DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Otvorený list Zonácia TANAPu

Otvorený list Zonácia TANAPu
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aqxv

PDF file size:
110.9 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/qxv.pdf
Download: Otvorený list …nácia.pdf

Date saved:
November 10, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Otvorený list Zonácia.pdf:


Ing. László Sólymos minister Ministerstvo životného prostredia SR Námestie ž. Štúra 1 812 35 Bratislava Vysoké Tatry 31. október 2017 Vážený pán minister, v mene skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry sa na Vás obraciam s výzvou na neodkladné predloženie vedeckého návrhu zonácie Tatranského národného parku na rokovanie vlády Slovenskej republiky a na vynaloženie maximálneho argumentačného úsilia pre jeho prijatie. Sedemnásťročná absencia zonácie nášho najstaršieho národného parku sa už nezvratne podpísala na jeho podobe, negatívne poznačila stovky hektárov biotopov, zhoršila podmienky pre život množstva chránených živočíchov a rastlín, prispela k erózii tatranskej pôdy a zanechala veľa stavebných stôp narúšajúcich jeho krajinný charakter. Sú časný sta v taktiež um ožňuje poskytov anie množstva stavebných povolení s negatívnym dopadom na tatranskú prírodu a kvantum výnimiek pre ťažbu dreva, výruby lesa a kosodreviny. Zonácie národných parkov sú v kultúrnych a vyspelých krajin ách základným nástrojom pri prelínaní sa oc hrany prírody a krajiny s jej využívaním. Vzhľadom k existencii kvalitného vedeckého návrhu zonáci e spĺňajúceho medzinárodné štandardy ochrany prírody a krajiny, ďalšie predlžovanie tohto pre TANAP dlhodobo neúnosného stavu nebude možné považovať za nič iné, ako za ďalšie obštrukcie vylobované rôznymi záujmovými skupinami. Vážený pán minister, po dlhých rokoch nezáujmu Vašich predchodcov máte výnimočnú šancu ukázať ver ejnosti, že t o s ochranou slovenskej prírody a krajiny myslí Ministerstvo životného prostredia SR naozaj vážne. Predložením odborného návrhu zonácie TANAPu a garantovaním jeho napĺňania by ste sa stali ministrom, ktorému sa ako jed inému podarilo zastavi ť ďalšiu devastáciu a dezintegráciu Vysokých Tatier. Tatranská príroda, Tatranci a verím, že aj a bsolútna väčšina obyvateľov Slovenska, by Vám boli navždy nesmierne vďační. S úctou Alexander Gálfy poslanec MsZ Vysoké Tatry


Otvorený list Zonácia TANAPu

PDF file: Otvorený list Zonácia.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz