtu 7 zápasů odehraných za 1. a 2. víkendové
kolo (viz 3.1. a 3.2. SŘ 2018).

Platný seznam hráčů:
Platný seznam hráčů byl zveřejněn po konečné nominaci vedoucí RTB před 1. kolem a je
uveden v příloze.

Počet kurtů: 6

Protest: Musí být podán vyplněným protestním formulářem a vkladem 100,- Kč do 30 minut po
ukončení hry.

Upozornění:
1. Dodatečné přihlášky došlé po termínu nelze akceptovat.
2. Odjezd výprav je možný až po ukončení akce.
3. Závodníci, spoluhráči a asistenti soutěží v dresech svých mateřských jednot.
4. Rozhodčí nepřihlašujte prostřednictvím návratky pro výpravu.

Irena Ráčková

ředitelka soutěže
Partneři České federace Spastic HandicapBO Propozice Brno 2018

PDF file: BO_Propozice_Brno 2018.pdf

Sportovní klub Kociánka Brno, z© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz