DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Cenová ponuka rozpočítavania meračov tepla

Cenová ponuka rozpočítavania meračov tepla
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/atQj

PDF file size:
694.63 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/tQj.pdf
Download: Cenová ponuka r… tepla.pdf

Date saved:
July 8, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Cenová ponuka rozpočítavania meračov tepla.pdf:


Ceny :
Ceny za ročné rozpočítavanie:
1.   Poplatok za správu údajov – software -  za jedno teleso 1,45 €
2.   Poplatok za vyhodnotenie pomernej spotreby nákladov na teplo
za jeden merač tepla podľa predložených údajov                        3,50 €
3.   Poplatok za odpočet z jedného merača tepla0,80 €

Spolu na 1 teleso bez DPH:5,75 €

DPH 20%:1,15 €

Celkom spolu s DPH:6,90 €
Cena za ročné rozpočítavanie za objekt:24ks

Spolu bez DPH:138,00 €

DPH 20%:27,60 €

Celkom spolu s DPH:165,60 €
Ceny za prípadné ďalšie služby – mimoriadne:
4.   Poplatok za mimoriadny servisný úkon (dodatočné odčítanie)4,98 €
5.   Poplatok za servisný úkon pri zmen e užívateľov v systéme       4,98 €
6.   Poplatok za servisný úkon pri zmene merača tepla6,00 €
7.   Poplatok za služby spočívajúce so servisom PRVN podľa požiadaviek
     objed návateľa         18,60 €/hod a 0,35€/ km
Cena je uvedená bez DPH. Certa K, s.r.o.
Murániho 33/6,  949 11  Nitra,  IČO: 46192557, IČ DPH: SK2023266740
DIČ:2023266740,  Bankové spojenie: VÚB, č.ú. 2889129851/0200
Obchodný register Okresného súdu Nitra, odiel Sro, vložka č.:29076/N
Tel.: +421948480050, Fax.:  +421373932146,                                                              
E-mail: certak@certak.sk, www.certak.sk
Autorizovaný technicko -obchodný partner s právom zastupovať spoločnosť APATOR METRA s.r.o. na území SR
Termmming a.s.

Člen skupiny COFELY

Mlynské Nivy 61

827 11 Bratislava

Nitre dňa: 26.6.2017
VEC:

Cenová ponuka 41/ 17
Predkladáme Vám cenovú ponuku na odpočet a r ozpočítavanievykurovacích
Cena je vytvorená pre merače tepla s archi váciou ročných meraní!

S pozdravom

Juraj Kučerka,

konateľ spoločnosti  Cenová ponuka rozpočítavania meračov tepla

PDF file: Cenová ponuka rozpočítavania meračov tepla.pdf

METRA Ponuka PRVN a vodomery.xlsx© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz