DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Lukostrelecky trap pravidla

Lukostrelecky trap  pravidla
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/axfi

PDF file size:
640.08 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/xfi.pdf
Download: Lukostrelecky-t…avidla.pdf

Date saved:
April 4, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Lukostrelecky-trap---pravidla.pdf:


Lukostrelecký trap

PRAVIDLÁ TURNAJA
Lukostrelecký trap sa strieľa na penové kotúče/disky s priemerom 30 cm.
Kotúč môže byť vrhaný strojom alebo ručne. Strelecká čiara je vo vzdialenosti 12 metrov od vyhadzovacieho
zariadenia/vyhadzovacej pozície. Organizátor zabezpečuje vrhanie diskov /úpravou techniky vrhania, resp.
nasmerovaním vrhacieho zariadenia/ tak aby pri výraznejšom vplyve vetra dosahovali disky vrcholnú dráhu letu
zhruba vo vzdialenosti 12 metrov od streleckej čiary.
Strieľajú štyria strelci súčasne na rovnaký terč. Signál k vyhodeniu kotúča dáva obsluha zariadenia/vyhadzovač
kotúčov. Obsluha zariadenia dá najskôr dohodnutý zvukový signál (napr. „Pripraviť!“, hvizdnutie a pod.) a do troch
sekúnd vypustí/vyhodí terč. Obsluha zariadenia zároveň zapisuje výsledky do skóre karty strelca. Šíp si strelec vyberie
z kotúča až po zapísaní nástrelu.
Turnaj sa strieľa na 6 kôl – spolu 120 kotúčov. Jedno kolo obsahuje 4 sady po 5 kotúčov.
Na streleckých pozíciách sa po odstrieľaní jednej sady (5 kotúčov) strelci striedajú nasledovne :
Prvá sada - 1 2 3 4 , Druhá sada - 4 1 2 3, Tretia sada -3 4 1 2, Štvrtá sada - 2 3 4 1
Body sa prirátajú každému strelcovi ktorého šíp je zapichnutý v terči. Bodová hodnota je jeden bod za jeden zásah.
Body za jednotlivé kolá sa zaznamenávajú na skóre kartu a do centrálnej tabuľky strelcov vyvesenej organizátorom .
Za zásah terča sa ráta šíp ktorý ani po dopade kotúča na zem nevypadne z terča. Za zásah sa ráta aj zlomený šíp
ktorého hrot ostane po dopade kotúča na zem v terči. V prípade technicky úplne zlého vyhodenia disku môže
rozhodca/obsluha zariadenia rozhodnúť o opakovaní vyhodenia disku v sade.
Zásahy sa strelcom spočítavajú kumulovane počas celého preteku, víťazí strelec ktorý sa prebojoval do finále a po
odstrieľaní finále zostrelil celkovo najviac kotúčov počas celého preteku. Víťaz preteku získava do celkového
hodnotenia 50 bodov, 2. v poradí 45 bodov, 3. v poradí 40 bodov atď. V prípade rovnosti bodov po sčítaní
všetkých kôl pretekov, rozhoduje lepší celkový nástrel /počet zostrelených terčov/.
Organizátor rozdelí súťažiacich do štvorčlenných skupín podľa vlastného kľúča pričom musí dodržať iba systém
nasadzovania najlepších 8 strelcov z celkového poradia minulého roka, resp. po prvom preteku sezóny sa
nasadzuje 8 strelcov už podľa priebežných výsledkov aktuálneho ročníka. Podľa počtu súťažiacich môže organizátor
vytvoriť aj niekoľko 3 členných skupín.
Prvé dve kolá sú kvalifikačné. 32 strelcov s najvyšším skóre postupuje do eliminačných kôl. Po odstrieľaní
kvalifikačných kôl rozdelí organizátor strelcov opätovne do skupín podľa výsledkov kvalifikácie. Strelci, ktorí
vypadnú z eliminácie budú postupne zaradení do skupín na odstrieľanie všetkých šiestich kôl turnaja kvôli
celkovému umiestneniu na preteku.
Ak počas eliminácie príde k rovnosti bodov v aktuálnom kole medzi strelcami v skupine, o postupujúcom strelcovi
rozhodne rozstrel. Rozstrel medzi strelcami sa strieľa na 5 kotúčov. Strelec, ktorý dosiahne vyšší bodový zisk,
postupuje do ďalšieho kola eliminácie. Ak príde k zhode, pridáva sa vždy jeden kotúč pokiaľ sa nerozhodne. Body
získané v rozstrele sa nezapisujú do skóre karty ani do centrálnej tabuľky. Postupujúcemu strelcovi sa do skóre karty
zapíše písmeno R pri bodovej hodnote príslušného kola.
Organizátor na konci turnaja vyhlási prvé tri miesta v každej kategórii .

KATEGÓRIE STRELCOV
Minis do 12 rokov , Junior od 12 – do 18 rokov, Senior od 18 rokov. Kategórie sa nedelia na mužské a ženské.

LUKY A ŠÍPY
Pri lukostreleckom trape nerozlišujeme kategórie lukov ako ich poznáme z iných súťaží . Náťahová sila luku je
stanovená na maximálne 50 lb pri 28 palcovom náťahu. Organizátor má právo požadovať skúšku dopadu šípu kvôli
zabezpečeniu bezpečnosti pri turnaji. Pre bezpečnú streľbu na turnaji je stanovený maximálny dopad šípu 70 metrov.
Pri nedodržaní bezpečného dopadu šípu má organizátor právo takýto luk vyradiť z turnaja .
Šípy sa používajú typu Flu-Flu, tzv.brzdiace šípy. Organizátor pred turnajom a počas turnaja skontroluje dopadovú
vzdialenosť kvôli bezpečnosti.
Príklady olepenia Flu-Flu šípov:Lukostrelecky trap pravidla

PDF file: Lukostrelecky-trap---pravidla.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz