DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove

Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/awqk
Description:
středa, 24. května 2017, 12:00-17:00
PDF file size:
87.42 kB


Keywords: Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove:
víra, islám, muslimové, Balkán, Evropa
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/wqk.pdf
Download: Workshop HU a I…limove.pdf

Date saved:
May 18, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Similar PDF documents» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove.pdf:


Program
František ístek, M.A., Ph.D.Úvodní slovo o tématu a projektu
Balkánští muslimové: historické sondy

Mgr. Mihad Mujanović

Praha
2d 5XP«Oie k %aOk£nX: %osĊ£Fi v postosPansk«P pUostoUX
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

Historický ústav AV ČR, Brno
5akoXsko-8KeUsko a jeKo vztaK k Eosensk¿P PXsOiPıP

(1878-1914)

Mgr. Přemysl Vinš

Katedra jihoslovanských a

balkanistických studií FF UK,

Praha
3ostoj aOE£nsk¿FK PXsOiPsk¿FK inteOektX£Oı
v posOedn¯ ÏtvUtině 1. stoOet¯ k 2sPansk« ř¯ģi
František ístek, M.A., Ph.D.

Historický ústav AV ČR /

/ IMS FSV UK, Praha
2UientaOisPXs a Ïesk« UepUezentaFe EaOk£nsk¿FK PXsOiPı

Mgr. Adin Ljuca

Praha

&o se vģeFKno vejde do IezX
Historický ústav AV ČR a Institut mezinárodních studií FSV UK

za podpory programu
$kadePie věd Î5 ̺6tUateJie $921:
ĢpiÏkov¿ v¿zkXP ve veřejn«P z£jPX.̸

organizují workshop
Institut mezinárodních studií FSV UK, Rytířská 51, Praha 1

místnost R201 („zasedačka“)

středa 2. května 21 12:-1:
Střední Evropa a balkánští muslimové:

nové výzkumy a současné debaty

1/2
Prosíme zájemce, aby svou účast nahlásili organizátorům nejpozději do 23. května
na e-mail frantsistek@volny.cz.
S ohledem na bezpečnostní opatření musíme mít včas k dispozici seznam účastníků.
Nenahlášení hosté nebudou vpuštěni do budovy. Děkujeme za pochopení!

Balkánští muslimové v 21. století

v interdisciplinární perspektivě

Mgr. Barbora Knappová

IMS FSV UK, Praha
Snahy o deetnizaci narativu v bosňácké politice paměti:

případ Historického muzea v Sarajevu

Mgr. Daniel Heler

IMS FSV UK, Praha

Identita a minulost na Kosovu viděny

z goranské metropole Restelice
Mgr. Markéta Slavková, Ph.D.

Fakulta sociálných

a ekonomických vied UK,

Bratislava / FHS UK, Praha
O burku ve střední Evropě a burekalizaci balkánských

muslimů

Mgr. Matyáš Zrno

CEVRO Institut / Občanský

institut, Praha
Radikalizace balkánských muslimů –
mýtus nebo skutečnost?
Zora Hesová, M.A., Ph.D.

Ústav politologie FF UK, Praha
Islám v současné Bosně a Hercegovině

2/2


Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove

PDF file: Workshop HU a IMS Stredni Evropa a balkansti muslimove.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz