DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Vianočná súťaž Gobor pravidlá

Vianočná súťaž Gobor pravidlá
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/asu8

PDF file size:
122.72 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/su8.pdf
Download: Vianočná súťaž_…avidlá.pdf

Date saved:
December 2, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Vianočná súťaž_Gobor_pravidlá.pdf:


Hotel Gobor Vitanová

Pravidlá Vianočnej súťaže

1. Do súťaže je možné sa zapojiť zaslaním detskej kresby:

a. e-mailom na info@hotelgobor.sk
b. alebo poštou na: Hotel Gobor, Vitanová 432, Vitanová, Slovensko.
2. Súťaž je primárne určená detským súťažiacim do 12 rokov. Pri zasielaní organizátorovi sa
predpokladá súčinnosť zákonného zástupu či inej poverenej osoby.
3. Kresba zapojená do súťaže má spĺňať tematickú požiadavku „Môj najkrajší tohtoročný zážitok“
a mala by byť doplnená krstným menom autora, uvedením veku v tvare „Meno, vek“ a krátkym
popisom zážitku. Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže zaslať iba jednu kresbu.
Okrem potrebných súťažných údajov je nevyhnutné uviesť tiež adresu, na ktorú bude môcť byť
zaslaná prípadná výhra.
4. Súťažiaci je povinný zaslať kresbu v dostatočnom predstihu tak, aby najneskôr k 14. 12. 2018,
vrátane, bola doručená organizátorovi fyzicky alebo elektronicky.
5. Všetky dodané kresby budú dňa 17. 12. 2018 vrátane mena, veku autora a popisku príbehu
uverejnené v špeciálnom facebookovom fotoalbume Hotela Gobor (na Facebooku pod profilom
Hotel Gobor Vitanová), kde bude vyhlásené užívateľské hlasovanie o najzaujímavejšiu zo kresbu
všetkých.
6. Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografiu, ktorá výrazne nespĺňa tému, nie je
doplnená menom, vekom autora, stručným popiskom kresby, spôsobuje pohoršenie a je
v rozpore s všeobecnými etickými a morálnymi zásadami.
7. Užívateľské hlasovanie o najzaujímavejšiu kresbu bude prebiehať prostredníctvom užívateľských
like-ov, bez ohľadu na ich charakter do 20.12.2018, 23:59 h. Následne budú hlasy pre všetky
kresby jednotlivo porovnané.
8. Vyhráva súťažiaci, ktorého kresba dosiahla v užívateľskom hlasovaní najväčší celkový počet
like-ov, bez ohľadu na ich charakter.
9. V súťaži sú odmenené prvé tri miesta. Prvou cenou pre súťažiaceho s kresbou s najväčším
počtom like-ov, je pobyt v hoteli Gobor pre 2 osoby na 2 noci s platnosťou do konca roka 2019.
Druhé miesto, s druhým najväčším poštom like-ov, vyhráva darčekový balíček v hodnote 30 €.
Tretie miesto s tretím najväčším počtom like-ov vyhráva darčekový balíček v hodnote 20 €.
10. Výsledky súťaže budú vyhlásené na Facebooku Hotel Gobor Vitanová dňa 21. 12. 2018. Odmeny
budú výhercom odoslané najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia doručovacej adresy
výhercu jeho zákonným zástupcom či inou poverenou osobou.
11. Súťažiaci zapojením sa zo súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu
nevyhnutnom pre účasť v súťaži a následné zaslanie výhry.

Vitanová, 2. 12. 2018


Vianočná súťaž Gobor pravidlá

PDF file: Vianočná súťaž_Gobor_pravidlá.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz