DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti

Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/awJh

PDF file size:
124 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/wJh.pdf
Download: Dětské skupiny …é děti.pdf

Date saved:
June 8, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti.pdf:


8. 6. 2018MEDIÁLNÍ ARCHIV NEWTON Media a.s. - MEDIASEARCH - MEDIASEARCH
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=f04a6f23-4181-4e75-b2af-38e14c9a3e10&index=articles_cze_2018q2_v2&dsw=print&&qt

MEDIÁLNÍ ARCHIV NEWTON Media a.s. -

MEDIASEARCH
URL: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz

Zdroj:Týdeník školství

Datum vydání:6.6.2018

Rubrika / pořad:Školství

Strana / zpráva:03

Autor:TÁŇA PIKARTOVÁ
Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti
Máme zaměřeno na... Podpora dětských skupin, o které nyní poslanci diskutují, má být alternativou k plošnému právu na umístění dvouletých
dětí do mateřských škol. Podle současné legislativy budou mít rodiče toto právo od 1. 9. 2020.
Tato skutečnost je ale jablkem sváru a silnou kontroverzí. Nesouhlasí mateřské školy, zřizovatelé a odborná veřejnost.
Proti umisťování dvouletých dětí do předškolní institucionální péče se ale staví i část psychologů a pedagogů. Zástupci
politických stran jsou rozděleni mezi oba tábory. Zatím jediný známý pozměňovací návrh předkládá bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ta ho vnímá
jako kompromis. Navrhuje, aby školky garantovaly místa alespoň pro ty děti, které dosáhnou tří let do konce kalendářního
roku, tedy v období mezi 1. zářím a 31. prosincem. Mladším dětem by se pak vytvářela místa prostřednictvím nově
vznikajících nebo už existujících dětských skupin, které by finančně podporoval stát.

Trochu historie
Už 29. listopadu v roce 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a
o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravoval podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dne 4. června v roce 2015 ovšem nabyl účinnosti zákon č. 127/2015 Sb., kterým se zákon č. 247/2014 Sb. měnil. Touto
novelou se změnilo ustanovení zákona tak, že poskytovatel, který hodlá poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině,
je povinen dětskou skupinu zaevidovat. Označení dětská skupina lze užívat tedy pouze pro dětskou skupinu
evidovanou u ministerstva práce a sociálních věcí. Nově je také vymezena podmínka, řešení tedy vyvažuje velké množství
velmi protichůdných zájmů. Návrh poslankyně Kateřiny Valachové se v této situaci zdá být přijatelným kompromisem,“
reaguje na návrh bývalé ministryně Olga Žáková ze společnosti EDUin.

Co na to praxe
Dosud u nás vzniklo něco přes 650 dětských skupin pro osm tisíc dětí, které jsou velmi nerovnoměrně rozloženy v
krajích. Například ve Středočeském kraji je 132 dětských skupin a Karlovarský kraj má skupiny pouze čtyři. Zakládají je
především zaměstnavatelé a staly se oblíbeným benefitem pro zaměstnance. Jsou financovány z prostředků EU a
finančně se na jejich fungování podílejí jak poskytovatelé služby, tak rodiče. To by se tedy podle poslanecké diskuze mělo
v budoucnu změnit. Přispívat by měl výrazněji stát. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh financování
dětských skupin ze státního rozpočtu.

Přidal se i magistrát
Provoz dvou nejnovějších podnikových dětských skupin Zvonek a Klíček zahájil v dubnu i pražský magistrát. Jsou v
Jungmannově ulici pro děti zaměstnanců úřadu. Mohou je navštěvovat pravidelně, případně příležitostně děti od dvou let.
8. 6. 2018MEDIÁLNÍ ARCHIV NEWTON Media a.s. - MEDIASEARCH - MEDIASEARCH
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=f04a6f23-4181-4e75-b2af-38e14c9a3e10&index=articles_cze_2018q2_v2&dsw=print&&qt
Kapacita každé ze skupin je dvanáct míst. Personál tvoří dvě dvojice pečujících osob a dvě pomocnice. „Otevření
dětských skupin je v historii pražského magistrátu skutečně výjimečná událost a věřím, že pomůže usnadnit návrat
rodičů po rodičovské dovolené do zaměstnání,“ uvedla při zahájení ředitelka Magistrátu hl. m. Prahy Martina Děvěrová. „V Česku jsou již firemní školky a dětské skupiny zavedeným trendem. Pražský magistrát zřízením dvou dětských
skupin vyšel vstříc zaměstnancům s cílem pomoci jim v návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené a ve sladění
pracovního a rodinného života,“ připomíná radní hl. m. Prahy pro školství Irena Ropková. že poskytovatel musí umožnit docházku dítěti v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Změna také nastala u pojištění
odpovědnosti, a to v tom smyslu, že poskytovatel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu.
Přijatelný kompromis?
„Diskuze o dvouletých dětech je zatížena mnoha emocemi. Hlavní dotčené strany mají velmi různé potřeby. Rodiče o
možnost garantovaného místa z valné většiny stojí a místa z různých důvodů potřebují. Byť je dvouletým dětem lépe v
rodině, v mnoha případech jsou rodiny zatíženy existenčními problémy, které ideální péči o děti znemožňují. Zřizovatelé se obávají, zda budou mít na zřízení garantovaných míst dostatečné prostředky.
Poskytovatelé péče se buď už přizpůsobili a s určitými úpravami dvouleté děti přijímají, nebo se jejich přijímání brání s
argumentem, že tak malé děti se nedají vzdělávat, musí se o ně pečovat. Hledané

Foto autor| FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ
e-mail: obchodni@newtonmedia.cz, T: 00420 225 540 201, F: 00420 225 540 101
© 2018 NEWTON Media, a.s.


Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti

PDF file: Dětské skupiny mohou být řešením pro dvouleté děti.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz